Strategisch Adviseur (Nederland/Thuis)

Justitiële Informatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer Justid2022/059
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij iemand die houdt van een stevige uitdaging en goed kan pionieren? Ben jij een ervaren adviseur en klaar om samen met je collega’s binnen Justid te bouwen aan een toekomstvast informatievoorziening(IV)-landschap? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Als strategisch adviseur binnen de afdeling Strategie ben je verantwoordelijke voor het ontwikkelen van een visie voor de (middel)lange termijn en de daar bijbehorende strategieën, scenario’s en/of oplossingsrichtingen voor de Justitiële Informatiedienst (Justid) en/of die door de opdrachtgever worden gedragen. Dit doe je door te kijken naar verschillende kennisgebieden zoals: bestuurskunde, juridische-, informatie-, of archiefwetenschap. Je zult je bezighouden met de vraag hoe informatievoorziening (IV) zich ontwikkelt, welke technieken daarbij passen en welke veranderingen hiervoor binnen de organisatie nodig zijn. Je geeft invulling aan onze strategische pijlers en speelt continue in op de actuele ontwikkelingen.

Concreet komt dit neer op het uitvoeren van de volgende taken:

 • Het (door)ontwikkelen en de borging van het strategieproces aan de hand van de strategie-piramide;
 • Borgen dat relevante informatie of documenten m.b.t. de strategische richting van de Justid en het strategieproces op het intranet wordt gepubliceerd;
 • Coördineren en regisseren opstellen jaarplan Justid, directieplan directie Ketenstrategie met bijbehorende KPI’s;
 • Introduceren van nieuwe visies, strategieën en oplossingsrichtingen en opdrachtgevers overtuigen met onderbouwingen en argumenten;
 • Benutten van kansen, of het creëren hiervan, voor de organisatie. Hierbij kijk je ook naar andere ketens en de EU;
 • Actueel houden van zijn/haar wetenschappelijke achtergrond en duidelijk zijn over deze wetenschappelijke opvattingen en/of kaders en daarna handelen, ook bij weerstand en conflicterende belangen;
 • Rekening houden met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden, wensen, of urgentie, vanuit zijn/haar autonomie met betrekking tot zijn/haar kennisgebied;
 • Huidige en eigen netwerk benutten om (organisatie)doelen te bereiken;
 • Op strategisch niveau contacten onderhouden met medewerkers op het departement, bij de ketenpartners en intern, om de vertaling van buiten naar binnen te maken naar een aanbodstrategie.

Meer informatie over de producten en diensten van Justid, vind je hier.

Wat bieden we?

 • Een dynamische omgeving waar we met veel humor werken aan een veilige samenleving;
 • Een fulltime werkweek is 36 uur. Wij bieden veel flexibiliteit in de manier waarop je dit wilt indelen zodat je carrière en je privéleven goed op elkaar aansluiten;
 • Hybride werken, met onze faciliteiten, is het uitgangspunt. Dit betekent een combinatie van werken op kantoor en werken thuis. Tezamen met je team en/of directe collega’s maak je hier praktische afspraken over. Wel vragen we nadrukkelijk de bereidheid om te reizen en zo nodig op locatie te werken (bijvoorbeeld bij een ketenpartner);
 • Wij hechten zeer aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons en onze medewerkers om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en op technische vernieuwingen;
 • Een marktconforme beloning tussen € 4.367,- en € 6.547,- per maand bij een 36-urige werkweek. Daar bovenop een individueel keuzebudget van 16,37% dat, op het moment van jouw keuze, in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Ook ontvang je een thuiswerkvergoeding. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op https://www.caorijk.nl/.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling:

Met haar afdelingen Strategie en Informatiemanagement zijn de kerntaken van de directie Ketenstrategie: verbinden, richten en kennis. De afdeling Strategie richt zich op de vertaling van buiten naar binnen. Binnen deze afdeling zijn Coördinerend specialistisch adviseurs, Experts Informatievoorziening, senior Adviseurs, senior Adviseurs Bedrijfsvoering en een senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen werkzaam. 

De afdeling Strategie is verantwoordelijk voor het coördineren van het hele proces van het analyseren, ontwikkelen, plannen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van de strategie, dit omvat tevens architectuur, datagedreven vraagstukken en kennisontwikkeling. De afdeling ondersteunt het directieteam bij het analyseren en ontwikkelen van de strategie en het middenmanagement bij het vertalen, uitvoeren, monitoren en bijsturen van de strategie. Vanuit hun brede expertise participeren de professionals van deze afdeling in uiteenlopende strategische trajecten zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.
Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim 400 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Leo Peereboom, directeur Ketenstrategie/CIO

06-21160824

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise-architect

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Almelo/Den Haag/Zutphen/Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business consultant (Nederland/thuis)

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business consultant (Nederland/thuis)

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon