Talent met (duurzame) energie (senior) - adviseur energie voor vervoer

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur maximaal 2 jaar waarna voor onbepaalde tijd mogelijk
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 2 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20210624_11/12
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voel jij je betrokken bij onderwerpen als klimaat en duurzaamheid? Dan ligt er bij de Nederlandse Emissieautoriteit een mooie uitdaging voor je klaar als adviseur duurzaam vervoer. Je bent van harte welkom om onze dynamische en ambitieuze organisatie te versterken.  

Als senior adviseur duurzaam vervoer heb je een belangrijke rol in het goede functioneren van de systematiek. Aan deze rol geef je op verschillende manieren invulling. Zo ondersteun je ca. 90 bedrijven in de naleving van hun verplichtingen, door voorlichting en het beantwoorden van vragen. Tegelijkertijd houd je ook relevante marktontwikkelingen en -signalen in de gaten. Je toetst deze niet alleen aan bestaande regelgeving, maar gebruikt ze ook om vanuit je adviesfunctie bij te dragen aan verdere verbeteringen van de systematiek en het stimuleren van wenselijke ontwikkelingen. Ook werk je aan oplossingen voor inhoudelijke of juridische vraagstukken, of aan rapportages en andere informatiebronnen voor zowel de primaire doelgroepen als een breder publiek. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met de rest van het team: met andere adviseurs, inspecteurs, juristen, registerbeheerder, helpdeskmedewerkers en communicatie-adviseurs.
Jij bent gedreven om efficiënte(re) naleving en een eenvoudige en betrouwbare systematiek te realiseren. Je draagt bij aan de besluitvorming en de opvolging daarvan in activiteiten op het gebied van voorlichting, beleidsadvies, uitwerking in processen en afstemming met relevante stakeholders.

Inhoudelijke onderwerpen waarmee je aan de slag gaat, zijn (bio)brandstoffen, en biogrondstoffen, elektriciteit, waterstof en duurzaamheidscertificering. In dit licht heb je intensief contact met onder andere brandstof- en energieleveranciers en biobrandstofproducenten waarop wij toezicht houden, met verificatie- en certificeringsinstanties en met andere overheidsinstanties. Denk aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, de Belastingdienst/Douane, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Europese Commissie en andere lidstaten.

Jouw taken
NB: de NEa heeft meerdere vacatures voor een adviseur duurzame energie vervoer zowel voor senior als junior adviseur.

 • Je beantwoordt vragen van bedrijven, publiek en andere belanghebbenden en geeft voorlichting.
 • Je werkt technisch-inhoudelijke of beleidsmatige vraagstukken uit, stelt analyses en rapportages op. Je draagt hierbij zelf oplossingen aan en werkt ook mee aan de uitvoering daarvan.
 • Je werkt mee aan concrete middelen die de NEa inzet voor het bevorderen van de naleving door bedrijven (website, register, hulpdocumenten) en aan interne procesverbeteringen
 • Je draagt bij aan de omzetting van nieuw beleid in uitvoering.
 • Je signaleert kansen en risico’s in de uitvoering of beleidsontwikkeling en geeft hier het juiste gevolg aan, bijvoorbeeld door het opstellen van adviezen.

 

Functie-eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt actuele kennis van energie, duurzaamheid, biomassa en/of chemie of maakt je die kennis snel eigen.
 • Je bijt je graag vast in technisch-inhoudelijke en juridische vraagstukken (samen met je collega’s). In gesprekken die je (met collega’s) voert met bedrijven, kun je technische aspecten goed beoordelen en kritisch bevragen.
 • Je komt op eigen initiatief met creatieve verbetervoorstellen en oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van de taakuitvoering.
 • Je weet de verbinding tussen beleid en uitvoeringspraktijk leggen.
 • Je brengt je visie helder en overtuigend onder woorden, zowel mondeling als op schrift.
 • Je werkt graag in teamverband en bouwt ook gemakkelijk aan goede contacten met de buitenwereld.
 • Je voelt aan hoe je moet opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 •  Ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken is een pré

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur maximaal 2 jaar waarna voor onbepaalde tijd mogelijk
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het benaderen van referenten kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Het kunnen overhandigen van een verklaring omtrent gedrag maakt deel uit van selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Energie voor Vervoer (EV) is een hecht team, met ambitieuze collega’s. Er wordt nauw samengewerkt in een goede werksfeer. Ook buiten de werkzaamheden is er oog voor elkaar. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan de klimaatopgave in een divers samengesteld team maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. En er is ruimte en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

De afdeling EV van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) werkt aan de transitie waarbij fossiele brandstoffen in vervoer worden vervangen door hernieuwbare energie, om zo de CO2-emissies te beperken. Hiervoor zijn doelstellingen vastgelegd in nationale wetgeving, rekening houdend met de geldende Europese richtlijnen, maar ook met de nationale context uit bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. De doelstellingen zijn vertaald in concrete eisen aan brandstofleveranciers. Zij hebben de verplichting om resultaten te boeken wat betreft emissiereductie en een stijgend aandeel duurzame biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en (in de nabije toekomst) waterstof zodat het vervoer in Nederland steeds duurzamer wordt.

De afdeling EV zorgt voor de uitvoering van de systematiek van Hernieuwbare Brandstof Eenheden, die is opgezet om enerzijds doelen te halen en naleving af te dwingen en anderzijds om aan bedrijven prikkels te bieden om wegvervoer, zeevaart, binnenvaart en luchtvaart te verduurzamen. De circa 20 medewerkers van de afdeling vertalen het beleid naar concrete maatregelen, toetsen praktijksituaties aan wet- en regelgeving, geven voorlichting aan de doelgroepen en rapporteren over de resultaten, adviseren en informeren belanghebbenden (o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie) over kansen en risico’s in het beleid. Ook controleren inspecteurs van de afdeling of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven en worden waar nodig sancties opgelegd. 

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Toezicht houden op een aantal instrumenten dat gericht is op de reductie van CO2-uitstoot en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie. De NEa heeft twee inhoudelijk domeinen, namelijk Energie voor Vervoer (EV) en Emissiehandel (ETS). Deze vacature is voor EV, de uitvoering van de wet- en regelgeving op het gebied van hernieuwbare energie en CO2-reductie voor vervoer. Bedrijven moeten zich houden aan hun verplichtingen. De NEa borgt dat door te informeren, te faciliteren, te controleren, te handhaven, te rapporteren en te adviseren. De NEa wordt gedreven door een drietal kernwaarden: onafhankelijk, rechtvaardig en open.

De NEa zet zich in voor samenwerking binnen Nederland, maar ook in een internationale context, om de effectiviteit van de systemen waar zij op toeziet te vergroten. Emissiehandel en de inzet van hernieuwbare energie (biobrandstoffen) kennen immers een grensoverschrijdende context, met grotendeels EU-breed vastgestelde juridische kaders.

De NEa is een kleine organisatie waar veel van iedereen wordt gevraagd, maar waar je inspanningen ook snel tot resultaat kunnen leiden en initiatieven worden beloond. Er is veel ruimte om proactief met ideeën te komen. Er wordt gestuurd op resultaat en afspraken, met een grote eigen verantwoordelijkheid.

De NEa is een agentschap met een bestuur als zelfstandig bestuursorgaan. Het agentschap NEa valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ministeries van EZK en Infrastructuur en Waterstaat zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie en vanuit die rol opdrachtgevers voor de werkzaamheden van de NEa.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Talent met (duurzame) energie (junior) - adviseur energie voor vervoer

Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist – Team Handhaving, Klachten & Geschillen

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Directie Energie

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon