• Bilthoven  -  route
 • Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • 18 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Medisch / verzorging
 • Solliciteer voor 9 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: 1547, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelt de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) zich tot een sterke crisisorganisatie. Bij de LFI werk je nauw samen met ketenpartners binnen en buiten het RIVM in een politiek-bestuurlijke context. Een uitdagende functie waarin jij jouw flexibiliteit, wendbaarheid en talent om snel tot oplossingen te komen optimaal kunt inzetten is de functie van strategisch medisch adviseur. Een bijzondere kans om op lange termijn positieve impact te maken in de publieke gezondheidszorg en op het mentale en lichamelijke welzijn van de Nederlandse bevolking.

In deze parttimefunctie (18 uur per week) ben jij het medische gezicht van de LFI richting politiek-bestuurlijke partners. De LFI biedt jou een omgeving waar allerlei professionals met verschillende achtergronden en kennis samenwerken en het verschil willen maken. Een mooie stimulans om anders te denken, en een open organisatie waar alle ruimte is voor jouw ideeën. 

De strategisch medisch adviseur heeft een meer verticale rol door de LFI heen en richting politiek-bestuurlijke partners. De tactisch medisch adviseur, waarvan de werving ook is gestart (Tactisch medisch adviseur LFI), is meer horizontaal georiënteerd en zorgt vooral voor verbinding tussen de LFI binnen het RIVM en binnen het veld van infectieziektebestrijding. Gezamenlijk zorgen jullie voor de medische advisering binnen de LFI en de wisselwerking met de buitenwereld. Je zult dus veel samen optrekken.

Wat ga je doen

Jij gaat een belangrijke rol spelen in het beheersen van de uitdagingen en risico's gepaard gaand met de bestrijding van een landelijke infectieziekten crisis. Je bent de vaste adviseur van het LFI MT en zorgt er steeds voor dat de medische invalshoek meegenomen wordt in de besluitvorming. Je maakt daarmee de vertaalslag van medisch inhoudelijke kennis naar je niet medisch onderlegde collega’s en vice versa. Je bent de schakel tussen de strategische kern en de tactische en operationele laag van de organisatie. Hierbij zorg jij ervoor dat de medische inhoud en de kwaliteit hiervan geborgd is in de vertaling naar uitvoering en naar de samenwerkingspartners binnen en buiten het RIVM. Je werkt mee in het opbouwen van de crisisorganisatie, en wordt dus ook getraind in crisisvaardigheden. In geval van een infectieziekte crisis is jouw inzet flexibel.

Waar staat de LFI voor 

De Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) is een nieuw organisatieonderdeel van het RIVM. Het is de missie van de LFI om samen met haar ketenpartners de impact van de volgende pandemie op de volksgezondheid zo klein mogelijk te houden. Bij een infectieziektecrisis die een landelijke aanpak vereist, zorgt de LFI voor snelle opschaling en centrale aansturing van de medisch-operationele processen bij de GGD’en, zoals testen en vaccineren.

Om samen met de ketenpartners goed voorbereid te zijn, voert de LFI regie op onder andere het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers en het maken van afspraken over informatievoorziening en snelle beschikbaarheid van grote aantallen medewerkers. Door de sterke verbinding met de GGD’en en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, kan de LFI snel opschalen bij een infectieziektecrisis.

De implementatie van de LFI is eind 2023 gestart en is naar verwachting eind 2026 voltooid. In deze periode geeft de LFI samen met GGD’en, andere onderdelen van het RIVM en het ministerie van VWS concrete invulling aan de ontwerpen voor onder andere aansturing, opgeschaalde diagnostiek en behandelen, grootschalig klantcontact, logistiek, scenario-ontwerp, crisiscommunicatie, informatiemanagement, inkoop, facilitaire diensten en financiën.

Ga voor meer informatie naar www.rivm.nl/lfi.

Informeren en solliciteren  

We willen graag weten wie je bent en wat je komt halen en brengen. Vertel je ons in je brief wat je wilt leren en wat je ons kunt leren? Heb je eerst nog vragen over deze vacature of wil je meer weten neem dan contact op met onze huidig strategisch medisch adviseur Nienke van den Berg in de periode 8 juli tot en met 27 juli via [email protected] of met onze tactisch medisch adviseur Emma Driessen in de periode van 29 juli tot en met 12 augustus via 06 86 55 29 55. Zij beantwoorden met plezier jouw vragen en vertellen je alles over de LFI. Bel, mail of app je?

De einddatum van deze vacature is langer dan gemiddeld, dit heeft te maken met de vakantieperiode. De sluitingsdatum is 9 augustus. In de week van 12 augustus ontvang jij een eerste reactie.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2500 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag
Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Nienke van den Berg, strategisch medisch adviseur
Emma Driessen, tactisch medisch adviseur 06 86 55 29 55

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Paulien Wilde 06-41741898

Solliciteren?

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Tactisch medisch adviseur LFI (18 uur)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk
 • Bilthoven
 • Master/doctoraal
 • 18
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Medisch Adviseur voor het Rijksvaccinatieprogramma & Screeningsprogramma’s

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Bilthoven
 • Master/doctoraal
 • 28-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon