Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Strategisch teamleider van de locatie Noordoost bij directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20200318-2
 • Plaatsingsdatum 19 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units te weten Invordering, Internationaal en Specials.

De regio Noordoost bestaat uit drie units die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen en non-profit organisaties.

Voor Groningen zoeken we een strategische teamleider. De teamleider geeft leiding en richting aan een groep professionals, zijnde (assistent) klantcoördinatoren, heffers en controlemedewerkers en is verantwoordelijk voor een klantpakket waarin multinationals, grote familiebedrijven, grote dochterondernemingen van internationale ondernemingen en non-profit organisaties.

De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste posten van Nederland die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn. Het acteren op een breed speelveld waarbij inzicht wordt verlangd van externe factoren die samenhangen met de fiscale klantbehandeling, vraagt van de strategische teamleider een natuurlijke alertheid.

Van de strategisch teamleider wordt verwacht dat hij/zij, samen met de klantcoördinator, fiscale sturing geeft aan de klantbehandeling van deze posten en in gesprek kan gaan op het niveau van de Raad van Bestuur en hun adviseurs.

Naast de fiscale sturing zijn de strategisch teamleiders verantwoordelijk voor de belangen en de ontwikkeling van de medewerkers. Vanwege de verantwoordelijkheid die de strategisch teamleiders hebben naar het hoger management en naar de andere teamleiders, zijn zij in staat overall organisatorische ontwikkelingen en klantbehandelingsvraagstukken op te kunnen pakken.

Functie-eisen

Je hebt een WO-diploma in een relevante richting (bijv. fiscaal recht, fiscale economie, accountancy); leidinggevende ervaring binnen of buiten het segment Grote Ondernemingen (bij voorkeur op meerdere plaatsen en met meerdere processen) of anderszins relevante leidinggevende ervaring.

Voor de functie is kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met vakinhoudelijke fiscaliteit en handhavingsprocessen een vereiste.

Verder vragen wij een redelijke beheersing van Engels in woord en geschrift, alsmede kennis van internationale fiscale problematiek.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • beschikt over goede management- en leiderschapsvaardigheden die passen bij een veranderende organisatie,
 • resultaatgericht is,
 • zich makkelijk beweegt in netwerken en gebruik maakt van de kennis en kunde van zijn/haar relevante omgeving,
 • transparant is over de keuzes die hij/zij maakt,
 • zich verantwoordelijk gedraagt voor datgene waar hij/zij voor staat,
 • zorg draagt dat deze vertaling ook landt bij de medewerkers op de werkvloer,
 • zich openstelt voor medewerkers zodat zij zich gesteund voelen bij het realiseren van de doelstellingen,
 • voorbeeldgedrag vertoont en dat ook vraagt van anderen,
 • het voortouw neemt en anderen daarin mee kan nemen,
 • aanspreekt en zelf aanspreekbaar is,
 • gevoel heeft voor politieke verhoudingen en bestuurlijke context van vraagstukken,
 • die mobiel en flexibel is en bereid is het werk op meerdere plekken waar nodig uit te voeren.

Rijksbrede visie op publiek leiderschap

In de Rijksbrede visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:
 
Samenwerken “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en actueel CV per mail vóór 6 april 2020 aan: vacatures-MD@minfin.nl, o.v.v. het vacaturenummer.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units te weten Invordering, Internationaal en Specials.

De regio Noordoost bestaat uit drie units die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen en non-profit organisaties.

Het ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden, samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de hoofddirecteur FEZ.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af. Bij de Belastingdienst (inclusief Douane en Toeslagen) werken op dit moment ruim 28.000 medewerkers.

D.d. 11 januari 2020 heeft de minister van Financiën namens het Kabinet aan de Tweede Kamer laten weten de besturing van de Belastingdienst te versterken. Besloten is de onderdelen Douane en Toeslagen te ontvlechten uit de Belastingdienst om deze als bestuurlijk zelfstandige onderdelen te positioneren binnen het ministerie van Financiën. Dit, om doelgerichter aan de slag te kunnen met de uitvoeringsopgaven binnen de drie onderdelen.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bernd Rosing, Regiodirecteur GO Noordoost

06-18603896

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lida van Doorn, MD consultant ABD/Belastingdienst

06-22044900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch teamleider bij de unit Invordering van de directie Grote onderneming

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Regie en Kwaliteit bij de directie CAP, cluster Inning (dgBd)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Amsterdam/Apeldoorn/Enschede/Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Strategie & Beleid Centraal Justitieel Incassobureau bij JenV

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon