Strategisch Programmamanager

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 18 augustus
 • Vacaturenummer M&V-001
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij toe aan een strategische rol, binnen een kennisintensieve organisatie? Neem je van nature het voortouw en creëer jij mogelijkheden voor synergie? Heb je het lef, de creativiteit en de sensitiviteit om bestaande structuren anders te benutten en zonodig te doorbreken? En lijkt het je een mooie uitdaging om de samenwerking met externe partijen verder uit te bouwen? Solliciteer dan nu als programmamanager en zorg dat de expertise van het RIVM, bij tal van maatschappelijke vraagstukken en transities goed benut wordt.

De afdeling
Je werkt als programmamanager centrum en domein overschrijdend en rapporteert rechtstreeks aan de DR. Daarmee heb je een goede uitgangspositie om zaken binnen het RIVM vlot te trekken. Functioneel word je in eerste instantie aangestuurd door de directeur Milieu&Veiligheid, die portefeuillehouder is. Het RIVM heeft de ambitie om steeds meer programmatisch te gaan werken en jij bent hier een voorloper in. Als programmamanager stuur je inhoudelijk een programmateam van circa 10 mensen aan. Het programma vraagt een nauwe samenwerking met 4 centra binnen het domein Milieu & Veiligheid, 2 centra van Volksgezondheid & Zorg en 1 binnen het domein Infectieziekte Bestrijding. Kortom, een baan met invloed en veel variatie aan maatschappelijke onderwerpen.

Jouw verantwoordelijkheid
Het wordt jouw verantwoordelijkheid, dat het RIVM de strategische doelen uit het programma “Van Lokaal tot internationaal” de komende 4 jaar gaat bereiken. In een kwartiermakerfase is hiervoor reeds een strategisch plan ontwikkeld en de kern van de komende 4 jaar, zijn samen te vatten in deze 3 strategische doelen:

- Verbeteren en borgen van de relatie en samenwerking met lokale en regionale partners, zoals:

 • De koepels: het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen en de GGD/GHOR-NL.
 • Lokale en regionale overheden met concrete vraagstukken op het terrein van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.
 • De regionale ketenpartners zoals de GGD-en en OD-en.

- Vergroten van het adaptief en lerend vermogen van de RIVM organisatie.

- Doorontwikkelen van een meerlaagse kennisinfrastructuur; verbinden van de lokale/regionale        opgave met de nationale (reguliere) opdrachtgevers en internationale ontwikkelingen.

Door het strategisch plan uit te rollen en verder te ontwikkelen, help jij het RIVM om effectiever en tijdiger in te springen op vraagstukken in de regio. Je werkt hierbij nauw samen met een kernteam, dat bestaat uit de adviseurs regionaal werken, een programma-ondersteuner, projectontwikkelaars en een communicatie adviseur. Uiteraard doe je dit alles in nauwe wisselwerking met de lijnorganisatie.

De werkzaamheden

 • Ontwikkelen en bewaken van de overall voortgang van het programma “Van Lokaal tot internationaal”
 • Je stuurt inhoudelijk een kernteam aan van circa 10 collega’s en schakelt met een flexibele schil van experts uit de centra
 • Initiëren van nieuwe regionale projecten
 • Afstemming met de lijn over de inzet van capaciteit vanuit de centra/afdelingen
 • Overzicht houden over alle regionale activiteiten van het RIVM
 • Overlegvoering met- en verantwoording aan de portefeuillehouder en aan de Stuurgroep
 • Strategisch overleg met kennispartners, regionale overheden, rijksopdrachtgevers en koepelorganisaties (IPO, VNG, GGDGHOR-NL)
 • Je bent samen met een aantal lijnmanagers, het boegbeeld van regionaal werken richting de regionale partners
 • Programmamanagement

Uniek aan deze baan
In deze rol krijg je de kans om de schatkist aan kennis van het RIVM van nut te laten zijn bij de lokale/regionale opgaven. Daarmee lever je een unieke bijdrage om de vormgeving van de lokale/regionale transities te onderbouwen. Je krijgt veel ruimte om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en zaken te laten landen in de RIVM organisatie. Dankzij de positionering, kan je veel invloed hebben op nieuwe aanpakken en samenwerkingen. Zowel persoonlijk als professioneel kun je je vaardigheden ontwikkelen en doe je een breed netwerk op binnen de (semi-) overheid. Uiteraard kun je plaats- en tijdonafhankelijk werken en bekleed je een rol met maatschappelijke impact op regionaal niveau.

De zorg voor morgen, begint vandaag
Draag jij hieraan bij in de functie van programmamanager? Stuur dan je sollicitatie aan de Directeur Milieu & Veiligheid, Els van Schie. Heb je eerst nog een vraag over deze vacature, dan kan je haar telefonisch benaderen via 06-46082093.

Functie-eisen

Dit neem je mee:

 • Een relevant universitair diploma.
 • Minimaal 5 jaar project/programmamanagement ervaring.
 • Ervaring met het leggen van verbindingen op strategisch niveau.
 • Aantoonbaar succesvol met het extern vertegenwoordigen van een organisatie.
 • Een relevant netwerk van kennispartners, regionale overheden, rijksopdrachtgevers en koepelorganisaties is een pre.
 • Affiniteit met het werkveld van de regionale en lokale partners is een pre (IPO, VNG, GGDGHOR-NL, OD).

Dit is jouw kracht:
Je hebt bestuurlijk inzicht en denkt op strategisch niveau. Daarbij ben je zeer sterk in relatiemanagement en weet je voor anderen een podium te creëren. Je legt gemakkelijk nieuwe verbindingen en kunt mensen enthousiast maken. Je beschikt over de volgende competenties:

 • Aansturen organisatie: Je vertaalt de projectdoelen naar concrete doelen voor de organisatie. Je hebt kijk op mensen en bedrijfsvoeringprocessen en je bent transparant over bepaalde afwegingen. Je kunt verschillende projectmanagementstijlen toepassen.
 • Creatief: Je zoekt continu naar verbetering van producten, processen of werkwijzen; Je neemt veel initiatief en je durft te experimenteren; Je bent een zelfstandig denker en komt met niet alledaagse oplossingen. Je ontwikkelt en past verbeterpunten toe en deelt deze met de lijnorganisatie. Je weet vernieuwingsvoorstellen geaccepteerd te krijgen en gebruikt aansprekende argumenten.
 • Plannen & Organiseren: Je maakt een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd en bepaalt welke capaciteit wanneer benodigd is. Je brengt mogelijke risico's en complicaties in kaart en de consequenties daarvan en werkt alternatieven uit.
 • Motiveren: Je geeft medewerkers van het programma waardering voor hun inzet en prestaties. Je benut hun capaciteiten optimaal en houdt rekening met ieders motieven. Je bevordert samenhang en samenwerking in het team door communicatie en overleg. Je inspireert door jouw eigen gedrevenheid en volharding, ook bij tegenslag.
 • Netwerken: Je legt en onderhoudt contacten voor de realisatie van de programmadoelstellingen met relevante personen en organisaties. Je oefent invloed uit, zonder de relatie te verstoren en benadert de juiste mensen om steun en medewerking te verkrijgen. Je hebt regelmatig contact en overleg met belanghebbenden en brengt partijen met tegengestelde belangen bij elkaar. Je opereert herkenbaar als boegbeeld voor het programma.
 • Omgevingsbewust: Je kent de politieke/maatschappelijke ontwikkelingen en trends, geeft daar betekenis aan in termen van risico’s en kansen op middellange en lange termijn en vertaalt deze naar het eigen programma. Je kent de ontwikkelingen en verhoudingen, regels, posities, belangen en cultuur van de betrokken in- en externe partijen en houdt hier rekening mee. Je stemt continu af met de omgeving en stelt het eigen programma bij.
 • Bestuurssensitief: Je onderkent tijdig de (inter)nationale politieke/maatschappelijke afbreukrisico’s en anticipeert met de juiste interventies en laat hierin stevigheid zien. Je draagt de visie op en bedoeling van het programma actief uit. Je bent je bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt je aanpak hierop af. Je bent op de hoogte van wat er speelt op het politiek en bestuurlijk niveau.
 • Resultaatgericht: Je vraagt de opdrachtgever en belanghebbenden naar hun doelen, wensen, prioriteiten en je stuurt gericht op de realisatie daarvan. Je stelt het eindresultaat voorop en houdt overzicht en je bent alert op risico's, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het resultaat van het programma kunnen verstoren. Je neemt maatregelen en reageert met daadkracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wanneer je interesse hebt in deze functie, solliciteer dan snel! Je kunt je sollicitatie richten aan Els van Schie, directeur Milieu & Veiligheid. Goed om te weten: Deze vacature gaat offline na de sluitingsdatum. Wil je hem later nog eens teruglezen, bijvoorbeeld voor je sollicitatiegesprek? Vergeet dan niet om de tekst te downloaden en op te slaan. We zijn benieuwd naar jouw motivatie voor deze functie, en zien een toelichting daarvan dan ook graag terug in je sollicitatiebrief. Daarnaast vragen we om in jouw cv uitvoerig jouw werkzaamheden te omschrijven, zodat we een juiste inschatting kunnen maken van jouw ervaring.

 • De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden via video-bellen.
 • De meeste medewerkers van het RIVM werken momenteel hybride.
 • Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.
 • Het werving- en selectieproces ziet er als volgt uit:

Wanneer we een match zien op papier, nodigen we jou uit voor een eerste (online) gesprek.

 • Het 1e (online) selectiegesprek staat gepland op (nog onbekend). Is dat van beide kanten positief? Dan nemen we contact met je op voor een 2e gesprek.
 • Optioneel: een assessment wordt mogelijk ingezet.
 • Optioneel: In overleg met jou winnen we referenties in.
 • Om een aanvullend beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.
 • Zien we het allebei zitten? Dan sluiten we af met een (online) arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Omdat werken bij het RIVM een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zullen we je dan vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ben je al in dienst bij het Rijk? Nieuwe loopbaanstappen binnen de rijksoverheid moedigen we aan. Als je solliciteert als “van-werk-naar-werkkandidaat” of als “herplaatsingskandidaat”, stuur dan een kopie van je aanwijzingsbrief mee. Werk je nu via een uitzend- detacheringsbureau bij de Rijksoverheid, vermeld dit dan in je brief.

Het RIVM zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Meer weten? Klik dan hier! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Bij het RIVM ben je welkom zoals je bent. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit in een team de samenwerking en uitkomst sterker maken.

De eerste gesprekken vinden plaats op 24 en 25 augustus. De tweede gesprekken op 1 september.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises. Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Els van Schie, directeur Milieu & Veiligheid

06-46082093

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Terrence Stolp

Frank Alders

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise Architect

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Viroloog Gentherapie en Biologische Veiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Datamanager

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon