Strategisch businesscontroller

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220901_13
 • Plaatsingsdatum 13 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn we op zoek naar een ervaren business controller met een concernbrede blik. Je levert met jouw scherpe analyses en adviezen een effectieve bijdrage aan een duurzame en economisch sterke samenleving. Dit kan variëren van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika.

In deze rol van business/concerncontroller ligt jouw focus op het concernbreed adviseren van het management van RVO ter verbetering van de sturing en beheersing. Met jouw relevante adviezen geef je het directieteam en het management inzicht in de voortgang en bijsturingsmogelijkheden, kansen en risico's in de besturing van de organisatie. RVO heeft afgelopen jaren vanaf 2014 tot heden een enorme groei doorgemaakt (in 2022: ca. 12 miljard beleidsgelden en bijna 6.000 medewerkers). Ben jij diegene die met jouw ervaring en vaktechnische kennis graag bijdraagt aan de 'top of the bill' controlvraagstukken en de verdere doorontwikkeling van Finance & Control RVO, dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet!

Afgelopen jaren heeft RVO Control zichtbare stappen voorwaarts gemaakt en de directie effectief en steeds beter weten te ondersteunen bij de besturing van RVO met tijdige en kwalitatief goede analyses en adviezen op het gebied van besturing van concern- en businessdoelen, riskmanagement, strategievorming, vermogensvraagstukken. Dit willen wij graag bestendigen en uibouwen.

Samen met je controlcollega's (bijna 30 fte) ben je verantwoordelijk voor de delivery van concernbrede strategische en tactisch adviezen en rapportages o.a. op het gebied van riskmanagement, financiële vermogensvraagstukken, herontwerp kostprijsmodel, meerjarige opdracht en tarief ontwikkelingen en nog veel meer uitdagende en relevante controlvraagstukken. Dit doe je niet alleen. Als inspirator stimuleer je de ontwikkeling op gebied van concerncontrol. Daarbij pak je de ene keer de regisseursrol bij het opleveren van concernbrede producten. De andere keer loop je voorop in het richting geven en mede opstellen van strategische adviezen en rapportages over de verbinding tussen, doelstellingen, prestaties en ingezette mensen en middelen, financieel-economische vraagstukken. Daarnaast signaleer je verbetermogelijkheden in de effectiviteit en efficiency in onze Finance keten. Van belang is dat wij integraal in Control zijn. waar nodig stel je ook kaders en richlijnen op. Je denkt van buiten naar binnen en hebt feeling wat er binnen het directieteam van RVO leeft. Met jouw adviezen geef je het management van RVO inzicht in kansen en risico’s en doe je heldere en concrete aanbevelingen.

Je bent één van de drijvende krachten op gebied van doorontwikkeling van Control. Als financieel adviseur van het management ontwikkel en implementeer je nieuwe controlinstrumenten. Je werkt daarvoor plezierig en nauw samen met jouw naaste collega's van concerncontrol, de directiecontrollers, manager Control en je zult ook met enige regelmaat de CFO en CEO spreken. Daarbij ben je in staat en bereid je kennis te delen en biedt je ook hulp en ondersteuning aan collega’s om deze te inspireren en mee te nemen in de implementatie en uitwerking. Uiteraard zoek je pro-actief de verbinding met collega's van andere disciplines (o.a. ICT, HR) om de integraliteit van de advisering te versterken.

Ook werk je samen met andere collega’s binnen de financiële kolom van F&C gericht op het zorgdragen voor een adequate informatievoorziening (team BI) en onderliggende administraties en totstandkoming van financiële analyses en rapportages (beleidsadministratie en financieel dienstencentrum). Je rol daarbij is vooral benoemen wat er nodig is, zodat je collega’s weten wat er van hen verwacht wordt. Je maakt onderdeel van het team control uit wat rechtstreeks valt onder de Manager Control.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De stafafdeling Financiën en Control (F&C) ondersteunt (het management van) de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We leveren de juiste informatie voor de in- en externe sturing van RVO.nl en werken zo mee de gestelde doelen van het management te halen.

De afdeling F&C bestaat nu uit vier domeinen: Control, BI&Data, Financieel Dienstencentrum (FDC) en Beleidsadministratie. Daarmee willen we een optimale integratie van de werkzaamheden bereiken binnen en tussen de werkdomeinen en de inrichting van de processen en dienstverlening zo effectief en efficiënt mogelijk maken.

Control is verantwoordelijk voor business control en de concernproducten. Het domein BI&Data is gericht op de informatievoorziening vanuit F&C en de samenwerking met de RVO afdeling Data. De beleidsadministratie is verantwoordelijk voor de administratie, betaling en inning en verantwoording van alle verplichtingen, uitgaven, heffingen en vorderingen die RVO voor de opdrachtgevers uitvoert. Het FDC zorgt voor een tijdige en kwalitatief hoogwaardige financiële administratie van het agentschap. Het FDC borgt de betrouwbaarheid van de financiële administratie, de vorming van één gegevensbron en de ontsluiting van deze gegevens.

F&C investeert stevig in de ontwikkeling van medewerkers. We zetten daarbij vooral in op professionaliteit, werken van buiten naar binnen, samenwerken en flexibiliteit.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolein Boer

06-21488184

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

CIO Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

CIO Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Blueriq specialist / Business Engineer / Modelleur / Low code programmeur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon