Tactisch Manager Datadiensten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 3 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2022/562
 • Plaatsingsdatum 3 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV) een vacature voor een Tactisch Manager Datadiensten (FGR: Manager S14). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een voortdurend veranderende omgeving.

Wat ga je doen?

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving:

“Werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als tactisch manager Datadiensten behandel je thema’s die ertoe doen. Met jouw inzet lever je een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de IND om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt en lever je daarmee een waardevolle bijdrage aan onze samenleving.”

Als tactisch manager Datadiensten ben je eindverantwoordelijk voor een jonge afdeling die volop in ontwikkeling is. Alle werkzaamheden rond datamanagement, data-analyse, data-ontsluiting en data science zijn hier bij elkaar gebracht. De afdeling bestaat uit 30 collega’s verdeeld over 3 teams. Samen met een operationeel manager en je teamleden werk je aan continue verbetering van de teamprestaties en aan de doorontwikkeling van de datadiensten. Waar nodig help je bij het oplossen van knelpunten. In deze functie maak je deel uit van het managementteam van de directie IV en zal je deelnemen aan het besluitvormingsproces en diverse stuurgroepen als het gaat om thema’s die jouw afdeling raken. Je bent naast tactisch manager ook plaatsvervangend Chief Data Officer (CDO) van de IND. In die rol zorg je voor de borging van het stelsel en de kaders rondom data. Onderdeel daarvan is het datamanagementproces en de datagovernance, waarmee we afspraken maken over hoe data verzameld, gevalideerd, bewaard en bewaakt wordt.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie IV ondersteunt de primaire processen van de IND op het gebied van ICT-infrastructuur, kantoorautomatisering, systeemontwikkeling, applicatiebeheer en data en is daarmee dé service partner van de business op het gebied van de informatievoorziening. We werken aan de verdergaande digitalisering van de processen van de IND en aan een robuust en toekomstbestendig IV-landschap. Om de ambities van de IND te realiseren zal het IV-landschap de komende tien jaar stapsgewijs worden vernieuwd. Dit doen we volgens de agile software-ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatieve en vernieuwende oplossingen.

Afdeling Datadiensten

De afdeling Datadiensten geeft de verschillende reeds opgestarte (datamanagement)projecten een landingsplaats waar de (deel)resultaten, die hieruit voortvloeien in beheer genomen kunnen gaan worden.

De werkwijze binnen deze afdeling bestaat uit multidisciplinaire teams waarbij de business, middels de datastewards en andere afdelingen van de directie IV goed zijn aangesloten. De afdeling gaat niet over de opslag in de databases, goedwerkende ketenkoppelingen en het daadwerkelijke gebruik van data. Dit is een verantwoordelijkheid van de Afdeling Continuïteit en Technisch Beheer (C&T) respectievelijk de betrokken directie uit de business.

De hoofdtaken van de afdeling Datadiensten zijn:

 1. Het registreren, beoordelen en doorgeleiden van alle verzoeken en vragen omtrent data die bij de afdeling Datadiensten binnenkomen (loketfunctie).
 2. Het beheren van IND breed toepasbare modellen (begrippen, gegevens, regels, meta-data) ten behoeve van het gebruik ervan in onder meer het primaire proces (INDiGO), data-analyses, stuurinformatie en verantwoordingsrapportages. Hiermee is databeheer sturend in het gebruik van deze modellen binnen de verschillende Agile teams.
 3. Het leveren van geavanceerde data analyse diensten zoals textmining, risicoprofilering en doelgroepensegmentatie. Hiermee worden met name programma’s als Informatie Gestuurd Werken en andere innovatieve trajecten gefaciliteerd.
 4. Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot dataontsluiting en kwaliteitsmanagement, zoals het monitoren op inconsistenties in de data die de IND in en uit gaat.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Samantha Rolefes, Hoofd Strategie & Regie (plv. directeur IV/CIO)

06 - 50 08 09 20

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rogier Wolff, Adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 86 59

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datascienstist Specialist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data Engineer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Rules Specialist

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon