Teamcoach/Teamtrainer bij UBR Personeel| Loopbaan- en Talentontwikkeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 23 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer UBR/P/2021/07
 • Plaatsingsdatum 9 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Toelichting op de uitvoering van het werk door team Leren en Ontwikkelen 2021

Teamvisie:
Het is onze kracht te verhelderen waar talent over gaat en wat ieders talent is. Bij die zoektocht maken we gebruik van de werking van teams en groepen. Voor teams gaan we op zoek naar het teamtalent, dat uniek gezamenlijke talent, dat dit team zo krachtig maakt. Voor leidinggevenden is ons credo: Ken en benut je eigen potentieel, en zet je talent in om je team te inspireren. Met onze begeleiding verhelderen we de actuele behoefte aan ontwikkeling binnen teams en groepen. Daarnaast hebben we aandacht voor wat er speelt en kunnen vanuit onze expertise en ervaring het programma in het moment aanpassen. Bij onze aanpak verhelderen we de eigen plek van de medewerker, als startpunt om te ontwikkelen, vervolgens pakken we stevig door op het niveau van team en organisatie. Ons doel is het verbeteren van de effectiviteit en het bevorderen van de samenwerking. Als organisatiecoach zijn we meerzijdig partijdig en coachen we op een waarderende manier met focus op de gehele organisatie. We sluiten aan bij wat speelt in de organisatie, rekening houdend met onderlinge afhankelijkheid, organisatie dynamiek en het systeem als geheel.
Iedereen heeft een bepaald perspectief van waaruit hij of zij leeft en denkt. In het kader van diversiteit en inclusiviteit is het onderkennen van de verschillende perspectieven noodzakelijk, en vooral verrijkend. Door onze begeleiding kan inzicht ontstaan in de diverse perspectieven binnen een team. Liever dan oplossingen bieden, verruimen we het gesprek door vragen te stellen, te verwonderen, nieuwsgierig te zijn naar elkaar.
Ons uitgangspunt is inzicht en beweging creëren, op een manier die past bij het werken in de publieke sector. Als Teamcoaches creëren we beweging door vanuit commitment en compassie uit de pas te lopen.
Onze bijeenkomsten zijn praktisch en persoonlijk, licht en diepgaand, confronterend en respectvol. We werken met en voor ambtenaren en daardoor is ons aanbod realistisch, toepasbaar en praktisch voor de overheid.

De Teamleden
Team Leren en Ontwikkelen bestaat uit professionals, allen met een hart voor leren, ontwikkeling en beweging. De aanwezige kennis en ervaring is divers en complementair aan elkaar, daarbij beschikken alle teamleden over ruime ervaring van en kennis over het werken binnen en buiten de publieke sector.
Voor iedere vraag wordt door de adviseur een uitgebreide intake gedaan door het stellen van verdiepende en contextuele vragen aan de opdrachtgever. Dit leidt naar een opdracht. Daarna start het leerproces en de wederzijdse verkenning in vraag en aanbod. Hierdoor sluiten de aangeboden leer- en ontwikkeltrajecten aan bij de behoefte en de cultuur van de opdrachtgever. Dat maakt de trajecten praktisch, toepasbaar en realistisch.
Het werken met groepen en teams vormt een heel eigen en waardevolle aanvulling op het individuele aanbod van talentontwikkeling.
De teamleden werken nauw samen en reflecteren in het team Leren en Ontwikkelen. Intakes, acquireren, contracteren, vertalen van klantvragen in offertes, uitvoeren en evalueren van trajecten vormen een flink deel van het takenpakket. Specifieke instrumentarium hierbij: Insights Discovery, Talent Fit, Deep Democracy, Management Drives en Systemisch coaching.

Het team is in grote mate zelf organiserend.

Meer over de functiegroep Trainer

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Uitvoering Bedrijf Rijk Personeel (UBR-P) levert de tweedelijns expertise die nodig is om een slagvaardig, toekomstbestendig en evenwichtig personeelsbeleid van het Rijk te realiseren. UBR-P draagt daarmee bij aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap van de rijksoverheid, het juiste personeel op de juiste plaats, een gezonde fysieke en psychosociale werkomgeving, een goede organisatie-inrichting en -structuur en gedegen arbeidsjuridisch advies. UBR-P i.o. verrijkt het Rijk met kennis en kunde en is actief en afnemergericht.

UBR-P is één van de vijf Shared Servicecentra die de tweedelijns P&O Dienstverlening voor de rijksoverheid verzorgt. De organisatie is in 2011 ontstaan uit acht kleine dienstencentra en is uitgegroeid tot een volwassen dienstverlener met inmiddels bijna alle onderdelen van het Rijk als opdrachtgever. UBR-P bestaat uit circa 350 medewerkers en kent vijf dienstenstromen:

 • Loopbaan- en Talentontwikkeling
 • Arbeidsmarkt
 • Bedrijfszorg
 • Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht
 • Diversiteit en Inclusie

De teamcoach/teamtrainer werkt vanuit het organisatie onderdeel Loopbaan- en Talentontwikkeling.
Dit specialistische team faciliteert en ondersteunt de Rijksoverheid bij het verwezenlijken van haar ambities op het terrein van:

 • loopbaan- en talentontwikkeling (individueel, team en organisatie niveau)
 • mobiliteit (vrijwillig en verplichte mobiliteit)
 • flexibel inzetten van medewerkers
 • duurzame inzetbaarheid

Het streven naar een 'continue tijdelijke fit' is daarbij het aangrijpingspunt. Onze ambities zijn gericht op loopbaan- en talentontwikkeling en het naar werk begeleiden van medewerkers met de mens als uitgangspunt ( de medewerker centraal). Het organisatiebelang en de vraagstelling van onze opdrachtgevers is hierbij leidend.

Het begeleiden van medewerker en organisatie wordt onder andere vorm gegeven door het inzetten op talentontwikkeling. Talentontwikkeling van het individu en in teams heeft bewezen een gunstig effect te hebben op prestaties, effectiviteit en het innovatief (creativiteit – oplossend) vermogen en levert daardoor een bijdrage aan het organisatiedoel. Door het benutten van de talenten zullen de medewerkers meer zingeving en werkplezier ervaren en werken zij aan hun inzetbaarheid.

Het Uitvoering Bedrijf Rijk Personeel (UBR-P)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arts in opleiding tot bedrijfsarts

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Rijksbeveiliger

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise/Solution Architect

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon