Strategisch adviseur Paramedische Zorg

Zorginstituut Nederland

 • Stand­plaats Diemen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 3 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 2022021965
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het team Paramedische-, hulpmiddelen- en mondzorg zoekt een nieuwe collega! Ben jij een strategisch adviseur met een focus op de paramedische zorg? Ben jij gemotiveerd om hierin significante verbeteringen te bewerkstelligen? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken we graag kennis met je.

Wat ga je doen?
Op dit moment ligt er een groot en complex vraagstuk dat gaat over de passende aanspraak fysio-en oefentherapeutische zorg. Daarmee kun jij samen met je collega’s direct aan de slag.

Als strategisch adviseur neem je leiding over het dossier passende aanspraak fysio-en oefentherapie. Ook bij andere complexe projecten op het gebied van passende eerstelijns paramedische zorg vervul je een coördinerende rol. Bij deze projecten begeleid je partijen zoals beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en verzekeraars om te komen tot landelijke afspraken. In je werk hanteer je de principes van passende zorg. Je geeft richting en invulling aan de beweging naar passende zorg door continu in dialoog te zijn met partijen en goede contacten te onderhouden.
Je beschikt over een uitgebreid netwerk in de zorg en bouwt steeds nieuwe netwerken. Je bent gewend om op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) te werken in een bestuurlijk complexe omgeving. En je zet jouw veranderkundige vaardigheden in wanneer politieke verhoudingen en belangen een rol spelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team paramedische-, hulpmiddelen- en mondzorg richt zich primair op het coördineren van het stakeholdermanagement voor de zorggebieden paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek), hulpmiddelenzorg en mondzorg en een aantal andere zorggebieden (ziekenvervoer en arbeidsgeneeskunde). Het team bouwt en onderhoudt contacten met de relevante partijen binnen deze velden. Wij zorgen dat het Zorginstituut voldoende kennis heeft over de ontwikkelingen in de sector en veranderende behoeften. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor reguliere pakket- en kwaliteitstaken voor vraagstukken binnen de sector en zorgen we voor de beantwoording van vragen uit en over de sector.
Ons team bestaat uit enthousiaste en gedreven medewerkers, zoals medisch en juridisch adviseurs en beleidsadviseurs. We werken nauw samen met andere teams binnen het Zorginstituut. We werken vaak vanuit huis, maar zijn ook regelmatig op kantoor om kennis en ervaringen te delen. Het team Paramedische Zorg is 1 van de 9 specialistische teams van de afdeling Zorg. Deze afdeling adviseert over de inhoud en grenzen van verzekerde zorg uit het basispakket en bestaat in totaal uit ongeveer 200 medewerkers.

Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

Het Zorginstituut heeft veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 450 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

Zorginstituut Nederland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Brenda de Vroomen

06-28314019

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Edith Bertels

06-22339585

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch Adviseur Zorg

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Corporate Recruiter

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Controller

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon