• Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 18
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 4 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 532492
 • Plaatsingsdatum 17 november 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Je werkzaamheden als system engineer worden uitgevoerd binnen de Instandhoudingsgroep (IG) Fregatten & OPV bij de Afdeling Maritieme Instandhouding van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten. De IG Fregatten & OPV is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van haar eenheden. De hoofdvestigingsplaats van de IG is Den Helder.

Als system engineer ben je er verantwoordelijk voor dat varende eenheden na een benoemd onderhoud weer voldoen aan de eisen. De system engineer stelt hiervoor de testplannen op voor de Binnenliggende en Varende Materieels Beproevingen waarin de eisen aangetoond moeten worden. Dit gaat in overleg met de operationele engineering (militairen) die de coördinatie van Binnenliggende en Varende Materieels Beproevingen op zich nemen.

Hiernaast participeer je als system engineer in nieuwbouwprojecten om er zorg voor te dragen dat de juiste Integrated Logistic Support (ILS) engineeringsproducten zoals reservedelen, opleidingen, documenten, configuratie, benodigde special tools en het onderhoud aangeschaft worden, zodat de varende eenheid in exploitatie onderhouden kan worden.

Kortom een zeer veelzijdige en uitdagende functie. Durf jij de uitdaging aan?

Werkzaamheden

1. Draagt verantwoordelijkheid voor de instandhouding op systeemniveau door:
- Het zorg dragen voor de ontwikkeling van testplannen en -protocollen en het vaststellen van de systeemprestaties tegen de functionele en technische specificaties, vanuit een systeembenadering (functionele decompositie). Hierbij moet systematisch gewerkt worden om te zorgen dat de functies van het schip aangetoond kunnen worden. Voor technische invulling van de testen moet samen met installatiemanagers gewerkt worden. De SE is verantwoordelijk voor het overzicht en de aansturing.
- Het zorg dragen voor richtlijnen voor het managen en inrichten van het instandhoudingsproces.
- Het ondersteunen van de projectleiding bij het definiëren van projectuitvoeringsplannen en het leveren van systeemexpertise tijdens de uitvoering.

2. Zorgt voor systeembeproevingen door:
- Het adviseren van de operationele gebruiker bij het opstellen van oefenscenario's voor het vaststellen van de gebruikswaarde van de SEWACO- en Platform systeemfuncties onder operationele omstandigheden met een reële dreiging, de stafeis wordt hierbij als norm gehanteerd;
- Het initiëren van systeembeproevingen t.b.v. het vaststellen van de technische prestaties en de gebruikswaarden van het Platform systeem.
- Het op laten stellen van de testplannen van PLF en SEWACO installaties en ketens.

3. Leidt ILS studies en voert deze zo nodig ook zelfstandig uit door:
- Het adviseren bij de instandhoudingvoorbereiding en het up-to-date houden van de instandhoudingproducten tijdens exploitatie. Zorgen dat het PO, de plannormen en de normen (capability, beschikbaarheid en betrouwbaarheid) van alle PLF en SEWACO installaties up-to-date zijn en gebundeld worden op scheepsniveau.
- Het adviseren van WSM over de instandhouding.
- Het initiëren en begeleiden van onderzoek n.a.v. geconstateerde afwijkingen en het nemen van maatregelen ter verbetering van de systeemprestaties.
- Het diagnosticeren en oplossen van problemen op systeemniveau.

4. Leidt, of neemt deel aan, projecten en werkgroepen, welke in het kader van, of in relatie met, Engineering zijn ingesteld voor:
- Het zorg dragen voor de technische opdrachtstelling voor nieuwbouw- en instandhoudingsprojecten.
- Het in dit kader opstellen van de ontwerpspecificaties voor de beheersfuncties op systeemniveau en het beoordelen van de ontwerpbeslissingen bij nieuwbouwprojecten. (o.a. registratiefunctie voor systeemanalyse, configuratiebeheer en diagnostiek).
- Het zorg dragen voor de integratie van de installaties in het totaal systeem, hierbij lettend op de samenhang van het systeem.
- Het zorgdragen voor de Platform en SEWACO installaties en systeemdocumentatie tijdens de instandhoudingsfase.

- hbo-diploma in technische richting.
- Kennis van Platform en Sewaco installaties.
- Specifieke kennis van ILS engineeringsproducten en de wijze waarop deze producten tot stand worden gebracht.
- Dient zelfstandig te kunnen werken.
- Ervaring met Office applicaties.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 18
 • Maximaal aantal uren per week 18

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met dhr.D.J. Wielens, Hfd Sie Engineering Ff, per telefoon: +31 6 23927353.

Voor informatie over het selectieproces kunt u contact opnemen P.J.A.M. Nouwens, Senior P&O adviseur, per mail: PJAM.Nouwens.01@mindef.nl.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een van de Instandhoudingsgroepen (IG) Onderzeeboten (OZB), Fregatten (FF en OPV) en Klein Boven Water (KBW) bij de Afdeling Maritieme Instandhouding van de Directie Materiële Instandhouding van het Commando Zeestrijdkrachten. De IG is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van de schepen. De IG heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten de volgende twee doelstellingen. Ten eerste het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de wapensystemen die tot de instandhoudinggroep behoren op grond van de AGCDS. Ten tweede het effectueren van overige opgedragen instandhoudingsactiviteiten op grond van de AGCDS. De hoofdvestigingsplaats van de IG is Den Helder.

Koninklijke Marine, Directie Materiële Instandhouding (DMI)

Ministerie van Defensie

De Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine (KM) en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en de integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Het CZSK is tevens medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van civiele overheidstaken in Nederland en het Caribisch gebied.
De vacature valt binnen de Directie Materiele Instandhouding (DMI), onderdeel van CZSK. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de instandhouding van maritiem materieel en de facilitaire ondersteuning van het CZSK. De DMI stuurt op de materiele gereedheid van de eenheden van CZSK en voert de opdrachten en taken uit het instandhoudingsplan en het ondersteuningsplan uit.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten.

De doelstelling van de DMI is het realiseren van de materiële gereedheid en het faciliteren van de eenheden in de kazerne en op de haven.

De hoofdvestigingsplaats van de DMI is Den Helder.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D.J. Wielens

06-23927353

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Drs. P.J.A.M. Nouwens

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthouder

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior Informatieanalist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Instandhouding Analist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon