Strategisch Teamleider regio Noordwest bij Belastingdienst directie GO

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BABD 414-22
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave voor de strategisch Teamleider

Voor de locatie Noordwest in Amsterdam zoeken we een strategisch teamleider die sturing geeft aan de klantbehandeling van de Financiële Instellingen. De unit financiële instellingen heeft twee banken- en twee verzekeringsteams en meerdere specials (Financieel Expertise Centrum, Assurantiebelasting, Bankenbelasting en Country-by-Country reporting). De strategisch teamleider gaat in gesprek op het niveau van de Raad van Bestuur en hun adviseurs.

De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste posten van Nederland die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn.

De strategisch teamleider zal o.a. worden betrokken bij de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht voor de grootste posten waarin procedurele rechtvaardigheid een belangrijk klantthema is.

Naast de fiscale sturing zijn de strategisch teamleiders verantwoordelijk voor de belangen en de ontwikkeling van de medewerkers.

De strategisch Teamleider rapporteert aan de regiodirecteur Noordwest directie GO.

Het profiel van de strategisch Teamleider bij de Belastingdienst

De strategisch teamleider acteert op een breed speelveld. Hierbij is inzicht in externe factoren die samenhangen met de fiscale klantbehandeling essentieel. Daarnaast is een natuurlijke alertheid van belang als ook het tijdig schakelen in het bestuurlijk proces.

Vanwege de verantwoordelijkheid die de strategisch teamleiders hebben naar het hoger management en naar de andere teamleiders, zijn zij in staat overall organisatorische ontwikkelingen en klantbehandelingsvraagstukken op te pakken.

Ten slotte ben je in alle opzichten gesprekspartner voor de unitdirecteur. Daarbij ben je in jouw samenwerking met de andere managers van de unit de schakel tussen het management van de unit en de vaktechniek binnen de unit.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2600 medewerkers.

De regio Noordwest

De regio Noordwest in Amsterdam bestaat uit vier units die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen (waaronder met name de financiële instellingen) en non-profit organisaties. Er werken ongeveer 450 GO-medewerkers en twintig teamleiders in deze regio, die wordt aangestuurd door drie regiodirecteuren.

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen.

De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roy Jacobse, regiodirecteur Noordwest

06 55736654

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Schagen, MD-consultant Bureau ABD

06 38825171

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Energiemarkt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Lid directieteam Grote ondernemingen (ontwikkelpositie)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht (in overleg nader te bepalen)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Patiënt en Zorgordening met optie van plaatsvervangend directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon