Strategisch beleidsadviseur Nationaal en Europees Industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie
 • Reageren voor 19 juni Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20230526_11a
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als strategisch beleidsadviseur industriebeleid werk je met circa tien collega’s in het team Strategie van de directie Topsectoren & industriebeleid (TOP). We leveren een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het nationale en Europese industriebeleid en internationalisering van het bedrijfsleven. Hierin werken we nauw samen met de sector- en thema-experts, die we binnen de directie kennen. Het beleid van TOP is gericht op (internationale) groei, verduurzaming en digitalisering van de industrie. Onder meer door de groeiende rol van Europa, de klimaatopgave en de stormachtige geopolitieke ontwikkelingen is dit beleid sterk in beweging. Als strateeg wordt je gevraagd met voorstellen te komen die de economie weerbaarder te maken door in te zetten op versterking strategische autonomie en economische veiligheid.

Daarnaast is ons team verantwoordelijk voor een aantal directie brede coördinerende taken, zoals politieke en parlementaire coördinatie en de gespreksvoorbereiding met het bedrijfsleven voor bewindspersonen, de secretaris-generaal, de directeur-generaal en de directeur. Ook zorgen we voor het vaststellen van de prioriteiten van de directie, de coördinatie van de topsectorenaanpak en publiek-private governance.

Je werk is erop gericht de positie van onze industrie te verstevigen en voor buitenlandse maakbedrijven Nederland aantrekkelijk te maken om hier te komen innoveren en te groeien. En tegelijkertijd de potentie van het bedrijfsleven om bij te dragen aan grote transitievraagstukken op het gebied van verduurzaming, veiligheid en digitalisering optimaal te benutten.
Belangrijke opgaven waar jij als beleidsmedewerker industriebeleid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag in een strategisch adviserende rol richting geeft aan het economisch beleid. Een interessante functie bij de dynamische directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) op het scheidsvlak tussen overheid, bedrijfsleven en de kenniswereld. Concrete vraagstukken die op jouw bureau kunnen belanden: “Hoe verdient Nederland in toekomst zijn geld? Hoe verstevigen we de Nederlandsepositie in het Europese industriebeleid? Wat is de rol van de overheid in ontwikkeling van de economie? Hoe gaan we om met strategische afhankelijkheden van andere landen? En, hoe creëren we een circulaire economie?”

Bij het uitwerken van het industriebeleid adviseer je het management over de strategische invulling van de 20 sectoragenda’s waar de directie voor aan de lat staat; variërend van de Topsectoren tot de defensie-industrie. Concrete activiteiten waar je aan bijdraagt zijn: het analyseren van kansen en uitdagingen binnen een specifieke sector , het uitwerken van een sectorstrategie in lijn met economische en maatschappelijke doelen. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de sectormanagers binnen TOP en externe experts. Je draagt hiermee actief bij aan het versterken en borgen van de sector-intelligence binnen de directie.
Ten slotte speel je een rol als parlementair coördinator van de directie. Dit houdt in dat je bij inkomende Kamervragen, commissiedebatten en begrotingsbehandelingen over het industriebeleid je collega’s activeert en de minister in stelling brengt zodat de Kamer op tijd en kundig van de juiste antwoorden worden voorzien.

Voor deze dynamische rol is het noodzakelijk om snel overzicht te krijgen over een breed nationaal en Europees beleidsterrein, met oog op de verschillende belangen die er binnen de overheid, bedrijfsleven en maatschappij spelen. Je werk wordt mede bepaald door actualiteiten die het bedrijfsleven en publieke belangen raken. Dat maakt je werk ook boeiend en uitdagend. Al met al een verantwoordelijke, zichtbare en afwisselende functie waar je met je strategische visie op het industriebeleid veel kan betekenen voor de Nederlandse economie en de maatschappij.

Je bent inhoudelijk gedreven, weet te overtuigen en beschikt over het vermogen om publieke en private stakeholders mee te krijgen in de transities die we met ons beleid voor ogen hebben. Tegen de achtergrond van een snel veranderende wereld waar nieuwe eisen aan de rol van de overheid worden gesteld, weet je te verassen met creatieve nieuwe inzichten. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met je collega’s binnen team strategie.
Je legt gemakkelijk verbinding met collega’s en partijen binnen en buiten de directie, blijft rustig en resultaatgericht. Je bent zelfkritisch, maar durft als strateeg ook assertief op te treden om het beleid te verbeteren. Je houdt bij alles de belangen van EZK in het oog. Ook neem je graag het initiatief en verantwoordelijkheid. Je kunt situaties en beleid goed analyseren en weet met een gedegen beleidsmatige en economische onderbouwing je punt te maken. Bovendien vind je het leuk om in een dynamische publiek-private omgeving je punt te maken.

Wat we verder vragen:

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur economisch.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt affiniteit met complexe politiek-economische vraagstukken.
 • Je hebt een uitstekend analytisch vermogen en bent niet bang voor cijfers.
 • Je beschikt over overtuigingskracht en werkt graag samen binnen en buiten je team.
 • Je bent stressbestendig en kunt omgaan met korte deadlines.
 • Je bent collegiaal, en beschikt over een goed relativerend vermogen.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samen Binnen onze directie TOP leveren we een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het nationale, Europese en mondiale industriebeleid. Hierin werken we nauw samen met de negen topsectoren die we binnen TOP kennen. Het beleid is gericht op (internationale) groei, verduurzaming en digitalisering van de industrie. Onder meer door de groeiende rol van Europa en de stormachtige geopolitieke ontwikkelingen is dit beleid sterk in beweging.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) is onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie. Met nu ruim 110 collega’s zijn we dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid waarmee we het verdienvermogen van de hele Nederlandse economie vergroten. Binnen onze behoorlijk grote directie – we verwachten dat we de komende jaren nog verder groeien – zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die binnen het bedrijfsleven spelen; in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in de dienstensector.

Het bedrijfsleven in Nederland in de breedste zin, daar richten we ons op. We hebben een regierol, zowel richting externe stakeholders (onder andere de bedrijven, brancheorganisaties en regionale instanties) als binnen de overheid. Ook bewaken we de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast zijn we in de rol van accountmanager aanspreekpunt voor het bedrijfsleven op alle onderwerpen waarop we ons richten.

Ons belangrijkste doel: met name door innovatie de concurrentiekracht van het bedrijfsleven vergroten en daarmee het succes van bedrijven in de breedste zin. Binnen Nederland, maar ook in EU-verband. Dit met veel aandacht voor verduurzaming en de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Hondebrink

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarktcommunicatie

06-29691489

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie / Stikstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie instrumenten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Matchmaker Energie voor Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon