Systeembeheerder industriële automatisering en bediening

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Goes
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 25 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer ZD-528
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vlot en veilig van A naar B kunnen. Dat lukt alleen met een sterke infrastructuur. Bij Rijkswaterstaat maken we vervoer over onder andere het Zeeuwse land en water mogelijk. Wil jij hierin een belangrijke schakel zijn? Kun jij het beheer inrichten en de toepassingen op het gebied van industriële automatisering beheren om objecten (sluizen, spuimiddelen en beweegbare bruggen) te bedienen? Wil jij bijdragen aan de modernisering van het bedienen op afstand van alle bruggen en sluizen in Zeeland en wil je aanspreekpunt (objectdeskundige) voor de Nautische Centrales Neeltje Jans en Terneuzen zijn? Dan zoeken we jou!

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken.
In het areaal liggen een aantal belangrijke sluizencomplexen en in-/doorlaatconstructies zoals o.a. Nieuwe Sluis Terneuzen, Krammersluizen, Kreekraksluizen, sluizen Hansweert, Bergsediepsluis en de Bathse Spuisluis. In deze assets bevinden zich veel industriële computersystemen.

De bediening en begeleiding van de scheepvaart gebeurt steeds vaker op afstand vanuit Nautische Centrales. Van hieruit worden onze bruggen en sluizen bediend. Waar voorheen software speciaal geschreven werd voor een sluis of brug, wordt er nu steeds meer gewerkt met zogeheten bouwblokken: standaard software die op meerdere plekken gebruikt kan worden.

De regio Zeeland wil de gebruikers van haar areaal actueel en klantgericht informeren, meer rendement halen uit data en de infrastructuur beter beheren en onderhouden met behulp van data gestuurd assetmanagement. Daarbij is aandacht voor het verhogen van bewustzijn en kennisborging op het gebied van data, het IV-proces, softwarebeheer, cybersecurity en privacy.

Dit betekent in jouw functie:

 • je bent regelmatig aanwezig in de Nautische Centrales en je bent op de hoogte van de dageljkse gebeurtenissen op de objecten en de technische installaties binnen de Nautische Centrale;
 • je bent in staat om bezoekers (collega’s en/of externe partijen) te begeleiden;
 • je hebt veel contact met onder andere objectdeskundigen van de fysieke objecten, operators en aannemers;
 • je hebt een signalerende rol of aan de wettelijke (veiligheids-) eisen wordt voldaan; je faciliteert en geeft input aan safety walks en reviews ter plaatse.

Wat doe je?

 • fungeren als kennisdrager van de IA-IT systemen binnen het natte areaal van de regio Zeeland;
 • beheren van het netwerk en de IA–IT systemen waardoor de objecten en het bedienen op afstand blijven functioneren, in nauwe samenwerking met de Assetmanagers Industriële automatisering;
 • beheren van de centrale servers en de software, beheren van de lokale hardware en ondersteunen van de objectdeskundigen van de assets vanuit het vakgebied IA-IT;
 • zorgen voor het softwarebeheer van de bedien- en besturingsinstallaties van alle objecten binnen het Zeeuwse areaal; hiervoor onderhoud je contact met de Medewerker Informatievoorziening welke verantwoordelijk is voor de archivering van de software;

In deze functie coördineer je ook het accesmanagement en verleent hiervoor de authorisaties en onderhoudt het wachtwoordbeheer. Dit doe je ook voor het fysieke toegangsbeheer (toegangspas- en sleuteluitgiftesysteem). Het veilig stellen van CCTV beelden is voor jou geen probleem en je hebt tevens zicht op het voorraadbeheer van reserveonderdelen op het gebied van IA.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

 • vakinhoudelijk adviseren bij instandhouding van bestaande objecten en renovatieprojecten;
 • uitvoeren actuele beheertaken op het gebied van IA-IT;
 • uitvoeren van storingsanalyses en geven van advies over de betrouwbaarheid van deelcomponenten of de impact hiervan op de beschikbaarheid;
 • inspecteren en beoordelen van de assets op basis van de wettelijke eisen die gesteld worden aan de objecten die wij beheren;
 • signaleren van risico’s op de objecten tijdens het gebruik en deze onder de aandacht brengen van collega’s;
 • adviseren over beheersmaatregelen, die verwerkt worden in de prestatiegestuurde instandhoudingsplannen.

Bovendien kun je worden ingezet als lid van het bedienteam Oosterscheldekering en ben je bereid om op te treden als operationeel bedienaar. Zo hou je voortdurend het hogere doel van je werk voor ogen: veiligheid en beschikbaarheid van bruggen, (spui)sluizen en scheepvaartverkeersmanagement installaties.

Wat wij aan jou waarderen?
Je hebt er plezier in om resultaten te behalen en je kunt goed plannen en organiseren. Met jouw analytisch vermogen kun jij scherpe analyses maken. Daarnaast ben je je bewust van wat er speelt binnen en buiten de organisatie en ben je klantgericht.

Je bent in staat om samen te werken met collega’s uit andere kennisvelden, zoals werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, verkeersmanagement en veiligheid. Innovaties en vernieuwing binnen het vakgebied vind je interessant en het continu blijven ontwikkelen van jezelf vind je belangrijk.

Wil je meer informatie over de vacature?
Bel Peter Koppejan (clusterleider Hoofdvaarwegennet) via 06-52401392, Johan Stouten (clusterleider Assetmanagement) via 06-12392091 of Alex Groothaert (assetmanager Industriële Automatisering) via 06-52518258. Zij staan je graag te woord!

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure en werken we vanuit huis. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zee en Delta is een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat en is sterk verankerd in land en water. Wij beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland en maken het vervoer over deze zeegebieden mogelijk. Daarnaast verzorgen we, samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen, het kustbeheer van Nederland. Verder borgen we de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en zijn wij internationaal gezien dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee: de Noordzee. Wij werken veel samen met provincie Zeeland, het departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen, de Haagse beleidsdepartementen en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. 

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. In totaal werken er ongeveer 640 mensen bij ZD, verspreid over vier directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement, Bedrijfsvoering en Rijksrederij.

De afdeling - District Noord
Bij district Noord zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in ons areaal. Een omvangrijke taak gezien het aantal rijkswegen, bruggen, viaducten, aanleginrichtingen, primaire waterkeringen, vaargeulen en kanalen. Daarnaast draagt het district bij aan de beleidsvoering van de regionale dienst Zee en Delta en fungeert het als voordeur van Rijkswaterstaat voor de communicatie met derden.

We beheren publieksgericht het beheergebied in de delta en de kust van Nederland, namelijk de Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Kanaal door Zuid Beveland en Schelde Rijn Kanaal. De daarbij behorende assets zijn onder andere Oosterscheldekering, Veerse dam, Grevelingen dam en sluizencomplex Krammer en Kreekrak. Daarnaast verzorgt het district een adequaat, publieksgericht beheer van autowegen, waaronder de N59 en een deel van de N57. Het district kent als geen ander de toestand van haar objecten en zorgt dat deze goed en veilig functioneren. Daarbij staat de gebruiker centraal. Ons beheergebied leent zich uitstekend voor innovaties en nieuwe technieken. Kijkend naar de toekomst zetten we samen met onze partners in op energiebesparing en -opwekking, maar ook op nieuwe technieken en het gebruik van duurzame materialen bij het onderhoud aan onze objecten.

Het district Noord is opgesplitst in de clusters Assetmanagement (AM) en Beschikbaarheid Netwerk & Crisismanagement (BNC). Het cluster Assetmanagement verzorgt de onderhoudsplanning en -programmering van het district, de voorbereiding en begeleiding van contracten en opdrachten. Ook draagt het zorg voor het borgen van de Rijkswaterstaat-belangen als beheerder binnen planstudie- en aanlegprojecten. Daarnaast vindt hier de kennisborging van het areaal plaats.

Het team Hoofdvaarwegen, welke valt onder het cluster Assetmanagement, is vooral bezig met het in stand houden van de fysieke assets, het gebruik van de netwerken en het op orde houden van de areaalgegevens. Om dit optimaal te doen wordt gestuurd op Risico’s, Prestaties en Geld, en wordt in de keten nauw samengewerkt met de afdelingen programmering en monitoring. De opgestelde of op te stellen instandhoudingsplannen en netwerkplannen zijn de basis voor dit alles.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Koppejan, clusterleider Hoofdvaarwegennet

06-52401392

Alex Groothaert, assetmanager Industriële Automatisering

06-52518258

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Carolien Molenaar, adviseur Werving en Selectie

06-24837885

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Cost engineer elektrotechniek en industriële automatisering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior adviseur assetmanagement snelwegen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior cost engineer waterbouw

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon