Taakveldcoördinator Duurzame Agro

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 22-196
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan duurzame agro in Nederland? Voor het taakveld duurzame agro in Den Haag, zijn wij op dit moment op zoek naar een Taakveldcoördinator Duurzame Agro. In deze functie draag jij bij aan de verbetering van het milieu en gezondheid op een beleidsterrein dat volop in de belangstelling staat.

Wat ga je doen als Taakveldcoördinator?
Het taakveld duurzame agro is verantwoordelijk voor de regelgeving over de uitstoot naar de lucht vanuit de veehouderij, met als doel de luchtkwaliteit van Nederland te verbeteren met het oog op de gezondheid van omwonenden. Landbouw heeft een flink aandeel in de uitstoot van stikstof (ammoniak), fijnstof en geurhinder. Het beleid om de uitstoot te verminderen raakt de belangen van veehouders, bevoegde gezagen en omwonenden. Dat maakt dat het werk ertoe doet en politiek urgent is.

Als Taakveldcoördinator coördineer je verschillende lopende projecten, ben je inhoudelijke sparringpartner voor de medewerkers in het team en heb je een signaalfunctie vanuit het team en het (maatschappelijk) veld naar het MT-lid. Dit doe je met energie en enthousiasme, waarbij je vanwege je expertise het vertrouwen hebt van collega’s en stakeholders. Je zet jouw kennis en ervaring in om het beleid gericht op het verminderen van de uitstoot naar lucht in de veehouderij verder vorm te geven. Jij maakt samen met je collega’s uitvoerbaar en handhaafbaar beleid. Je schrikt niet terug van technische details en bent sterk in abstract denken. Dat vergt dat je de kaders weet te doorgronden en in staat bent om ook buiten deze kaders te denken.

Je werkt in een politiek gevoelige omgeving waar de belangen uiteenlopend en groot kunnen zijn. Je bent daarin scherp en alert en je kunt een goed afgewogen oordeel vellen. Je bent in staat om het hiervoor benodigde netwerk te onderhouden en brengt mensen uit dat netwerk met elkaar in verbinding. Je voorstellen zijn uitvoerbaar en kunnen op politiek draagvlak rekenen. Je bent bij deze beleidsvorming sparringpartner voor je collega’s van het taakveld.

Je werkt nauw samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), uitvoeringsorganisaties (RWS en RVO), andere overheden, maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland, sectororganisaties, onderzoeksinstellingen (o.a. WUR) en diverse directies binnen het departement. Binnen de directie en dus ook het team werken we op een flexibele manier; dat betekent dat we periodiek kijken welke taken en activiteiten er zijn en wat de prioriteiten zijn. Je takenpakket kan dus veranderen wanneer dat nodig is. Daarbij kijken we natuurlijk ook naar jouw ontwikkelingswensen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, graag wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Christian Zuidema

06–29543712

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut

06-44952767

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscaal Coördinator

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Verpakkingenbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Beleidsmedewerker Duurzaam Productbeleid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon