Strategisch Informatiemanager/Directieadviseur

Justitiële Informatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer Justid2022/039
 • Plaatsingsdatum 17 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Justid werkt elke dag hard aan het veilig houden van onze samenleving en speelt een aantoonbare rol in het voorkomen van incidenten met grote maatschappelijke impact. Door de betrokkenheid van Justid bij de realisatie van voorzieningen die de uitwisseling van informatie makkelijker maakt, wordt het risico op dergelijke incidenten aanmerkelijk verkleind. Wil jij je steentje hieraan bijdragen? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

Als strategisch informatiemanager/directieadviseur ben je zowel werkzaam bij de afdeling informatiemanagement (0,8 fte) als bij de afdeling strategie (0,2fte). Je verbindt de strategische vraag vanuit opdrachtgevers en klanten met het aanbod van de dienstverlening van Justid. Je legt actief verbindingen met wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven en weet hier mee kennis te borgen binnen Justid. Verder moet je erop toezien dat Justid leert van uitgevoerde projecten en innovatie-trajecten.

Concreet komt dit neer op het uitvoeren van de volgende taken:

 • Het in nauwe samenwerking met de klantorganisatie/keten scherpstellen van de vraag (informatiebehoefte) op de voornamelijk (middel-)lange termijn en het adviseren over mogelijke oplossingen, mede aan de hand van de informatieplannen van de betreffende organisatie in relatie tot het informatieplan van de Justitiële Informatiedienst.
 • Deelnemen aan ketenoverleggen en andere gremia, waarin soms een adviserende, maar desgevraagd ook een voortrekkersrol (doorgaans voorzitten) wordt vervuld.
 • Het op hoofdlijnen analyseren van relevante ketenwerkprocessen, trends (technologische/innovatieve en wet- en regelgeving nationaal dan wel Europees), ontwikkelingen en deze van buiten naar binnen brengen door te toetsen aan de missie, visie, strategische doelstellingen en ambitie van onze organisatie en de ontwikkelingen en kaders mede vast te leggen in ons Business Informatieplan.
 • Het inhoudelijk adviseren over de strategische richting van de Justitiële Informatiedienst.
 • Het adviseren van de directie over uit te voeren onderzoek en daarmee bijdragen aan het bereiken van de strategische ambities en doelstellingen.
 • Het genereren en delen van kennis op een wijze die bijdraagt aan (beleids)keuzes ten gunste van de ketenpartners.
 • Het leveren van een bijdrage aan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van data science, artificial intelligence, machine learning, algoritmes, etc. 

Wat bieden wij?

 • Een dynamische omgeving waar we samen op een informele manier werken aan een veilige samenleving.
 • Een fulltime werkweek is 36 uur, waarbij je zelf en flexibel kunt bepalen hoeveel uur je wilt werken en welke dag. 
 • Wij hechten zeer aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons ook, omdat we zo goed kunnen inspelen op de samenleving en technische vernieuwingen.
 • Hybride werken, met onze faciliteiten, is het uitgangspunt. Dit betekent een combinatie van werken op kantoor en werken thuis. Tezamen met je team en/of directe collega’s maak je hier praktische afspraken over.
 • Een marktconforme beloning en een individueel keuzebudget van 16,37% dat vrij in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op https://www.caorijk.nl/.

 

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling:

Met haar afdelingen Strategie en Informatiemanagement zijn de kerntaken van de directie Ketenstrategie: verbinden, richten en kennis. De afdeling Informatiemanagement verbindt zich op strategisch niveau met de buitenwereld van de Justitiële Informatiedienst. Binnen deze afdeling zijn Coördinerend specialistisch adviseurs, senior adviseurs, een senior medewerker Behandelen en Ontwikkelen en een medewerker advisering werkzaam.

De afdeling Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het informatiemanagement, dat wil zeggen het vertalen van de informatiebehoeften die vanuit verschillende ketenprocessen binnen de justitiële ketens ontstaan. De afdeling professionaliseert de vraagkant van IV, richt zich op de strategische en sturende activiteiten en bouwt en onderhoudt een relevant netwerk waarin de Justitiële Informatiedienst opereert en participeert. De professionals van deze afdeling vormen ‘het gezicht’ van onze organisatie bij onze ketenpartners en spelen een bepalende rol in de interactie met de klant over het leveren van oplossingen in de vorm van producten en diensten.

 

Justitiële Informatiedienst

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.
Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim 400 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Vermeulen, Manager Informatiemanagement

06-52872538

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beveiligingscoördinator (Nederland en thuis)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Businessconsultant identiteitsvaststelling (Leeuwarden/Almelo/thuis)

Justitiële Informatiedienst
 • Stand­plaats Leeuwarden/Almelo/thuis
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior developer (Almelo en thuis)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon