Talentvolle medior jurist

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IMG_20220222_11
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kunnen mensen terecht voor vergoeding van de schade die zij hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. Dit is een belangrijke maatschappelijke taak. Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk.

Als jurist lever je een grote bijdrage door mee te werken aan de jurische kaders waarbinnen de verzoeken om schadevergoeding worden behandeld en ook door te adviseren over de voorkomende juridische vragen bij de afhandeling van de verzoeken om schadevergoeding.

Binnen het team Bestuurlijk Juridisch Advies (BJA), dat onderdeel uitmaakt van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling (BJZS), zijn we op zoek naar een talentvolle medior jurist.

Taken

Hiermee ga je aan de slag:

 • Je wordt de teamjurist binnen een van de teams die de verzoeken om schadevergoeding behandelen. Als teamjurist ben je het aanspreekpunt voor de collega’s die de schadevergoedingsverzoeken behandelen. Denk aan juridische vraagpunten die opkomen bij het maken van besluiten. Daarnaast bewaak je de juridische kwaliteit van de besluiten van het team waarin je werkt en stem je samen met de andere teamjuristen en zo nodig met de portefeuillehouder van het bestuur van het IMG de lijn af.
 • Je pakt andere voorkomende adviesverzoeken op juridische vlak op. Dit kan een spoedklus zijn waarbij snel een juridische analyse moet worden gemaakt. Ook kan gedacht worden aan ondersteuning van het bureau bijzonder onderzoek dat meldingen over fraude onderzoekt. Het kan ook gaan om het meedraaien in multidisciplinaire teams, om te zorgen voor een goede juridische verankering van een nieuwe regeling voor schadevergoeding binnen het Instituut. Denk als voorbeeld aan de schade als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Een dag bij het team Bestuurlijke en Juridische Advies
Om het concreet te maken een voorbeeld van een werkdag bij BJA:

8:30 analyse maken voor een juridisch toetsingskader voor bijzondere schades
9:30 bijeenkomst van jouw team schadeafhandeling
11:00 jurisprudentie-overleg
(lunchwandeling met collega’s)
12:45 beoordelen conceptbesluiten op schadeaanvragen
14:45 overleg met onafhankelijke deskundigen over een nieuw vraagstuk
15:30 meelezen met een notitie van een collega voor het MT

Interessant en uitdagend werk
Je komt bij ons dus in direct aanraking met de juridische kant van de gevolgen van de jarenlange gaswinning in Groningen. Dat betekent dat je maatschappellijk echt wat kunt betekenen voor de Groningers en tegelijkertijd jezelf op juridisch vlak kunt uitdagen. Welke werkzaamheden precies tot jouw takenpakket gaan behoren naast de rol van teamjurist, is ook afhankelijk van de dynamische ontwikkelingen in het werkveld én van jouw kwaliteiten.

We doen het samen en gaan voor topkwaliteit
Als nieuwe teamjurist word je ingewerkt door een ervaren collega. Nieuwe collega’s krijgen daarnaast een mentor bij wie je terecht kunt voor inhoudelijke en praktische vragen. Ook bieden we volop mogelijkheden om je te ontwikkelen op de juridische inhoud en op vaardigheden om je werk kwalitatief goed te doen. Dat is ook nodig om recht te kunnen doen aan de Groningers.

Uitdaging aan jou
De functie vergt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en een zorgvuldige manier van werken. Daarnaast zijn samenwerkingsvaardigheden en goede adviesvaardigheden van belang. Zie je dit als een uitdaging? Spreekt de combinatie van bestuursrecht, schadevergoedingrecht, een beetje techniek en samenwerken je aan en beschik je over een flinke dosis ambitie en leergierigheid? We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling BJZ&S is het centrum van de bestuurlijke en juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het IMG en heeft drie hoofdtaken.

Ten eerste heeft de afdeling tot taak het afhandelen van schadeverzoeken. Daartoe beoordeelt de afdeling de zienswijzen die door aanvragers zijn ingediend naar aanleiding van het opgestuurde deskundigerapport, en stelt het besluiten op de schadeaanvragen op.

Ten tweede draagt BJZ&S zorg voor het beantwoorden van de (politiek) bestuurlijke en juridische vraagstukken op het werkterrein van het IMG, en adviseert het bestuur en de organisatie daarover. In die hoedanigheid beschikt de afdeling over hoogwaardige juridische kennis en ervaring op alle terreinen van het recht waarmee IMG te maken heeft. Deels gaat het daarbij om kernactiviteiten van het IMG waarbij met grote diepgang geadviseerd kan worden, deels om slechts incidenteel voorkomende zaken waarbij brede kennis en ervaring van groot belang is.

De derde hoofdtaak betreft het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen de besluiten op aanvraag voor schade.

De afdeling bestaat uit meerdere expertiseteams; team Fysieke Schade Complex, team Fysieke Schade Regulier (4 teams), team Waardedaling & Immaterieel, team Bezwaar & Beroep en team Bestuurlijk en Juridisch Advies. Binnen de afdeling BJZ&S zijn 180 medewerkers werkzaam.

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk.

Het IMG is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en de organisatie. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het managementteam (MT) dat uit één directeur en zes afdelingsmanagers bestaat. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het MT telt verder de afdelingsmanagers Klantcontact en -dienstverlening, Schade-expertise en herstel, Regiebureau, Communicatie en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen ze zorg voor de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de afhandeling van de schade, zodat het bestuur kan besluiten over de aanvragen voor schadevergoeding.

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ronald Diekema, teammanager BJA

06-46058664

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Medior) Jurist

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Jurist

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Technisch-bedrijfskundig adviseur Beheer en Onderhoud

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon