Strategisch adviseur verkeers- en vervoersmodellen

  • Rijswijk, Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 13
    €5.212 - €7.747 (bruto)
  • ICT, Verkeer / nautisch
  • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-040, Plaatsingsdatum: 20 juni 2024

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt en beheert dé nationale verkeers- en vervoersmodellen van ons land. Deze leveren onmisbare informatie voor beleidsvorming, investeringsbeslissingen en uitvoeringstaken. In een steeds veranderende wereld is het een blijvende uitdaging om de modellen fit for purpose te houden, toegerust op nieuwe behoeften en gebaseerd op actuele data en kennis. Dit op wetenschappelijk verantwoorde wijze, getoetst, transparant en goed gedocumenteerd. Neem samen met anderen hierin een leidende rol in als strategisch adviseur zijnde en solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Binnen de afdeling Modellen en Applicaties ben jij een van de toonaangevende kennishouders binnen het team dat de verkeers- en vervoermodellen ontwikkelt en beheert. Je doorgrondt de werking en het toepassingsbereik van de modellen uitstekend. Jij voelt je er verantwoordelijk voor dat het team wetenschappelijk verantwoorde producten en adviezen levert en ziet hier actief op toe. Je durft zaken ter discussie te stellen, geeft opbouwende kritiek en weet collega’s te prikkelen.

Je focus ligt vooral op het NRM (Nederlands Regionaal Model) en LMS (Landelijk Model Systeem). Je leidt inhoudelijk complexe projecten. Actuele voorbeelden hiervan zijn: actualisatie tijdstipkeuze (stated preference onderzoek), korte termijn modellering (1 jaar vooruit), modellering thuiswinkelen en diverse projecten binnen het programma strategische modelvernieuwing (geclusterd naar de thema’s ‘veranderend gedrag in ruimte en tijd’, ‘diversiteit in gedrag’, ‘zwaarbelaste netwerken’ en ‘decompliceren’).

Je spreekt de taal van de opdrachtnemers die deze projecten voor ons uitvoeren en bent in staat om hun producten tot in detail te doorgronden en beoordelen. Je fungeert ook als motivator en inspirator voor het team en bent mede verantwoordelijk voor het uitzetten van de strategie. Je bent op de hoogte van wat er speelt in de wereld van verkeer en vervoer. Je kunt deze ontwikkelingen en de beleidsprioriteiten vertalen naar opgaven voor de modellen. Hierdoor heb je een duidelijke visie op wat er nodig is.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Zorgen dat dé nationale verkeers- en vervoermodellen fit for purpose blijven en op een verantwoorde manier gebruikt worden, dat is wat jou voldoening geeft. Het geeft jou energie om collega’s te motiveren en inspireren, en zo in teamverband plannen verder te brengen. Hierbij zie je het ook als belangrijke taak om je kennis en ervaring te delen met minder ervaren collega’s en hen te laten groeien. Je bevordert actief de ontwikkeling en verspreiding van kennis binnen de eigen organisatie. Je stimuleert vernieuwing, zonder het belang van stabiliteit uit het oog te verliezen.

Het spreekt je aan om te werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, een groot netwerk te onderhouden en samen te werken met partners als ProRail, het ministerie, de planbureaus, kennisinstituten en decentrale overheden.

Met jouw kennis en begrip van de omgeving weet je partijen in beweging te brengen en te overtuigen. Op diverse niveaus kun jij met gezag opereren en het team vertegenwoordigen als een autoriteit op jouw vakgebied.

Bovendien waardeer je de kans om samen te werken met een vertrekkende collega voor een soepele overdracht van kennis en netwerk, wat jou de mogelijkheid biedt om je grondig in te werken en te groeien in de rol.

Wat wij aan jou waarderen
Jij schakelt soepel tussen verschillende abstractieniveaus en weet anderen gemakkelijk mee te nemen. Met je inhoudelijke kennis kun je de werking van een model tot in de finesses doorgronden, maar je bent ook in staat om leken in begrijpelijke taal de essentie uit te leggen. Je weet goed de koppeling te leggen tussen informatiebehoefte en modelfunctionaliteit, en bewaakt scherp de grenzen van het toepassingsbereik.

Je overziet het speelveld en gebruikt je netwerk. Je bent je bewust van onderlinge afhankelijkheden, (in)formele regels, belangen en gevoeligheden, je ziet risico’s en kansen en handelt hiernaar.

We waarderen jouw verantwoordelijkheidsgevoel en kritische instelling. Kwaliteit en kwaliteitsborging heb je hoog in het vaandel staan. Je werkt doelgericht en gestructureerd. Je bent een verbinder, bent toegankelijk en staat open voor ideeën van anderen. Je bent nieuwsgierig ingesteld en zorgt er voor dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct! Wij kijken ernaar uit!

Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie of over de sfeer binnen het team? Bel of app dan met Margriet Kruiderink, afdelingshoofd Modellen en Applicaties, via 06-51990538, of Benno van der Griendt, coördinator cluster Verkeers- en Vervoermodellen, via 06-15095852. Zij vertellen jou graag meer!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Modellen en Applicaties
Bij de afdeling Modellen en Applicaties vernieuwen, actualiseren en beheren we scheepvaart-, wegverkeers- en watermodellen en kennisrijke webapplicaties. We stellen via verschillende modellen prognoses op voor relevante zichtjaren en sociaaleconomische scenario’s. Daarnaast leveren we expertise en ontwikkelen we kaders die zorgen voor de juiste toepassing van modellen en applicaties. Ook adviseren we bij de toepassing van modellen ten behoeve van beleid en uitvoering. Tot slot nemen we deel aan en ontwikkelen we allianties, zoals het Informatiehuis Water en het Nationaal Modellen- en Datacentrum.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Margriet Kruiderink, afdelingshoofd Modellen en Applicaties 06-51990538

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jack Deng, adviseur Werving en Selectie 06-19907445

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon