Strategisch omgevingsmanager

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht/Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 4 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2022/214
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ervaring heeft met strategisch omgevingsmanagement. Dit betekent dat jij al in een zeer vroegtijdig stadium met stakeholders in gesprek gaat om de regionale belangen van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en haar opdrachtgevers veilig te stellen. In deze functie gaat het vooral regionale defensiebelangen in relatie tot de implementatie van het Strategisch Vastgoedplan Defensie. Je bent een echte netwerker die in staat is op hoog bestuurlijk niveau contacten te leggen en te onderhouden en die een win-win situatie kan creëren voor de relevante stakeholders.

Je hebt oog voor functionaliteit, kwaliteit, energie, duurzaamheid, veiligheid en doelmatigheid. Je zorgt voor een breed draagvlak en werkt aan continue verbetering. Wij zijn op zoek naar een collega met brede ervaring in het vastgoed werkveld, die een open, creatieve, onderzoekende en kritische blik heeft, initiatiefrijk is en van nature het voortouw neemt. Daarin uitstekend kan samenwerken en zowel mensen als plannen verbindt. Bovenal weet je ongeacht complexe vraagstukken in hoog tempo en binnen strakke deadlines tot gewenste resultaten te komen.

Je weet als geen ander wanneer in te grijpen en wanneer niet, wanneer je activiteiten moet aanjagen en wanneer je die kunt laten lopen zoals ze lopen. Kortom: iemand met gevoel voor de omgeving, business en gevoel voor de opdrachtgever. Je vindt het fijn om samen met alle direct betrokkenen oplossingen te vinden, ook als ze niet direct voorhanden zijn. Je werkt graag samen met anderen, bent resultaatgericht en pro actief ingesteld.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

 • het beïnvloeden van stakeholders (waaronder gemeentes, provincies, waterschappen, maar ook belangengroepen) ten behoeve van de (lange termijn) defensiebelangen op het gebied van vastgoed en infrastructuur;
 • het onderhandelen met stakeholders en (top)management binnen Defensie en RVB over (strategische) ontwikkelingsrichtingen van de defensieportefeuille;
 • het ontwikkelen en in stand houden van nieuwe netwerken met relevante stakeholders;
 • het adviseren over het vastgoedbeleid van het RVB en Defensie met betrekking tot verhoudingen met de (bestuurlijke) omgeving en de implementatie daarvan;
 • het afstemmen met de afdeling Gebieden van de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) over gebiedsgerichte ontwikkelingen en de wijze waarop het RVB daarmee omgaat;
 • het ex-ante en ex-post evalueren van vastgoedbeleid met betrekking tot de (bestuurlijke) omgeving;
 • het verantwoorden en rapporteren over bereikte resultaten;
 • nader op te dragen werkzaamheden.

Wij hebben het volgende beeld van de vastgoedprofessional:

 • Werkt opgavegericht in plaats van projectgericht. Niet je eigen/project belang, dat van het RVB of dat van het rijk maar het maatschappelijk belang staat voorop.
 • Werkt in een team. Je hoeft niet alles zelf te weten, maar moet wel iets toe te voegen hebben.
 • Kan zijn/haar aanpak variëren, al naar gelang de opgave. Soms wordt je ingezet vanwege vakkennis, soms vanwege competenties.
 • Heeft experimenteerruimte nodig. Je mag fouten maken en leert daarvan.
 • Werkt actief aan de relatie met belangrijke stakeholders, zoals klanten en gebruikers. De opgave is pas gerealiseerd als er optimaal tegemoet is gekomen aan de belangen van de betrokkenen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Jij komt te werken bij het team Defensie van de afdeling Portefeuillemanagement. Het doel van jouw afdeling? Sturen op een optimale samenstelling van de vastgoedportefeuille. Met huisvesting die de (rijks)gebruikers zo goed mogelijk ondersteunt in hun belangrijke werk voor de samenleving. Voor het ministerie van Defensie, dat zelf eigenaar is van zijn vastgoed, en de Dienst Justitiële Inrichtingen hebben wij de rol van adviseur. We adviseren hen bij de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille en stellen businesscases op. Hierbij werken we nauw samen met de directies Vastgoedbeheer en Transacties en Projecten.

Op basis van de vastgoedportefeuillestrategie borgen we kennis, stellen we een beleggingsplan op voor het defensievastgoed en begeleiden we Defensie bij macrobelegging en huisvesting. Ook houden we de regie op de dienstverleningsafspraken met Defensie en de rapportages daarover. En zijn we verantwoordelijk voor de vastgoedgegevens van de defensieportefeuille in de centrale vastgoedregistratie. Tevens zijn wij systeemeigenaar van het domein Portalen met onder andere het Rijksvastgoedportaal en de GIS-viewer.

Afdeling Portefeuillemanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lambert Hovens, Sectie Defensie, DJI & Gronden; Teamleider Defensie

06-10887533

Erik Haak, Sectie Defensie, DJI & Gronden; Hoofd

06-10630136

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiearchitect vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch manager bouw- en renovatieprojecten

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur en coördinator vergunningen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Den Haag Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon