Tactisch preventiemedewerker BZK Kern / adviseur gezond, veilig & vitaal werken

 • Den Haag
 • Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 896, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Wil jij je inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving van een departement? En doe je dat bijvoorbeeld door regie te voeren op het in kaart brengen van arbeidsrisico’s? En doe je dat in de dynamische en politieke omgeving van een (kern)departement? Ga dan voor de baan als preventiemedewerker/adviseur gezond, veilig & vitaal werken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Jouw focus? De RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E), preventie en het vergroten van de inzetbaarheid. Dit doe je vanuit een dubbelrol: als tactisch preventiemedewerker voor het kerndepartement (beleid) en adviseur gezond, veilig en vitaal werken voor het hele departement.

In de praktijk

Je geeft, samen met de specialisten van Bedrijfszorg, uitvoering aan de RI&E en stemt deze af met de medezeggenschap. In jouw rol van projectleider geef je voor het hele ministerie vorm aan instrumenten, b.v. het verzuimprotocol. Je verbindt processen op het gebied van preventie en op het gebied van verzuim om zo de inzetbaarheid te vergroten. Samen met je collega’s zorg je voor de doorvertaling van de Arbowetgeving, het Rijksbeleid en BZK-beleid. In het kerndepartement voer je regie op deze onderwerpen. Je maakt bijvoorbeeld, samen met je collega’s, een verzuimanalyse van het kerndepartement. Jullie brengen in kaart waar eventuele aandachtspunten zitten en stellen de juiste interventies vast.

Je collega preventiemedewerkers tref je in het netwerkoverleg waarvan jij de secretaris bent; tevens ben je de vervanger van de strategisch preventiemedewerker. Vanuit jouw rol heb je te maken met veel verschillende collega’s en met hen stem je regelmatig af. Denk hierbij aan de strategisch preventiemedewerker van BZK, je collega’s van de afdeling Beleid & Organisatieontwikkeling (waarmee je een afdelingsoverstijgend team vormt), de Ondernemingsraad, HRM-adviseurs, Bedrijfszorg, Facilitair Management, managers en medewerkers. Je kent het hele speelveld aan actoren en hun belangen en weet hen op een goede manier mee te nemen. Met elkaar werken we aan een gezonde en veilige organisatie waar het prettig werken is. Dat is wat jij doet.

Jouw taken; je

 • coördineert en stroomlijnt derisico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E)van het kerndepartement en zorgt voor uitvoering van de maatregelen.
 • adviseert en werkt nauw samen met de medezeggenschap, de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
 • bent gesprekspartner van de bestuurder op thema’s over veiligheid- en gezondheidsrisico’s in de organisatie.
 • draagt inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van gezond & veilig werken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een verzuim protocol.
 • hebt inzicht in de arbozorgstructuur en doet voorstellen voor een effectievere inrichting; inclusief de verbinding tussen het tactische en operationele niveau (b.v. de ergocoaches) van de preventiestructuur. Je zorgt voor training en opleiding van de medewerkers op het operationele niveau.
 • hebt een rol bij bedrijfsongevallen.
 • zorgt ervoor dat informatie over Gezond en veilig werken toegankelijk is en actueel blijft.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het Rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

De afdeling Control, Data & Werkgeverstaken staat voor goed werkgeverschap door de basis op orde te hebben en houden. We ondersteunen een betrouwbaar BZK door onze werkgeverstaken goed in te richten en planning- & control op zowel P(ersoneel) als O(rganisatie). Vanuit deze afdeling werken we nauw samen met de overige P&O-afdelingen. Zo doet het team beleid de voorstellen waar we als BZK en directie P&O op willen sturen. Control en Data ondersteunen dit, waar het team Werkgeverstaken zorgt voor overleg met de medezeggenschap en implementatie van arbeidsvoorwaarden.

De afdeling Control, Data en Werkgeverstaken bestaat uit twee clusters: (i) het cluster Control, Data en Gezond & Veilig werken, en (ii) het cluster Werkgeverstaken. De afdeling staat onder leiding van een afdelingshoofd, die verantwoordelijk is voor de aansturing van het cluster Control, Data en Gezond & Veilig werken. Ook de strategisch preventiemedewerker (tevens coördinator Gezond en veilig werken) en de tactisch preventiemedewerker BZK kern zijn gesitueerd binnen dit team. Dit laat onverlet dat deze preventiemedewerkers buiten de lijn om direct toegang hebben tot de desbetreffende bestuurder op grond van de WOR.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten Huisman

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maarten Huisman

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Preventiemedewerker

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Beleidsmedewerker Data bij CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sr adviseur gebiedsontwikkeling en PPS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon