• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 3 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMO 24-179, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Doorzien wat de ontwikkelingen rond energie en klimaat, innovatie, prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt of Europese regelgeving betekenen voor de betaalbaarheid, kwaliteit en te nemen maatregelen van het openbaar vervoer. Als strategisch beleidsmedewerker neem jij deze ontwikkelingen mee in de vormgeving van de toekomst van het ov.

Je komt te werken in een dynamische omgeving met complexe technische, financiële en politieke vraagstukken met veel diverse belanghebbende. Kom jij met scherpe en realistische advisering, beleidsanalyses voor onze afdeling binnen de directie openbaar vervoer en spoor (OVS)? Lees snel verder over jouw rol.

Hoe jij bijdraagt in je rol
In de rol van strategisch beleidsmedewerker ov ga jij aan de slag met complexe en dossier- of domeinoverstijgende onderwerpen. Daarbij ben je projectleider en vertegenwoordiger van de directie of het ministerie. In elk van de rollen kom je vanuit jouw kennis en ervaring snel tot een scherpe analyse en vervolgaanpak. Je bent daarbij open, maar ook doortastend en verbindend, maar houdt oog voor de eigen belangen.

Concreet liggen er in de eerste periode een aantal taken waar je mee aan de slag gaat

 • richting geven aan de implementatie- en faseringsstrategie Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T), waarmee je vorm geeft aan de hernieuwde verordeningen voor de infrastructuur op het spoor
 • bijdragen aan de uitwerking van de Mobiliteitsvisie en de ontwikkeling van het spoornetwerk, met behulp van instrumenten als de Intergrale Mobiliteitsanalyse en het herijkte Toekomstbeeld ov

Dit doe je door boven sectorale afwegingen uit te stijgen, maar ook geef je met ProRail, interne stakeholders en belanghebbende geef je vorm aan onderzoeken en analyses. In de mobiliteitsvisie staan vanuit het devies ‘de juiste mobiliteit op de juiste plaats’ de opgaven van de toekomst centraal en wordt breed gekeken naar de bereikbaarheid van wonen, werk en voorzieningen. Vanuit deze samenhangende visie geef je mede invulling aan de ambities in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. Duidelijke visie op ruimtelijke domein en gewenste kwaliteit voor reiziger en vervoerders is daarvoor noodzakelijk.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij wordt blij complexe vraagstukken en doorziet vaak sneller dan anderen waar het om echt om draait. Je hebt belangstelling voor zowel strategische, technische, politieke, vervoerskundige als financieel-economische vraagstukken en krijgt energie van werken aan realistische visievorming en concrete verbeteringen op het gehele ov. Op strategisch niveau verbindingen kunnen leggen, kernachtig kunnen adviseren en tot tactische doorvertaling kunnen komen is van belang. Bovendien vind jij het fijn om duurzame samenwerkingsverbanden op te bouwen binnen en buiten de organisatie en heb je oog en begrip voor van de belangen van onze stakeholders.

De belangstelling van politiek en media voor het ov is groot, geen werkdag is hetzelfde. Als team werken we onder druk van krappe deadlines en een kritisch meekijkende buitenwereld. Jouw werk is een geliefd onderwerp op verjaardagen of familiebijeenkomsten, dit delen wij in ons team met humor en luchtigheid. Wij weten als geen ander hoe belangrijk dit thema is voor vele Nederlanders.

Graag maak jij je scope zo breed mogelijk, verder dan de technische haalbaarheid, maar kijk je ook naar de politieke en internationale aspecten, de bekostigingsstrategie, de maakbaarheid in een krappe arbeidsmarkt en de baten voor reizigers en goederenvervoerders. Als strategisch beleidsmedewerker kijk jij naar de mogelijkheden en draag jij vanuit het cluster Toekomst ov bij aan de verdere uitwerking van de mobiliteitsvisie van IenW.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct! Of wil je nog wat meer weten over werken bij de afdeling Beleid en Omgeving of directie Openbaar Vervoer en Spoor? Neem dan contact op met Geert Buijs, afdelingshoofd Beleid en Omgeving, via 06-11705798.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit van mensen en goederen? Hecht je belang aan toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Ons doel bij het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is om de bereikbaarheid van werk, zorg, wonen, onderwijs maar ook recreatie en transport in heel Nederland op een hoger plan te tillen. En om bij te dragen aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wegennet en het gebruik van de spoorwegen verder te ontwikkelen. En door mobiliteit te verduurzamen en rekening te houden met de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van ons land en aan een mooier Nederland, nu en in de toekomst.

Waar wij onder andere aan werken:

 • het versterken van onze mainports- en achterlandverbindingen;
 • het versterken van nationale infrastructuur en de bereikbaarheid van stad, platteland en alles wat daar tussen zit;
 • de verduurzaming van mobiliteit (bijvoorbeeld door elektrificatie of het stimuleren van ander reisgedrag;
 • de blijvende sterke aandacht voor veiligheid op weg en het spoor;
 • het faciliteren van deur-tot-deurvervoer;
 • Nederland in de top in ‘smart mobility’.

Directie Openbaar vervoer en Spoor (OVS)

De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) zorgt ervoor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal ov-netwerk. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het gehele systeem van openbaar vervoer (trein, metro, bus, tram, taxi en waddenveren) in Nederland. Daarnaast werken we aan de groei van het vervoer van goederen per spoor. Dit betekent dat we werken aan de uitbreiding van de capaciteit op het spoor en dat het betrouwbaar en veilig is. Ons beleid wordt in nauwe samenwerking met al onze (uitvoerings-)partners vormgegeven.

OVS is een grote directie met een grote diversiteit aan mensen en taken. We kijken naar elkaar om, we bieden een plek om te groeien, en we boeken resultaten waar we trots op zijn. We zijn doeners, sociaal betrokken, en gewend om in een complex speelveld beleid te maken.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Geert Buijs, Afdelingshoofde Beleid en Omgeving

06-11705798

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie

06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gebiedscoördinator

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker duurzaam ov

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker Brainport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon