Strategisch adviseur Kennis en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 augustus
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-186
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaat verandert en Nederland moet zich hieraan aanpassen. Een klimaatbestendige, waterrobuuste inrichting en economie zijn noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden. Ook in de toekomst willen we beschikken over voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Er liggen grote opgaven met betrekking tot waterbeheer als gevolg van klimaatverandering, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie.

Voor onze afdeling Regie en Innovatie van het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB) is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zoek naar een senior strategisch adviseur, die in samenwerking met collega’s van DGWB en de nieuw op te richten centrale directie Algemene Strategische Advisering (ASA), het strategische-, innovatieve- en kennisprofiel van DGWB versterkt.

We hebben iemand nodig op strategisch niveau, iemand met autoriteit, die initiatief neemt en over talent voor netwerken beschikt. Een adviseur die in staat is ideeën, concepten en initiatieven om te zetten in uitvoerbare plannen en activiteiten. In deze uitdagende rol enthousiasmeer je betrokkenen het beste uit henzelf te halen en creëer je draagvlak voor onze thema’s. Je bent binnen DGWB en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zowel agenderend als een gewaardeerde en stevige gesprekspartner.

Je analyseert complexe vraagstukken en maakt deze concreet, schaakt op meerdere borden tegelijkertijd en neemt het initiatief mensen en onderwerpen aan elkaar te verbinden. Je werkt aan een kwalitatief hoogwaardige (economische) onderbouwing van het beleid samen met je collega’s, onder meer binnen de verschillende afdelingen van DGWB.

Je geeft advies over de ontwikkeling van grote transities zoals de waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland, een verdere uitwerking van het klimaatakkoord, economische vergroening, groei en brede welvaart en wat daar voor nodig is. Je werkt actief aan het strategische, samenhangende lange termijnbeleid van DGWB. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een areaalstrategie, strategische advisering voor de programmeerfunctie kennis en innovatie, ruimtelijke verkenningen en een herijking van de sturing- en beheersingsrelatie tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

Je werkt binnen het DGWB-brede cluster (Strategie), Kennis & Innovatie ((S)KI). Het cluster is de verbindende factor binnen DGWB en richting andere directoraten. In overleg met het coördinerende MT lid en cluster coördinator maak je een prioritering welke zaken actief opgepakt worden, welke trajecten op afstand kunnen worden gevolgd en waar voor dit moment pas op de plaats gemaakt kan worden.

Spreken deze elementen jou aan? Dan horen we graag van je!

Wat ga je doen?
DGWB wil een directoraat zijn dat sterk met de buitenwereld verbonden is en dat snel en adequaat kan anticiperen op relevante ontwikkelingen. In de politiek, in de samenleving en in de uitvoering. Hiertoe is het van belang om voor het waterdomein opgavegericht, van buiten naar binnen, waarden gestuurd en transparant te denken en te werken, om gezaghebbend te zijn en te blijven.

 • Je werkt aan de samenhang in beleidsvorming bij DGWB en verkent nieuwe thema’s van betekenis voor water en bodem;
 • Je houdt overzicht en werkt aan de ontwikkeling strategische lange termijnvisie voor water en bodem en aanpalende domeinen. Je levert daarbij ook input voor werkprogramma’s van adviesraden en planbureaus en draagt bij aan de kabinetsvoorbereiding;
 • Je bevordert de integraliteit en de consistentie in visie van DGWB en IenW, samen met de directie ASA;
 • Je werkt aan een aantal strategische beleidsdomein-overstijgende trajecten, zoals de Strategische Kennis en Innovatieagenda;
 • Je bepaalt mede de strategische inzet op investeringsfondsen als het Nationaal Groeifonds en Recovery and Resilience Facility;
 • Je legt strategische verbinding met andere beleids-DG’s en Rijkswaterstaat (RWS), onder andere met de strategische adviseurs van RWS;
 • Je verbindt eigenstandige projecten, die meer in de verkennende fase liggen en een centraler karakter hebben, met de (verander)opgave van het ministerie;
 • Je verkent en monitort (internationale) ontwikkelingen op het waterdomein van IenW, haalt kennis naar binnen, en plaatst belangrijke onderwerpen op de agenda van het directoraat.

Wie ben jij?
Door jouw Je bezit organisatie sensitiviteit en

 • Een stevige professional en ervaren strateeg. Je bent in de positie om beleidscollega’s op een constructieve manier ‘uit te dagen’ en mee te nemen in visievorming;
 • Je bent een samenwerker, vernieuwer en verbinder, zonder verschillen in inzicht en tegengestelde belangen uit de weg te gaan;
 • Je geeft waar nodig een kritisch tegengeluid en zet proces en inhoud zo neer dat je momentum creëert;
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, vasthoudendheid, overtuigingskracht en bent organisatiesensitief.

Wat bieden wij?
Wij bieden je de kans om een fundamentele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zeer actuele en relevante opgaven op het gebied van water en bodem op nationaal niveau. Er is alle ruimte voor jouw initiatief en ideeën zolang deze het DG en ministerie helpen bij de reis naar de toekomst.

Functie-eisen

 • Een afgeronde academische opleiding met bewezen ervaring op het gebied van strategische advisering, bij voorkeur opgedaan in een complexe, politiek bestuurlijke omgeving;
 • Kennis en ervaring met vergelijkbare economische onderwerpen, projecten en processen;
 • Uitstekend gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Brede belangstelling voor en visie op relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen en kunt de betekenis hiervan (strategisch) vertalen naar het IenW water- en bodemdomein;
 • Ervaring met de vertaling van macro-economische en strategische analyses naar beleidsaanbevelingen;
 • Een actueel netwerk bij de Rijksoverheid in relatie tot het waterdomein is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Voor rijksmedewerkers in vaste dienst geldt het dienstverband ‘arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.
 • Gesprekken zullen naar verwacting in week 36 en 37 plaats vinden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie (WKB) en Bestuur ontwikkelt waterveiligheidsbeleid, houdt regie op uitvoeringsprogramma’s zoals het Deltaprogramma, verbetert de doeltreffendheid van het bestuur, de instrumentatie en de besluitvorming van het waterbeheer. Daarnaast werken we gebiedsgericht aan de Rivieren, de Grote Wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Verder stimuleren we kennis en innovatie en verzorgen we de communicatie over het waterbeleid. De afdeling Regie en Innovatie is een van de drie afdelingen binnen de directie WKB en is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van projecten in het hoofdwatersysteem, het financieren van het waterbeleid, gebiedsgerichte benadering van enkele grote wateren binnen Nederland en kennis en innovatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A.C.M. Verschuur Msc.

06-52037815

S.S. Imhof

06-15585924

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Kennis en Innovatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Ruimte en Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon