Strategisch adviseur, PMEL en (senior) PSD coach

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 tot 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210708_11/12
 • Plaatsingsdatum 17 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij ervaring met en wil je bijdragen aan Private Sector Ontwikkeling in ontwikkelingslanden? Heb je ervaring met Monitoring en Effectmeting (M&E) / Planning, Monitoring, Evaluation and Learning (PMEL) en wil je die ervaring inzetten om de impact van onze projecten te vergroten en beter inzichtelijk te maken? Vind je het leuk om te zorgen dat we onze projecten nog beter samen met de lokale stakeholders ontwikkelen en rekening houden met het systeem? Kan je strategisch meedenken over team- en RVO brede trajecten terwijl je daarnaast ook de strategie in praktijk brengt in projecten en let op de uitvoerbaarheid? Houd je van een grote zelfstandigheid gecombineerd met een hecht team?

Reageer dan op deze combi vacature voor MEL/Strategisch adviseur en PSD coach.

Team Private Sector Development 1 voert in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) het Private Sector Development (PSD) Toolkit programma (inclusief de PSD coaches) uit. Binnen ons team zijn we op zoek naar een echt zwaargewicht die relevante expertise meebrengt waar we als team door groeien en ons programma nog verder kunnen ontwikkelen en beter kunnen uitvoeren.
Bij deze senior combifunctie wordt verwacht dat je niet alleen grotendeels verantwoordelijk bent voor de M&E en doorontwikkeling van PMEL van de PSD Toolkit, maar ook een strategische rol zult vervullen voor het team en vanuit breder RVO perspectief. Alhoewel het zwaartepunt van de functie op MEL en strategie ligt, wordt daarnaast voorzien dat je ook als PSD coach aan de slag gaat om te zorgen voor een goede link tussen MEL/strategievorming en praktijk.

M&E/MEL coördinatie en strategisch advies
Jaarlijks ontwikkelen we meer dan 100 projecten die we monitoren en evalueren en waarvan we, onder andere in een jaarlijkse rapportage aan onze opdrachtgever, de resultaten/impact delen. We hebben een schat aan data en zouden daar graag nog veel meer mee willen doen in communicatie, (beleids)advies, doorontwikkeling en verbetering van ons programma en de projecten daarbinnen.
We worden hiervoor begeleid door M&E experts vanuit het RVO brede MEET team die zorgen voor een RVO brede consistentie en ontwikkeling. De verantwoordelijkheid voor de M&E/MEL ligt echter voornamelijk binnen het team.
We zoeken naar iemand die M&E en MEL coördineert voor onze opdracht, sparringpartner is voor het RVO brede MEET team en zorgt dat de collega’s binnen het team in staat zijn om de M&E in hun projecten vorm te geven en over de impact op projectniveau te rapporteren. Je hoeft dit niet alleen te doen: binnen de Toolkit zijn er een aantal adviseurs die M&E taken op zich nemen naast hun PSD coach werk. Jij coördineert dit M&E groepje en daarnaast wordt ook verwacht dat je zelf de handen uit de mouwen steekt voor de M&E en rapportage. Binnen de PSD toolkit valt ook het Orange Corners programma waar (P)MEL al verder is doorgevoerd. Hiervoor is een aparte MEL adviseur aangenomen waar je nauw mee samen zult werken.

Daarnaast maken we, net zoals BuZa en veel andere organisaties, de omslag van M&E naar (P)MEL. In eerste instantie binnen een aantal pilots samen met onze opdrachtgever DDE en het MEET team van RVO. We willen hier lessen uit trekken voor de inzet van (P)MEL in ons bredere programma en zijn op zoek naar iemand die daar een trekkende rol in kan spelen en daarbij rekening houdt met nieuwe inzichten en ontwikkelingen maar ook de praktische werkbaarheid en de context in de landen waar we actief zijn.
Ook zal er in 2022 een Mid Term Review van ons programma plaatsvinden dat ook de basis zal vormen voor het verwachte vervolgprogramma. Het zal jouw taak zijn om de evaluatie (mede) te begeleiden en zorg te dragen voor het verwerken van de conclusies van de evaluatie en de nieuw ontwikkelde Theory of Change en resultaataders van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de vormgeving van het nieuwe programma en bijbehorende PMEL/M&E.

We werken nauw samen met onze opdrachtgever (afdeling DDE van het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en geven, onder andere binnen de pilots ook feedback op de door hen ontwikkelde roadmap en ToC en voeden hun leeragenda. Binnen deze functie zal je dus niet alleen strategische meedenken over de doorontwikkeling van het PSD toolkit programma en M&E/MEL binnen RVO, maar ook vaak sparringpartner zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

PSD coach
Om goed de link te kunnen leggen tussen MEL/strategievorming en praktijk hebben we voor ogen dat je een deel van je tijd ook aan de slag gaat als PSD coach. Bij aanvang zal je waarschijnlijk niet direct verantwoordelijk worden voor een eigen land en zul je eerst ervaring opdoen door voor verschillende coaches projecten te ontwikkelen en beheren. We zullen dan op den duur kijken voor welk land je verantwoordelijk zou kunnen worden en hoeveel tijd je hieraan kan besteden in combinatie met je overige taken.

Als PSD coach ben je verantwoordelijk voor één of meerdere landen en adviseer je de ambassade in 'jouw' land en relevante afdelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over hun PSD strategie en hoe die in te vullen. Je zoekt daarnaast actief de synergie met andere afdelingen van RVO en externe organisaties die aan private sector ontwikkeling werken. Ook heb je goed zicht op wat er speelt in ‘jouw’ land en bouw je aan een groot publiek en privaat netwerk lokaal en in Nederland.
Met de ambassade en deze bredere groep stakeholders onderzoek je de kansen voor de private sector in ‘jouw’ landen, hoe die verder te stimuleren en daarnaast welke obstakels er weggenomen kunnen worden met inzet van mogelijke projecten.
Vervolgens ben je verantwoordelijk voor het schrijven van het projectplan, de aanbesteding/inkoop van het project en de monitoring en regie tijdens de looptijd van het project. Aan het einde evalueer je samen met de lokale ambassade het effect en de impact van het project, haal je hieruit de ‘lessons learned’ en zorg je voor een goede follow up.
Een PSD toolkit project is vaak een schakel in een groter geheel aan interventies en als PSD coach ben jij de spin in het web die bijdraagt aan een geïntegreerde meerjaren aanpak.

De projecten richten zich vaak op het overdragen van kennis naar en het bouwen van relaties met ontwikkelingslanden. Hierdoor vergroten we ook de mogelijkheden voor handel en investeringen voor zowel de lokale als de Nederlandse private sector. Het gaat daarbij om initiatieven die bijdragen aan een sterkere private sector, meer banen en een beter ondernemingsklimaat.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante masteropleiding afgerond.
 • Je hebt relevante werkervaring opgedaan, bij voorkeur in of met ontwikkelingslanden op gebied van private sector ontwikkeling.
 • Ervaring op een voor onze toolkit relevant thema/sector zoals landbouw, water, klimaat, gender, jeugd, imvo is een pré.
 • Relevante werkervaring, gericht op monitoring en evaluatie, data-verwerking. Ervaring op gebied van (P)MEL is een pré.
 • Je zorgt voor vernieuwing, bent goed op de hoogte van ontwikkelingen en nieuwe inzichten in het werkveld.
 • Je bent een ervaren coordinator en coach. Je bent sterk in de praktische organisatie en kan een team goed meekrijgen in nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen.
 • Je kunt goed omgaan met het ontbreken van duidelkijke kaders en complexe situaties met verschillende belangen.
 • Je bent in staat om strategische gesprekken (namens het team) te voeren met opdrachtgever en andere belangrijke stakeholders.
 • Je bent sterk in het opbouwen van netwerken, sluiten van partnerschappen en stakeholder management.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift).
 • Beheersing van de Franse taal is een pré.

Je kunt goed presteren onder politieke en/of tijdsdruk, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Competenties:

 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Flexibel
 • Resultaatgericht
 • Vernieuwend
 • Pragmatisch
 • Creatief
 • Plannen en organiseren
 • Initiatiefrijk
 • Positief kritisch
 • Bruggenbouwer, aid & trade
 • Netwerken
 • Stressbestendig

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 tot 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

 

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Internationaal ondernemen voert programma’s en regelingen uit in het kader van aid (OS) & trade (handel). Voor het OS-deel wordt samen gewerkt met de afdeling Internationaal Ontwikkelen/International Development. De programma’s en regelingen zijn zowel gericht op overheden, kennisinstellingen als het bedrijfsleven. De bestaande instrumenten van de RVO kunnen, net als jij, in een meerjarige programmering in verschillende combinaties worden ingezet. Afhankelijk van de prioritering van een land, hoe ontwikkeld een markt is en welk type overheid daar aanwezig is kan de Nederlandse overheid één of meerdere rollen vervullen.

De afdeling kent zeven teams, waaronder het team Private Sector Development 1.

Dit team voert het PSD toolkit programma uit in opdracht van Buitenlandse Zaken. Recent is er een splitsing gemaakt in ons steeds groter groeiende team waardoor er nu een team PSD 1 en PSD 2 bestaat. De samenhang tussen deze twee teams is nog steeds heel groot. Veel mensen werken voor zowel de PSD toolkit als de programma's (zoals Orange Corners, SBIR, EU twinning en Shiraka) die onder team 2 vallen. Daarnaast werkt het team nauw samen met verschillende teams binnen zowel IO als ID.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rosalind Boschloo (teammanager)

06-21149926

Robin Nieuwenkamp

06-11382357

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procescoördinator Investerings- en Marktmaatregelen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Secretaris elektrisch vervoer met internationaal perspectief

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

MT secretaris / Bestuursadviseur (accountbeheerder)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon