Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Strategisch teamleider bij de directie Douane

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DGBD2020-02-10
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De teamleider van het team Innovatie Toezicht en Business Analytics is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van:

 • de handhavingsvisie van de Douane, de visie op toezicht binnen de Douane en vanuit die rol tevens gesprekspartner voor het bedrijfsleven; eveneens voor de
 • de innovatie agenda van de Douane, samen met diverse partners;
 • de afdeling data-analytics. Deze afdeling ontwikkelt resultaatgericht en met focus op de wensen van het primair proces producten die het toezicht of dienstverlening effectiever en efficiënter maakt;

De teamleider is gesprekspartner voor de externe omgeving van de Douane (Ministerie van Financiën, Belastingdienst, Europese Commissie, OLAF, bedrijfsleven, wetenschap, etc) in relatie tot de bovengenoemde verantwoordelijkheden; Daartoe vindt beoordeling plaats van de effecten van Europese wet- en regelgeving voor Nederlandse bedrijfsleven en de Douane en wordt een bijdrage geleverd aan de integraliteit van de adviezen en producten - waaronder het toetsen van concept-antwoorden op Kamervragen-  waarvoor de afdeling verantwoordelijk is;

Vanuit het team worden goede contacten onderhouden met Douane regiodirecties en Douane Landelijk Tactisch Centrum, gericht op versterkte samenwerking tussen beleid en uitvoering. De teamleider zorgt voor het onderhouden van de veilige en goede werksfeer binnen het team en de afdeling, met tegelijkertijd oog voor de doorontwikkeling van medewerkers;

Functie-eisen

Specifieke Functie-eisen

 • U beschikt over een afgeronde academische opleiding;
 • U heeft kennis van en ervaring op strategisch niveau met de (processen van de) Douane en/ of met aanpalende gebieden als toezicht, dienstverlening, data-analytics en innovatie;
 • U bent bekend met departementale processen en/of Brussel;
 • U heeft interesse in en oog voor ontwikkelingen binnen de samenleving, bedrijfsleven en andere toezicht organisaties; U heeft een drive om resultaten te boeken en veranderingen ook van begin tot einde te implementeren;
 • U heeft leidinggevende ervaring en U heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten, zoals empathie, een proactieve houding, en u kunt goed luisteren. U kunt synergie tussen mensen creëren.

Competenties

Voor de functie zijn de competenties uit het Functiegebouw Rijk geldend voor managers schaal 15:

 • aansturen groep;
 • aansturen organisatie;
 • bestuurssensitiviteit;
 • netwerken;
 • omgevingsbewustzijn;
 • ontwikkelen medewerkers;
 • organisatiesensitiviteit;
 • innovatief vermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de directeur Handhavingsbeleid de heer Arno Kooij (06–50234924)

Meer informatie over de sollicitatieprocedure kunt u verkrijgen bij MD-consultant Arlene Freer, 06-31640766.

Digitaal solliciteren     

Indien u wilt solliciteren naar deze functie, stuur dan uw motivatiebrief met CV voor 26 februari 2020 aan vacatures-MD@minfin.nl.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Douane is de handhavingdienst die het EU buitengrensoverschrijdend goederenverkeer controleert. Ook zorgt de Douane voor de heffing en inning van binnenlandse accijnzen en verbruiksbelastingen. De Douane ziet erop toe dat het grensoverschrijdend goederenverkeer volgens de regels verloopt. Tegelijkertijd faciliteert de Douane dit grensoverschrijdend goederenverkeer.

De handhavingstaken worden uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie, het ministerie van Financiën en op aanwijzing of verzoek van andere ministeries en handhavers. Aan alle taken ligt Europese en nationale wet- en regelgeving ten grondslag. Zo draagt Douane bij aan:

Een solide financiering van de Europese en nationale overheid; Een veilige samenleving; Een sterke, aantrekkelijke en eerlijke interne markt, waarmee de welvaart in de EU en Nederland wordt bevorderd. De Douane valt onder het Ministerie van Financiën

Douaneorganisatie

Bij de Douane werken op dit moment ongeveer 5.400 medewerkers. De Douane organisatie bestaat uit acht regiokantoren, een landelijk kantoor en twee zelfstandige onderdelen. Bij de laatste twee gaat het om het shared service center van de Douane, de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO), en de risicobeheersingsorganisatie, het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC).

De werklocatie van het Landelijk Kantoor Douane bevindt zich in Rotterdam op de Laan op Zuid 45.

De directie Handhavingsbeleid

De directie Handhavingsbeleid (HHB) is verantwoordelijk voor het stellen van beleidskaders waarbinnen de handhaving van de Douane moet plaatsvinden. Daartoe worden contacten onderhouden met de acht beleidsdepartementen waarvoor de Douane toezichtstaken verricht. Er is ook nauw contact met het DLTC die de beleidskaders en het door de afdeling opgestelde Handhavingsplan Douane concreet invulling moet geven door risicogerichte controleopdrachten te formuleren die binnen deze kaders passen. Vanuit de afdeling worden de coördinatiegroepen op verschillende handhavingsdomeinen aangestuurd. Deze coördinatiegroepen bestaande uit vakgroep vertegenwoordigers vanuit de regio’s vormen de kennisinfrastructuur van de Douane en moeten de eenheid van beleid en uitvoering borgen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud van content zoals de handboeken. De directie onderhoudt ook de contacten met de koepels van het bedrijfsleven en voert daartoe ook periodiek overleg in de werkgroepen van het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Onze beleidsteams hebben een coördinerende rol en zijn, in samenwerking met de aansturingsketen en de regio’s, verantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering. Dit geldt zowel voor het proces als de inhoud ervan. Ook dragen we bij aan de ontwikkeling op gebieden als kennisoverdracht en kwaliteitsborging, advies op strategische (internationale) dossiers en leveren we bijdragen aan externe onderzoeken m.b.t. handhavingsbeleid en handhavingsuitvoering.

De directie Handhavingsbeleid bestaat uit vier teams.

 • Internationaal;
 • Accijns en Niet Fiscaal;
 • Formaliteiten en Bijzondere regelingen en Heffing GLB en Formeel recht; en
 • Innovatie, Toezicht en Business Analytics.

De teamleiders van deze teams vormen samen met de Directeur Handhavingsbeleid die tevens plaatsvervangend Algemeen Directeur Douane is, het Managementteam van de afdeling Handhavingsbeleid.

Het ministerie van Financiën

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis (www.DGBD.nl).  Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor de Douane flink toegenomen. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arno Kooij

06-50234924

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Arlene Freer

06-31640766

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Omzetbelasting van het cluster Heffing

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider klantmanagement Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Douane centrale processen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon