Strategisch communicatieadviseur stakeholdermanagement

 • Utrecht  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Cultureel / taalkundig, Onderwijs / opleiding, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Solliciteer voor 2 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IVHO-24-1056, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Wil jij je schouders zetten onder een aantal grote maatschappelijke opgaven in het onderwijs? Ben jij ervan overtuigd dat samenwerken met stakeholders daarvoor cruciaal is? Krijg jij er energie van om strategische communicatiestrategieën in te zetten om te bouwen aan een stevigere positie van de Inspectie van het Onderwijs? Ben jij de strategisch communicatieadviseur met omgevingssensitiviteit die de binnenwereld van de inspectie goed weet te verbinden met de buitenwereld en andersom? Dan zoeken wij jou als strategisch communicatieadviseur stakeholdermanagement.

Jouw werkzaamheden
Als strategisch communicatieadviseur ga je aan de slag met het versterken van het strategisch stakeholdermanagement van de inspectie. Je speelt een sleutelpositie in het coördineren van de stakeholderaanpak van de inspectie, waaronder( het adviseren over) het contact met de sectorraden, vakbonden, belangenverenigingen en zelfstandig contact met politieke stakeholders. Je bent als communicatiestrateeg verantwoordelijk voor de verbinding met de omgeving, die divers en continu in beweging is. Je voelt je thuis in het onderwijsveld en weet contacten goed te benutten ten behoeve van effectief toezicht voor beter onderwijs. Je coördineert de strategische communicatieactiviteiten van de inspectie met betrekking tot stakeholdermanagement en je bepaalt (mede) de strategie van het stakeholdermanagement.

Je doorgrondt daarvoor makkelijk en snel interne en externe krachtenvelden, overziet relevante externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het stakeholdermanagement van de inspectie en adviseert collega's hoe vanuit hun eigen rol verbindend om te gaan met verschillende stakeholders en uiteenlopende belangen. Jij zorgt ervoor dat stakeholders zich gehoord voelen door de inspectie. Dat voor de buitenwereld helder is waar de inspectie voor staat. En dat iedereen binnen de inspectie weet op welke manier we samenwerken met onze buitenwereld, welke doelen er worden nagestreefd en wie waarvoor verantwoordelijk is. Je vervult hierin een centrale rol om ervoor te zorgen dat verschillende boodschappen, gesprekken en bijeenkomsten feilloos op elkaar aansluiten.

De strategisch communicatieadviseur stakeholdermanagement is een nieuwe functie bij de inspectie. De afgelopen periode is er hard gewerkt om stakeholdermanagement binnen de inspectie op te bouwen. Zo is de basis gelegd voor een strategische stakeholderaanpak. Het is aan jou om verdere vervolg te geven aan deze aanpak en ervoor te zorgen dat de aanpak integraal onderdeel wordt van de organisatie. Jij bent verantwoordelijk voor de verdere professionalisering stakeholdermanagement binnen de inspectie.

Je collega’s
Je werkt binnen de afdeling Communicatie en Klantcontact-team communicatie. Je werkt nauw samen met de strategisch adviseurs en inspecteurs, woordvoerder, persvoorlichter en de medewerker protocol en evenementen. Daar waar jij adviseert over nieuwe en/of onderhouden van relaties met politieke stakeholders, zijn de strategisch adviseurs je directe samenwerkingspartners. Daarnaast werk je nauw samen met woordvoering en persvoorlichting als het gaat over het contact met de media. De medewerker protocol en evenementen ondersteunt jou in het werk bij de uitvoering van de stakeholderaanpak, met name bij het voorbereiden en begeleiden van evenementen, externe bijeenkomsten en werkbezoeken. Tot slot werk je nauw samen met het hoofd communicatie, de communicatieadviseurs, de Inspecteur-generaal van het Onderwijs en de beleidsdirecties.

Voorbeelden van werkzaamheden:

vergroten van interne draagvlak en kennis en kunde van stakeholdermanagement;

verder professionaliseren van het strategisch stakeholdermanagement door:

 • adviseren over/uitvoeren van de stakeholderaanpak;
 • uitvoeren van stakeholderanalyses en adviseren over strategische stakeholderaanpak binnen de sectoren;
 • adviseren van directeuren en IGO over deelname externe bijeenkomsten;
 • verrijken/versterken van huidig stakeholdercontact middels het proactief initiëren van verschillende stakeholderactiviteiten;
 • verantwoordelijk voor de interne afstemming en strategische advisering omtrent stakeholdermanagement;
 • mede opstellen van position papers;

vergroten van inzicht in ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie (politiek en media) die van grote invloed zijn op het werk(terrein) van de inspectie;

initiëren en coördineren van het tweejaarlijks reputatieonderzoek van de inspectie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Inspectie van het Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De missie van de Inspectie van het Onderwijs is dan ook: effectief toezicht voor beter onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks op afstand de gegevens van elke school om te zien of er risico's zijn. Daarnaast doen wij ten minste één keer per vier jaar uitgebreid onderzoek op locatie bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij de schoolbesturen, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Inspectie van het Onderwijs is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Vera Schilperoort, adviseur werving en selectie 06-27336053

Solliciteren?

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon