Strategisch Teamleider / Vaktechnisch coördinator Grote Ondernemingen

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Rotterdam (in overleg elders)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 15 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BABD 388-22
 • Plaatsingsdatum 9 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je geeft inhoudelijke sturing aan de medewerkers van de unit die zich bezig houden met het internationaal vooroverleg en aan de medewerkers die zich bezig houden met de heffing van belasting en toezicht op de vennootschappen die in de unit ressorteren. Je bent daarnaast bereid om breder binnen de unit over zaken heen te kijken. Je zorgt ervoor dat hun vakkennis op peil blijft, onder andere door het initiëren van vaktechnische overleggen en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van internationale fiscale zaken en de eenheid van beleid en uitvoering daarin.

Je bent plaatsvervangend voorzitter van het college Internationale Financiële Zaken (IFZ). Bij afwezigheid van de overige leden van het college neem jij hun taken waar en draag je zorg voor de afgesproken procedures binnen het college IFZ. Je signaleert knelpunten bij de kaders van het geven van zekerheid vooraf en komt proactief met voorstellen om deze knelpunten weg te nemen.

Je denkt proactief mee over tactische en strategische vraagstukken en vertaalt deze naar concrete verander- en verbetervoorstellen. Je verbindt het management met de vaktechniek: je adviseert hen gevraagd en ongevraagd over vakinhoudelijke en procesmatige zaken, waarbij je oog hebt en houdt voor politieke gevoeligheden.

Het team waaraan je hiërarchisch leiding geeft, bestaat voornamelijk uit de leden van het college IFZ inclusief het aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders. In dat kader ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van 5 tot 10 professionals. Je stuurt op realisatie van de doelstellingen en weet medewerkers daarbij aangesloten, gefocust en gemotiveerd te houden. Daarbij heb je oog voor de kwaliteiten van je medewerkers en stimuleer je hen zich verder te ontwikkelen.

Je bent zowel aanspreekpunt voor de medewerkers alsook gesprekspartner voor bestuurlijke en politieke zaken, onder meer met de unitdirecteur en andere stakeholders. Je weet hierin te schakelen tussen vaktechniek, procesinrichting, persoonlijk belangen en beleidsmatige & bestuurlijk gevoelige zaken en draagt zorgt voor verbinding tussen de verschillende onderdelen. Ook ben je verantwoordelijk voor het periodiek aanleveren van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over het geven van zekerheid vooraf en je bent meewerkend ‘voorman’ bij het opstellen van het jaarverslag van IFZ.

Tenslotte ben je in alle opzichten gesprekspartner voor de unitdirecteur. Daarbij ben je in jouw samenwerking met de andere managers van de unit de schakel tussen het management van de unit en de vaktechniek binnen de unit.

De Strategisch Teamleider/Vaktechnisch coördinator rapporteert aan de unitdirecteur Internationaal directie Grote Ondernemingen (GO).

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Grote Ondernemingen (GO) /unit Internationaal
De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2600 medewerkers.

De unit Internationaal
In de landelijke unit Internationaal binnen de directie GO vindt de fiscale behandeling van complexe fiscale vraagstukken van grote internationale ondernemingen plaats. Het betreft zowel de behandeling van eigen dossiers van de unit Internationaal als dossiers van andere onderdelen van de Belastingdienst. Het werkterrein van de unit Internationaal beslaat een publicitair en politiek sensitieve omgeving. Binnen de unit Internationaal spelen veel internationale fiscale vraagstukken. Zo is de unit verantwoordelijk voor het internationaal fiscaal vooroverleg. Zekerheid vooraf wordt gegeven door het behandelteam Internationale Fiscale Zaken voor rulings met een internationaal karakter. Dit vooroverleg geschiedt onder verantwoordelijkheid van het college Internationale Fiscale Zaken (IFZ) dat tevens verantwoordelijk is voor het publiceren van anonieme samenvattingen en de gegevensuitwisseling met internationale partners.

Naast het verlenen van zekerheid vooraf is deze unit verantwoordelijk voor het fiscale toezicht op de zogenoemde doorstroomvennootschappen. Dit betreft de behandeling van de directe en indirecte belastingen alsmede de bronbelastingen rente, royalty’s en dividendbelasting.
Verder is de unit verantwoordelijk voor een juiste implementatie en uitvoering van de Europese richtlijnen inzake internationale gegevensuitwisseling

Ten slotte worden in de unit de onderlinge overlegprocedures uit de belastingverdragen behandeld. De onderlinge overlegprocedures hebben als doel het oplossen van dubbele belasting die onder het belastingverdrag is opgetreden.

Het ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen.

De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pieterbas Plasman, unitdirecteur Internationaal GO

06 - 52 48 64 41

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Schagen, MD-consultant Bureau ABD

06 - 38 82 51 71

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Teamleider regio Noordwest bij Belastingdienst directie GO

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Lid directieteam Grote ondernemingen (ontwikkelpositie)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht (in overleg nader te bepalen)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Maritieme Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon