Teamcoördinator Begrotingsbeheer

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-108
 • Plaatsingsdatum 12 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als teamcoördinator Begrotingsbeheer sta jij met jouw team aan de basis van de begroting van het ministerie van Financiën. Dit doe je bij dé concerncontroller van het ministerie van Financiën in Den Haag: de directie Financieel-Economische Zaken. Jouw doel? Het coördineren van de budgettaire besluitvorming van Financiën en de daarop volgende totstandkoming van de begrotingen en het jaarverslag.

Je maakt deel uit van de afdeling Begrotingszaken van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ). Samen met een team van circa vijftien gedreven financiële professionals lever je een zelfstandige bijdrage aan het coördineren van zowel de inhoud als het proces voor de totstandkoming van de begrotingsstukken. We zijn een hecht team vol toegewijde collega’s met wie je afstemt, spart, kritisch durft te zijn én werkplezier beleeft.

Jij en je team zijn verantwoordelijk voor de begrotingsproducten en zorgt ervoor dat deze van uitstekende kwaliteit zijn en tijdig bij de bewindspersonen en uiteindelijk in de Kamer liggen. Van a tot z ben jij betrokken en je overziet alles. Jullie zorgen als team dat opmerkingen van bewindspersonen en bestuursraadleden worden verwerkt en jij bent daarbij de schakel richting collega’s van andere afdelingen en beleidsdirecties. Samenwerken is daarbij essentieel om tot goede resultaten te komen. Je denkt mee over de ontwikkelingen op het terrein van begrotingsbeheer, het uitvoering geven aan de Comptabiliteitswet, de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Regeling Financieel Beheer en schakelt hier indien nodig over met de Auditdienst Rijk en het directoraat-generaal Rijksbegroting. Je denkt mee over de uitvoering van het evaluatiebeleid binnen het ministerie en benut hiervoor onder andere de Commissie Beleidsevaluaties.

Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken je werk afwisselend en vragen soms om snel resultaat. Een korte deadline? Met jouw scherpe blik doorgrond jij binnen no time complexe zaken en weet je besluiten te nemen. Jij zorgt ervoor dat het team optimaal kan werken: of dit nou gaat om inhoudelijk sparren, werk prioriteren, een kritische toets op een product of notitie, of een luisterend oor, jij staat klaar voor het team. De ene dag zit je in een coördinerende rol, de andere dag vol in de inhoud. Door jouw expertise, budgettaire overzichten en goed onderbouwde adviezen van jouw team, ben je een gewaardeerd gesprekspartner en kun je strategische standpunten helder uitdragen en verdedigen.

Je zit wekelijks het werkoverleg voor van het cluster Begrotingsbeheer. Je verdeelt de taken, prioriteert én bekijkt hoe eventuele knelpunten hierbij kunnen worden ondervangen. Samen met het afdelingshoofd Begrotingszaken en de coördinator Concerncontrol bespreek je dit wekelijks voor de hele afdeling en kijk je vooruit op de werkzaamheden die komen gaan. Je coacht werknemers bij het verrichten van hun werkzaamheden. Je maakt je hard voor een goede sfeer in het team en bevordert de teamontwikkeling.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan vanaf 20 juli 2022 contact op met Birgit ten Cate, afdelingshoofd Begrotingszaken, via 06 - 15 07 58 82.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. We adviseren vanuit onze specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om de consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. Werken bij FEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook van bijvoorbeeld durf. Dat doe je door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken.

FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. We zien toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid. Daarnaast adviseren we de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. Op het gebied van financiële en economische onderwerpen zijn we betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stellen we heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Begrotingszaken
Het ministerie van Financiën stelt de nota’s op over de totale rijksbegroting, zoals de Miljoenennota. Maar we hebben, net als alle andere ministeries, ook een eigen begroting. De afdeling Begrotingszaken van de directie FEZ stelt hiervoor alle begrotingsstukken op. Dat begint met de begroting die op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer wordt ingediend en het eindigt in mei met de behandeling van het jaarverslag. In nauw overleg met andere FEZ-afdelingen en de beleidsdirecties coördineren wij de inhoud en het proces voor de totstandkoming van de begrotingsstukken. Deze moeten in duidelijke taal worden geschreven en een goed inzicht geven in de beleidsvoorstellen en in de benodigde budgetten en bevat de Strategische Evaluatie Agenda. Dit borgen wij. We hebben kennis van zaken en een vlotte pen.

Daarnaast adviseren wij de ambtelijke en politieke top over de aanwending van de benodigde budgetten voor beleid en uitvoering. Wij zien erop toe dat middelen op de juiste manier worden besteed. We toetsen dan ook op doelmatigheid en nut en noodzaak. Hierbij nemen we een kritische houding aan en deinzen we er niet voor terug een onafhankelijk standpunt te laten horen.

Ook ontwikkelen wij oplossingen voor budgettaire knelpunten die zeer complex kunnen zijn, zowel voor het lopende jaar als in de voorbereiding voor de komende jaren. Hiervoor is niet alleen cijfermatig inzicht nodig, maar ook analytische vaardigheden en een scherp gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Onze afdeling kenmerkt zich door een open en communicatieve houding, gericht op samenwerking met de collega’s binnen en buiten de directie.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur begrotingsbeheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) inspecteur/adviseur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon