Strategisch portfoliomanager Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 15 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGED_20220728_13
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Nationaal Groeifonds zoekt een strategisch ingestelde collega om onze portefeuille van innovatieve projecten te managen.

De directie Nationaal Groeifonds adviseert de adviescommissie Nationaal Groeifonds over het toekennen van middelen aan projecten en over de monitoring en evaluatie van deze projecten. Het gaat om grote en betekenisvolle projecten op de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie die een bijdrage moeten leveren aan de welvaart van toekomstige generaties. Denk aan innovatieve voorstellen op het terrein van circulariteit, een toekomstbestendige leefomgeving, het leven lang ontwikkelen en leren in het bedrijfsleven en preventieve gezondheidszorg. De projecten zijn zeer uiteenlopend, maar hebben gemeen dat het om spannende nieuwe zaken gaat, die een kritisch oog behoeven voordat het Groeifonds middelen committeert. De directie Groeifonds heeft een divers team van 20-25 fte en werkt in een informele sfeer. Het team is relatief nieuw en is in ontwikkeling. Er liggen mooie uitdagingen om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het groeifonds.

Na twee beoordelingsrondes van de adviescommissie en nieuwe beoordelingsrondes in het vooruitzicht, zal het Nationaal Groeifonds een brede portefeuille van projecten ter waarde van miljarden opbouwen op het terrein van Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie en het terrein van Kennisontwikkeling. We zoeken een nieuwe collega die deze portefeuille kan managen. Het gaat daarbij niet alleen om het (ondersteunen van het) opzetten van de monitoring en evaluatie van individuele projecten en van het Nationaal Groeifonds als geheel. Minstens zo belangijk is het trekken van lessen over projecten, het delen van overkoepelende beelden over de portefeuille en wat deze (strategisch) betekenen voor toekomstige toekenningen aan projecten. Denk aan vragen als: hoe is de portefeuille gespreid, geografisch en inhoudelijk? Welke projecten kunnen zich verder ontwikkelen door voort te bouwen op elkaars kennis? Wat is de impact op het benodigd menselijk kapitaal kijkend naar de gehonoreerde projecten? Op welke terreinen liggen nog kansen waar nog geen voorstellen zijn ingediend?

Met de collega's uit de rest van het team zorg je dat het beheer van alle toegekende projecten staat als een huis. Je neemt hierin de leiding en zoekt de verbinding met het team. Je kunt voeling houden met het beoordelingsproces van nieuwe projecten door zelf ook (een) project(en) te beoordelen. Ook onderhoud je een netwerk met departementen die projecten hebben ingediend bij het Nationaal Groeifonds en met RVO die de subsidieregeling van het Groeifonds uitvoert. Waar relevant draag je bij aan (beleids)vraagstukken rondom het beoordelingsproces van de commissie: op welk moment bespreken we bijvoorbeeld de implicaties van toekenningen aan projecten voor de portefeuille en hoe borgen we de juiste expertise in het beoordelingsproces?

We zoeken een collega die energie krijgt van overzicht houden over de portefeuille, deze energie ook overdraagt op het team en daarnaast graag strategisch nadenkt over de toekomst van het fonds en de ontwikkeling van de portefeuille. Je bent analytisch sterk, kunt hoofd-en bijzaken goed scheiden en analyses overtuigend in woord en geschrift overbrengen. Afhankelijk van je (werk)ervaring kun je onderdeel uitmaken van het MT van de directie Nationaal Groeifonds.

We vinden het belangrijk dat jij je ontwikkelt, of je nu enkele jaren werkervaring hebt of een ervaren medewerker bent. Samen stellen we je werkpakket zo samen, dat dit het meest bijdraagt aan jouw ontwikkeling. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met jouw persoonlijke behoeftes en competenties. Bij ons krijg je alle mogelijkheden om ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen waardoor perspectief kan ontstaan om verder door te groeien naar economische functies binnen de overheid en in het bedrijfsleven.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën hebben in de rijksbegroting voor 2021 hun voorstel voor de oprichting van het Nationaal Groeifonds opgenomen. Dit fonds financiert vernieuwende voorstellen op de terreinen kennisontwikkeling en R&D en innovatie, die een positieve impact op duurzame economische groei op langere termijn zullen hebben. Het kabinet heeft voorgesteld dat het fonds een budget van € 20 mld voor de komende vijf jaar heeft. Beoordeling van de voorstellen geschiedt door een onafhankelijke beoordelingsadviescommissie die bestaat uit een voorzitter en daarnaast 9 andere leden met een brede maatschappelijke ervaring. Per 1 oktober 2020 is de directie Groeifonds gestart die de beoordelingsadviescommissie van het Nationaal Groeifonds ondersteunt in de beoordeling van voorstellen die bij het fonds worden ingediend en de monitoring en evaluatie van deze voorstellen. De directie stelt een werkwijze voor de commissie vast en een beoordelingskader waarmee de ingediende voorstellen worden beoordeeld. De stafdirectie bestaat nu uit een team van circa 16 personen en de sfeer is informeel. Het team zal groeien naar 20-25 fte. Verder worden op de verschillende terreinen waarvoor voorstellen zijn ingediend externe experts ingehuurd om tot een state-of-the-art-advies te komen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Carola Legerstee, plv directeur

06-2100 0819

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Coördinerend) beleidsmedewerker Landbouw en Leefomgeving Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Algemeen Economische Politiek

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG DG Economie en Digitalisering (DGED)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Verduurzaming industrie en project Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon