• Utrecht
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570795, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word systeemmanager bij Defensie!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als is jouw werk het best te omschrijven als een combinatie van functies zoals een Product (Lifecycle) manager en een Asset manager binnen een organisatie.

Wat ga je doen?

Binnen de afdeling COC2 en I&V zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren collega voor het vakgebied Inlichtingen en Veiligheid (I&V). Het werk van een systeemmanager is het best te omschrijven als een combinatie van functies zoals een Product (Lifecycle) manager en een Asset manager binnen een organisatie. Als systeemmanager speel je een kritische rol in de operationele bedrijfscontinuïteit als het gaat om de werking, instandhouding, doorontwikkeling en het in beheer nemen van I&V systemen. Je bent dus zowel bezig met de inhoud als aansturing hiervan. Daarnaast voer je als linking pin gesprekken over deze I&V systemen met onze operationele Defensie eenheden, onze instandhoudingspartners en leveranciers, intern en extern Defensie en zowel in binnen- als buitenland.

De I&V systemen waar je mee in aanraking komt worden ingezet binnen Defensie op het gebied van inlichtingen of veiligheid. De systemen bestaan veelal uit een combinatie van IT hardware, software, documentatie, faciliteiten enzovoort. Gedurende deze functie is jouw doel om het beheer voor verschillende I&V systemen zo in te richten en te managen dat deze zo optimaal mogelijk presteren. Je gaat dit onder andere doen door normen te stellen, regie te voeren op de instandhouding en heel veel samen te werken met allerlei stakeholders binnen en buiten Defensie. Je houdt jezelf en anderen continu gefocust op de volgende aspecten van je systeem:

 • Technische inzetbaarheid en beschikbaarheid;
 • Veiligheid;
 • LifeCycle management;
 • En de waarde van je systeem (operationele, technische en economische levensduur).

Als systeemmanager heb je dan ook een breed takenpakket en opereer je vanuit het tactische niveau met zowel het strategisch als operationeel niveau binnen de organisatie. Binnen je takenpakket kun je bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden aantreffen:

 • Analyseren van (technische) informatie over het systeem;
 • In kaart brengen van geschatte kosten per jaar (LifeCycle Costing);
 • Je jaarlijkse exploitatiebudget monitoren en hierop sturen;
 • In samenspraak met stakeholders bekijken wanneer je moet investeren om het systeem optimaal inzetbaar te houden;
 • In samenspraak met stakeholders een meerjarige roadmap up to date houden voor het systeem;
 • In kaart brengen en beheersen van risico’s op het gebied van veiligheid en regelgeving;
 • Zorgen dat bijvoorbeeld de instandhoudingsplannen, leverings- en supportprocessen up to date blijven;
 • Bijhouden van de ontwikkeling in het vakgebied van je systeem;
 • In samenspraak met contractmanagers en instandhouders zorgen dat de onderhoudscontracten met externe leveranciers blijven aansluiten om je systeem optimaal inzetbaar te houden;
 • Met regelmaat ga je de diverse locaties verspreid over Nederland bezoeken, evenals werkbezoeken over de grens.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.
Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, ten behoeve de KMar en het Inlichtingen & Veiligheid domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen oplossingen voor de gebruikers. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De systeemmanager zal worden ingezet binnen de sectie systeemmanagement en beheer, team Inlichtingen en Veiligheid (I&V). Binnen Systeemmanagement en beheer team I&V leveren we systemen en diensten welke specifiek worden gebruikt op het gebied van het verzamelen, creëren of delen van inlichtingen, of het creëren van veiligheid. Het ultieme doel voor COC2 en I&V is om onze operationele gebruikers te voorzien van goed werkende IT waar dan ook ter wereld en ongeacht de operationele omgeving.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Wesly Stevens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Postma, recruitment adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Systeemontwikkelaar Medior

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior ICT beheerder

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon