Supply chain manager brand- en bedrijfsstoffen

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Bathmen / Lettele
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 11 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 530699
 • Plaatsingsdatum 14 september 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Supply Chain Manager

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 38.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Supply Chain Manager ben je belast met de verantwoordelijkheid voor de supply chain en de goederenstroom in het magazijn en werkt onder leiding van de Assortimentsmanager. Maak je een strategisch en operationeel plan voor de sectie Assortimentsmanagement en fysieke distributie en voert dit plan uit. Neemt je verder beslissingen over de voorgestelde scenario's t.b.v. het assortimentsplan en de assortimentsinstructies ABB, over de inhoud van zijn adviezen en rapportages en het opstellen van alternatieve oplossingsscenario's. 

Wat ga je doen?

Functionaris is belast met het initiëren, beheren en evalueren van het assortimentsplan en assortimentsinstructies van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen (ABB) en bijbehorende vraagstukken door:

 • het opstellen en publiceren van het assortimentsplan voor assortiment 017 als onderdeel van het bedrijfsplan en het bewaken van de verificatie hiervan door de betrokken Defensie-onderdelen in de BPB-cyclus;
 • het analyseren van de gebruikersbehoeften van het assortiment in afstemming met VAM 2 niveau (waar de ASSM op VAM 1 niveau acteert middels de accountmanagers);
 • het in nauwe samenwerking met de ketenanalist vervaardigen van inzichten uit de databases (SAP en Business Warehouse) tbv bewaking van de prestaties op gebied van de diverse soorten activiteiten van de ABB en deze toepassen op het assortimentsplan;
 • het bewaken van de ontstane inzichten m.b.t. de kritische issues en aandachtspunten van de ABB ten aanzien van haar producten en diensten;
 • het beheren van de capaciteitsgegevens van de ABB (op basis van logistieke, financiële en capaciteitsplannormen ABB) ism betrokken proceseigenaar;
 • het in nauwe samenwerking met de ketenanalist vervaardigen van analyses en het inzichtelijk maken van problemen op assortimentsmanagement niveau DMO, alsook ABB, en de raakvlakken van deze problemen met alle Operationele Commando's (OPCO's) en Defensie Onderdelen (DO-n);
 • het beoordelen van de resultaten voortkomende uit de door de ketenanalisten en artikelmanagers opgestelde analyses;
 • het opstellen van mogelijke oplossingsscenario's bij het signaleren van knelpunten in de planning van de OPCO's/DO-n;
 • het signaleren van belangrijke ontwikkelingen bij de klanten (OPCO's/DO-n);
 • het initiëren en coördineren van vervolg- en verbeter acties bij gesignaleerde knelpunten in het planningsproces ABB i.s.m. verantwoordelijke/betrokken proceseigenaar;
 • het bewaken van de voortgang van de geïnitieerde oplossingsscenario's en vervolg- en verbeteracties;
 • een bijdrage te leveren aan de logistieke ketenregiefunctie van Sectie ASSM;
 • het mede beoordelen, schrijven en adviseren van stuurdocumenten van de soorten activiteiten die worden uitgevoerd door ABB;
 • het periodiek terugkoppelen aan het Assortimentsoverleg en het MT ABB over de prestaties van de ABB.

2. Adviseert het management van de  ABB gevraagd en/of ongevraagd m.b.t. het bedrijfsplan ABB en de relevante issues hierin, door:

 • het beoordelen van de consequenties van ontwikkelingen op het gebied van ketenlogistiek en assortimentsmanagement en het vertalen, initiëren, coördineren en bewaken van acties voortvloeiende uit deze ontwikkelingen.
 • het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in de ASM-WSM-omgeving en borgen dat deze worden gedeeld binnen ABB op managementniveau.
 • het beoordelen van de consequenties van deze ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering ABB, de gebruikers/leveranciersrelatie en de voortgang van de bijbehorende soorten activiteiten.
 • het vertalen van deze ontwikkelingen naar adviezen.

3. Participeert namens de ABB in krijgsmachtbrede en -overstijgende projecten en/of werkgroepen door:

 • het beoordelen van de consequenties voorkomende uit deze projecten voor de bedrijfsvoering ABB alsook het assortimentsmanagement ABB.
 • het uitvoeren van acties voortkomende uit de projectgroep waarin men participeert.
 • het inventariseren van de benodigde documentatie per fase per project, het archiveren, publiceren en communiceren hiervan aan de betrokken secties van de ABB.
 • het toetsen van de benodigde capaciteit in het project/werkgroep en zo nodig hanteren van het escalatieproces richting Hfd Sie ASSM en MT bij geconstateerde onvolkomenheden.
 • het terugkoppelen naar de organisatie en het zo nodig initiëren van interne vervolgacties en het bewaken van de voortgang van deze acties.
 • het opstellen en uitvoeren van de voortgangsbewaking per soort activiteit en specifiek project voor de aan ABB toegewezen actiepunten.
 • het mede samenstellen, coördineren en bewaken van de plannen van aanpak voortkomende uit het assortimentsmanagementproces en project/werkgroep.
 • het mede bewaken en onderhouden van een kwalitatief gevuld en bijgehouden intranetportal ABB vwb assortimentsaangelegenheden.
 • op te treden als aanspreekpunt voor ABB.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie assortimentsmanagement van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen. De ABB is een onderdeel van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf((DBBB)te Bathmen.
 • De doelstelling van de Sectie Assortimentsmanagement is het leveren en instandhouden van bedrijfsstoffen, zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van vereiste kwantiteit, kwaliteit en levertijd en tegen zo laag mogelijke integrale kosten, het leveren van een bijdrage aan de Defensie brede verwerving en het, door middel van analyses, leveren van een bijdrage aan de instandhouding van (wapen)systemen.
 • De sectie Assortimentsmanagement bestaat, naast de Assortimentsmanager die tevens als hoofd van de afdeling optreedt, uit de bureaus Accountmanagement, Techniek, Het Klant Service Punt (KSP) en Logistiek. 
 • De Supply Chain Manager valt rechtstreeks onder Hoofd Assortimentsmanagement.. De werkzaamheden worden uitgevoerd in Bathmen

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Majoor Wigman, Hoofd Assortiment Management

06-51131565

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A.Z. Abdoel, P&O-adviseur

06-22766961

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Medewerker Techniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist Identity & Access Management

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Chemisch Technoloog

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie (DMO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon