Strategisch adviseur Landelijke Directie Grote ondernemingen

Directoraat-generaal Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGBD/GO-2023.1
 • Plaatsingsdatum 7 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat houdt de functie in?
Als strategisch adviseur GO S15 adviseer je de Directie GO en lever je een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de directie. Deze strategische functie kenmerkt zich door de complexiteit en diversiteit van de werkzaamheden: De strategisch adviseur is gezaghebbend op het terrein van toezicht en verbindt klantcoördinatie, management en vaktechniek door programmatische bijdragen met een directiebrede of Belastingdienstbrede uitstraling.

Je bent breed georiënteerd en je hebt een goede kennis van diverse belastingmiddelen en processen gecombineerd met goede (ook praktische) programmamanagement-vaardigheden. Met de landelijke directie als opdrachtgever werk je aan één of meer strategische programma’s zoals bijvoorbeeld de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), BTW E-commerce of Box III. Daarbij weet je collega’s mee te krijgen en functioneel aan te sturen in project- of programmamanagementverband.

Je weet draagvlak te creëren, je bent gezaghebbend en overtuigend en beschikt over de nodige executiekracht. Communicatief ben je sterk en andere (senior) fiscalisten maken tijdens hun werkzaamheden graag gebruik van jouw kennis, kunde en begeleiding.

Je werkt aan dossier- en regio-overstijgende werkzaamheden en je bent landelijk inzetbaar. Dit kan een breed scala aan werkzaamheden op het gebied van uitvoering, beleid en wetgeving omvatten en kan zowel vanuit de directie GO als daarbuiten geïnitieerd worden. Het gaat hierbij om het leveren van een essentiële bijdrage aan strategische en/of gevoelige (fundamentele) beleids- en uitvoeringsvraagstukken met maatschappelijke en/of politiek bestuurlijke relevantie. Je bent hierbij in staat om de stakeholders richtinggevend te beïnvloeden en te adviseren bij het ontwikkelen en realiseren van de strategische (toezicht-) doelstellingen.

Alles bij elkaar genomen; een uitdagende functie op strategisch niveau waarbij jij als sparringpartner voor de landelijke directie invloed uitoefent op de koers en het succes van de directie GO!

Specifiek voor deze functie:

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau. Dit kan onder andere blijken uit een WO-diploma in een relevante richting (bijv. fiscaal recht, fiscale economie of accountancy);
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar actuele en relevante werkervaring, ervaring op meerdere expertisegebieden en/of in verschillende functies is een pre;
 • Je hebt ervaring in het domein van de uitvoering- en het toezichtbeleid van grote (semi)overheidsorganisaties. Kennis van en ervaring binnen Belastingdienst strekken tot aanbeveling;
 • Je hebt ruime ervaring met programmamanagement en het (functioneel) aansturen van medewerkers;
 • Je hebt ervaring met politiek gevoelige en fiscaal inhoudelijke complexe dossiers en beschikt over het netwerk om hier snel in te schakelen.

Competenties:

 • Onafhankelijkheid: je stelt je autonoom en als “tegenkracht” op vanuit een eigen ontwikkelde visie en jouw professionaliteit. Daarbij ben je niet enkel reactief en breng je juist proactief jouw visie, ideeën en oplossingen in. Door jouw uitstekend ontwikkelde adviesvaardigheden ben je effectief in het beïnvloeden van jouw omgeving en het aanzetten tot actie;
 • Bestuurssensitiviteit: je hebt een uitstekend beeld van relevante maatschappelijke ontwikkelingen die ons (kunnen) raken en beschikt over een goed ontwikkelde antenne voor de politieke verhoudingen en de bestuurlijk-vaktechnische context waarin dergelijke ontwikkelingen en vraagstukken zich afspelen;
 • Omgevingsbewustzijn: je bent intrinsiek geïnteresseerd in ontwikkelingen en trends, de wijze waarop de organisatie daarop kan/moet inspelen en weet dit te vertalen in voor de organisatie uitvoerbare veranderingen;
 • Netwerken: jij bent je bewust van de kracht van samenwerken, beschikt vanuit die overtuiging over een relevant in- en extern netwerk en weet door jouw verbindende kwaliteiten dit netwerk effectief in te zetten voor het bereiken van onze doelen;
 • Creativiteit en analytisch vermogen: zelfs in de meest weerbarstige situaties weet jij door jouw creativiteit, jouw durf en analyse steeds weer een volgende stap zetten binnen vaktechnische kaders.
 • Flexibiliteit: jij kunt omgaan met onzekerheden, anticipeert op (onverwachte) ontwikkelingen en weet je goed staande te houden in een speelveld met belangentegenstellingen.

Talent als basis, diversiteit als kracht
We willen dat iedereen zich thuis voelt bij De Belastingdienst en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

De directie Grote ondernemingen is voor deze vacature nadrukkelijk op zoek naar kandidaten die de diversiteit binnen de directie vergroten.

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.810 Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveauschaal 15
Maandsalaris Min €5.810 – Max. €8.163 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal Aantal uren per week 32
Maximaal Aantal uren per week 36
Standplaats: In onderling overleg te bepalen
Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je de volgende contactpersonen benaderen:

Over de vacature:
Niels Smetsers, Plv. Algemeen directeur Grote ondernemingen: T: 06 5248 5517.
E: [email protected]

Over de sollicitatieprocedure:
Iris Huisman, MD adviseur Belastingdienst: T: 06 50185553
E: [email protected]

Een (ontwikkel)assessment en een draagvlak gesprek maken onderdeel uit van de procedure. Tevens kunnen referenties worden opgevraagd.

Je reactie zien wij graag tegemoet vóór 22-03-2023. Stuur je motivatiebrief en actueel CV per
mail onder vermelding van het vacaturenummer DGBD/GO-2023.1 naar het e-mailadres: [email protected]

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Grote ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen, non-profitorganisaties en zeer vermogende personen. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren.
Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving, die worden aangestuurd door unitdirecteuren.

In 2021 heeft de directie GO haar visie vertaald naar de vernieuwde Uitvoerings- en toezichtstrategie. Deze strategie is vastgelegd in de leidraad Toezicht GO. De strategie is gericht op het behouden of positief beïnvloeden van de compliance van de klanten van GO, door middel van individuele klantbehandeling.

De bedrijven en organisaties die behandeld worden binnen de directie Grote ondernemingen kenmerken zich door grote economische en fiscale belangen, complexiteit in structuur en een hoogwaardige intermediaire ondersteuning. Deze bedrijven en organisaties zijn belangrijke leveranciers van financiële en nominatieve informatie ten behoeve van andere doelgroepen.

De uitstroom van ervaren medewerkers de afgelopen jaren, maakt dat de continuïteit van processen en de borging van kennis bijzondere aandacht vragen de komende jaren. Daarnaast is goede begeleiding van nieuwe medewerkers en collega's die hen inwerken belangrijk.

Onze medewerkers zijn trots op hun vakmanschap; zij zijn zich bewust dat het werk zich afspeelt in de politieke context en een groot uitstralingseffect kan hebben.

GO werkt in vijf regio’s en heeft daarnaast landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2900 medewerkers.

Directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.
De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Begin 2020 is besloten dat de onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten uit de Belastingdienst. Dit draagt bij aan het versterken van de sturing van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane zodat de nodige verbeteringen sneller en effectiever kunnen worden volbracht. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 33.000 medewerkers. Als Douane en Toeslagen zijn ontvlochten zal dit ongeveer 26.000 zijn.
Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.
Lees meer over de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels Smetsers, Plv. Algemeen directeur Grote ondernemingen

06-52485517

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Huisman, MD adviseur Belastingdienst

06-50185553

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature strategisch accountant

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven, Breda of Maastricht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustervertegenwoordiger Vennootschapsbelasting en IH-winst

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Teamleider regio Midden

Directie grote ondernemingen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon