Strategisch adviseur jaarplan- en prioriteringsproces

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20230301_14
 • Plaatsingsdatum 10 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Beleid, Planvorming en Instrumentontwikkeling (BPI) binnen de directie Strategie is dé expert die verantwoordelijk is voor de strategische planning, ontwikkeling en innovatie van het kennisgedreven en risicogericht toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om invulling te geven aan deze rol, geeft BPI invulling aan een meerjarige visie die aansluit bij de ambities van de NVWA; coördineert zij de (meerjarige) strategische planning, prioritering en verantwoording aan opdrachtgevers en Tweede Kamer en draagt de afdeling bij aan de meerjarige inhoudelijke kaders en de sturing hierop.

De directie Strategie vormt de verbinding met beleid, politiek en stakeholders en geeft in een meerjarig perspectief richting en invulling aan de missie, kerntaken en uitgangspunten van de NVWA. Strategie formuleert op basis van een gedegen informatiepositie en wetenschappelijke risicobeoordelingen het WAT en WAAROM van wat de NVWA doet. Daarnaast verzorgt de directie Strategie de interne en externe communicatie en borgt zij de juridische kwaliteit van de handelingen van de NVWA. Tenslotte ondersteunt Strategie de directie van de NVWA op politiek-bestuurlijke zaken en zorgt zij voor het nationale en internationale relatiebeheer.

Wat ga je doen?
Als strategisch adviseur voor het Jaarplanproces ben je verantwoordelijk voor de strategische planning en prioritering/programmering van de werkzaamheden van de NVWA. Je coördineert de totstandkoming van het NVWA-brede jaarplan, het vaststellen van de prioriteiten voor de verschillende publieke belangen waar de NVWA op toeziet en de jaarverantwoording aan opdrachtgevers en de Tweede Kamer. Je doet dat samen met je collega’s uit het jaarplanteam, waarbij jij het overzicht bewaakt. Je bent de liaison tussen strategie, control, inhoud en beleid en zit regelmatig aan tafel met inhoudsdeskundigen van de NVWA en vertegenwoordigers van de verantwoordelijke beleidsdepartementen LNV en VWS. Je bespreekt dan de gesignaleerde risico’s en daaruit voortvloeiende prioriteiten van de NVWA, de kaders waarbinnen geacteerd wordt en hordes die genomen moeten worden. Je bereid de bestuurlijke overleggen en opdrachtgeversoverleggen voor inclusief bijbehorende strategische beslisnota’s. Je draagt bij aan een goede werking van de sturingsdriehoek tussen NVWA, opdrachtnemers LNV en VWS en eigenaar.

Om effectief te zijn, is oog hebben voor het proces en het vermogen om de verbinding te zoeken, dan net zo belangrijk als het resultaat. Je hebt een trekkende rol, soms als dossierhouder, soms als projectleider en altijd aanjagend en agenderend binnen en buiten de organisatie. Hierbij is analytisch vermogen en resultaatgerichtheid van belang. Je werkt nauw samen met de andere onderdelen van de organisatie, waar je specifieke kennis en inzichten ophaalt. Je bent de spil en aanjager van het Jaarplanoverleg, waarin je samen met de divisiehoofden kaders en koers uitzet voor het jaarplanproces.

Als strategisch adviseur adviseer je het senior management en directieteam van de NVWA. Je bent sparringpartner voor de (plv) directeur Strategie en neemt deel aan het managementoverleg met de ministeries. Jouw rol gaat verder dan alleen het opleveren van jaarplanproducten. Je bent proactief, denkt vooruit en bent een strateeg in hart en nieren. Je houdt het overzicht en weet gemakkelijk te schakelen tussen inhoud en helikopter-view. Je moet het probleem snel en scherp kunnen doorgronden en de beste oplossingen kunnen aandragen.

Affiniteit en bekendheid met de publieke belangen waar NVWA voor staat, is een pré, maar geen noodzaak. Wat wel telt is een open, gedreven en energieke houding, om deze uitdagende functie uit te kunnen voeren.

Afhankelijk van je kennis en ervaring ben je in staat om deze taken zelfstandig te coördineren, dan wel hier op korte termijn naar toe te groeien. Voor kandidaten met iets minder ervaring behoort plaatsing in aanloopschaal 13 tot de mogelijkheden.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en beschikt over een relevante afgeronde opleiding op WO niveau.
 • Je bent een ervaren (> 10 jaar) toezichthouder of beleidsmedewerker met kennis van toezicht. Je bent goed en makkelijk in de samenwerking, zowel binnen als buiten de afdeling en de organisatie.
 • Je bent in staat om als tussenpersoon te functioneren en de diverse partijen met elkaar te verbinden.
 • Je bent analytisch sterk en hebt zeer sterke communicatie vaardigheden.
 • Je hebt sterke adviesvaardigheden.
 • Je bent een teamplayer, ondernemend, een doorzetter en pakt daarbij problemen en knelpunten aan.
 • Je beschikt bij voorkeur over werkervaring in meerdere rollen of functies.


Competenties:

 • Bestuur sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling is onderdeel van de directie Strategie. De kerntaken van de afdeling is toezien op de ontwikkeling en evaluatie van een kennisgedreven en risicogericht handhavingsbeleid. De afdeling zorgt ervoor dat alle relevante organisatieonderdelen betrokken worden bij de beleids- en jaarplan ontwikkeling, zowel in het interne proces als in het gesprek met opdrachtgevers.

Het team BPI bestaat uit zo’n 25 enthousiaste collega’s die dagelijks zich intensief bezighouden met het realiseren van de juiste kaders voor modern en professioneel toezicht op alle publieke belangen waar de NVWA voor staat. Toezicht dat de juiste maatschappelijke effecten bereiken en daarmee de maatschappelijke en politieke legitimiteit van de NVWA waarborgen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

R.J (Robert) Spencer, Afdelingshoofd BPI

06-46700000

J.C.M (Judith) de Boer, Jaarplan Coördinator

06-11045689

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior business controller

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider toezicht alcohol en tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Facilitair medewerker Noord/Oost

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Veenendaal
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon