Team Coördinator Contractmanagement Justitie

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Inkoop
 • Reageren voor 26 april
 • Vacaturenummer BD21/IUC/210076
 • Plaatsingsdatum 9 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Samen met tien centrale en decentrale contract- en leveranciersmanagers en een contractbeheerder ben je verantwoordelijk voor alle contractuele aspecten van ca. 500 contracten. Je neemt namens je team deel aan het MT IUC JenV, bestaande uit de coördinatoren van de teams van het IUC en het hoofd IUC. Gezamenlijk zorgen wij voor een optimale dienstverlening vanuit het IUC.

Sturen op afstand en in vertrouwen is jouw opgave!

Je coördinerende werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het coördineren van de capaciteit/bemensing voor de werkzaamheden van de contractmanagers. Voor de werkzaamheden van contractmanagement zijn normen in ontwikkeling. Je bespreekt met je medewerkers de voortgang van de werkzaamheden. Je houdt o.a. individueel overleg met deze medewerkers en stimuleert innovatie en innovatieve processen actief.
 • Je zorgt voor een uniforme werkwijze binnen het team CMJ, bijvoorbeeld m.b.t. te gebruiken (model)documenten en rapportages voor opdrachtgevers. Je zorgt voor een adequate en coherente wijze van communiceren en adviseren naar interne opdrachtgevers en collega’s.
 • Je organiseert een goede en tijdige afstemming tussen de contractmanagers van je team met de aanbestedingsjurist bij bijvoorbeeld contractverlengingen.
 • Je deelt actief kennis vanuit ontwikkelingen binnen het Rijksinkoopstelsel met het team CMJ en creëert een cultuur van kennisdeling binnen het team en het IUC JenV.
 • Je draagt actief bij aan de invulling van het inkoopuitvoeringsbeleid van het IUC JenV en de verdere professionalisering hierin. Bijvoorbeeld ten aanzien van onderwerpen als accountmanagement, KPI’s, MVIO, raming van opdrachtwaarde van Raamovereenkomsten en digitalisering zoals het ontwikkelen van dashboards voor contractmanagement e.d.
 • Je stimuleert en ziet erop toe dat de contractmanagers in het team de regie en projectleidersrol voeren bij de uitvoering van het contractmanagement en de implementaties van nieuwe (rijksbrede) raamovereenkomsten voor JenV. Dit zowel in het IUC JenV als naar de klantorganisaties van het IUC JenV en de JenV deelnemers van de raamovereenkomsten. De verbinding met de rijksbrede categoriemanagers en betrokken klantenraadleden is hierbij cruciaal als ook die met de andere teams binnen het IUC JenV.
 • Je draagt zorg voor actieve inbreng vanuit je team in het MT en koppelt kernpunten uit het MT terug.
 • Je rapporteert aan het Hoofd van het IUC JenV.
 • Het verzorgen van de personele verantwoordelijkheid voor je team.

Functie-eisen

 • Je hebt specialistische en brede kennis van contractmanagement en Europese aanbestedingsregels. Bij voorkeur beschik je over kennis van het rijksbrede inkoopstelsel en categoriemanagement
 • Je hebt een WO-diploma (bij voorkeur Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, of Facilitair), aangevuld met een succesvol afgeronde inkoopopleiding bijv. Nevi 1 en 2, (het bezit van Nevi 3 en/of de bereidheid om Nevi 3 of vergelijkbaar te volgen is een pré, of een leergang aanbestedingsrecht).
 • Je bent organisatiesensitief, analytisch, procesgericht en kunt denken en handelen in de rijksbrede context waarin het IUC zich bevindt.
 • Je bent vaardig in operationeel en functioneel aansturen van medewerkers en in het inhoudelijk, procesmatig en procedureel coördineren. Je hebt daarin aantoonbare ervaring met leidinggeven en je hanteert hierbij een coachende leiderschapsstijl.
 • Je hebt ruime ervaring met projectmatig werken en beschikt over goede advies- en organisatievaardigheden, waarmee je je relaties zodanig weet vorm te geven en in te richten dat open gesproken wordt over kansen en mogelijkheden. Tevens ben je in staat bruggen te slaan bij discussiepunten met klanten en opdrachtgevers van het IUC.
 • Je kunt goed samenwerken met de overige team coördinatoren binnen het IUC JenV en het hoofd IUC JenV om gezamenlijk voor een kwalitatief zo hoog mogelijke inkoopdienstverlening voor de klanten van het IUC JenV te verzorgen.
 • Je hebt vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën en concepten rond Contract en Leveranciersmanagement en hebt inzicht in de aspecten van bedrijfsvoering en proces logistiek.
 • Je bent in het bezit van de competenties: organisatiesensitiviteit, bestuur sensitiviteit, overtuigingskracht, netwerken, aansturen organisatie en groep, ontwikkelen/motiveren medewerkers, overtuigingskracht, plannen en organiseren en creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het IUC JenV verzorgt de inkoop voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het IUC JenV is een afdeling van het Dienstencentrum, onderdeel van het pSG cluster van het Bestuursdepartement te Den Haag. Het IUC JenV adviseert en ondersteunt klanten bij het inkopen van producten en diensten. Daarnaast zorgt het IUC JenV voor een uitvoering van inkoopopdrachten die voldoet aan de inkoopregelgeving. Ook wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van die inkoopregelgeving. Het IUC JenV werkt voor de DG-en en opdrachtgevers binnen het Bestuursdepartement (BD) en heeft ook klanten/opdrachtgeversbuiten het BD zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de dienst Justis, de Directie Terugkeer en Vertrek etc.

Het IUC JenV voert:

 • De operationele inkoop (<€35.000,-) uit voor het BD en
 • De tactische en strategische inkoop voor het Bestuursdepartement (inclusief Dienst Justis) en klantorganisaties zoals het OM en RvdK, in de vorm van Europese aanbestedingen, meervoudige onderhandse procedures (MOP’s), minicompetities (MC’s) onder (raam) overeenkomsten,
 • Alle werkzaamheden uit voor de Rijksbreed functionerende categorieën Software en Tolk- en Vertaaldiensten en Grafische Dienstverlening.
 • Het centraal en decentraal contract- en leveranciersmanagement voor het BD uit,
 • Werkzaamheden uit tbv de rechtmatigheid van de inkopen en de Procesondersteuning (AOIB) voor alle werkzaamheden van het IUC, inclusief het accountmanagement en beschikt over eigen juridisch adviseurs.

Het IUC JenV bestaat uit de teams Europees Aanbesteden (EA), Contract- en leveranciersmanagement (CMJ), Servicepunt inkoop (SPI) en Procesmanagement (PM). Bij het IUC JenV werken ongeveer 50 medewerkers.
Het team Contract- en leveranciersmanagement voert het centrale contract- en leveranciersmanagement uit voor de Categorieën Software, Tolk en Vertaaldiensten en Grafische Dienstverlening. Daarnaast verzorgt het team het decentrale
contractmanagement en het contractbeheer voor alle overige categorieën en overige contracten voor het Bestuursdepartement.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Edward Frencken

06-48100174

Desiree ter Laak

06-25736458

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Edward Frencken

06-48100174

Desiree ter Laak

06-25736458

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamcoördinator Europees aanbesteden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Europees aanbesteden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Concern Chief Information Security Officer (CISO) JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon