Teamleider Binnenwerk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 13 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer UBR/BNW/2022/36
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnenwerk creëert in opdracht van alle ministeries duurzame banen voor collega’s met een arbeidsbeperking die blijvend extra ondersteuning nodig hebben. Binnenwerk groeit en ontwikkelt de komende tijd en i.v.m. uitbreiding in Den Haag zoeken we een enthousiaste en betrokken teamleider.

De teamleider stuurt een team arbeidsparticipanten aan op locatie in Den Haag. Participanten zijn medewerkers met een arbeidsbeperking die geregistreerd staat in het doelgroepregister. Het is belangrijk dat je als teamleider kijkt naar mogelijkheden zodat beperkingen bijzaak worden. Hierin opereer je vanuit de ondersteuningsbehoefte van de medewerkers zonder de verantwoordelijkheid van hen over te nemen.

Het Cluster P-Dossier en Archief bestaat uit 6 teams (Den Haag en Zutphen) met in elk team circa 15 banen van 25,5 uur. De banen van 25,5 uur zijn een gemiddelde. Vanwege beperkingen in de belastbaarheid kan het zijn dat er meer of minder medewerkers in één team zitten. De afstand tot de arbeidsmarkt kan groot zijn, daarom zijn er jobcoaches aanwezig om participanten te begeleiden als dat nodig is. De werkzaamheden worden in sommige gevallen uitgevoerd onder inhoudelijke begeleiding van P-Direkt of andere opdrachtgevende ministeries. De werkzaamheden vinden plaats binnen diverse werksoorten, allen met een administratief karakter.

De teamleider bij Binnenwerk:
• Geeft leiding aan de medewerkers en voert de P-cyclus uit met oog voor de individuele medewerker;
• Is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker en de Opdrachtgevers;
• Voert gestructureerd werkoverleg met de medewerkers;
• Plant en organiseert de werkzaamheden;
• Is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van de afgesproken taken en werkzaamheden van de medewerkers;
• Enthousiasmeert en stimuleert de medewerker tot (verdere) ontwikkeling;
• Voert verbeteringen door die voortvloeien uit het eigen team of uit de best practices van overige Binnenwerk teams;
• Vervult een adviesrol op het eigen deskundigheidsgebied: adviseert en ondersteunt opdrachtgevers/klanten en collega’s.

• HBO werk en denkniveau en aantoonbare werkervaring (min. 5 jaar);
• Kennis, ervaring en affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (incl. de verschillende arbeidsbeperkingen fysiek, mentaal en psychisch);
• Kennis van en affiniteit met de archiefwet (is een pré);
• Recent afgeronde jobcoach opleiding of bereid zijn deze te volgen;
• Specifieke kennis van relevante wet- en regelgeving en instrumenten
• Het vermogen om te opereren binnen het spanningsveld tussen bedrijfsmatige en sociale doelen en belangen.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Eerste selectiegesprekken vinden plaats op 19, 20 en 21 december.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen’. Het Rijk hecht aan een inclusieve organisatie. Binnenwerk is één van de instrumenten om de instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij het Rijk te bevorderen.

Binnenwerk bestaat vijf jaar en heeft als taak het creëren van banen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnenwerk neemt als gedelegeerd werkgever voor het Rijk medewerkers met een doelgroep indicatie in dienst om zo bij te dragen aan de inclusiviteit van het Rijk en heeft sinds eind 2016 al ruim 450 duurzame banen gecreëerd door het land en in verschillende werksoorten. De collega’s werken in teams van 10 à 15 personen met een vaste leidinggevende en jobcoach. Denk hierbij aan teams met toetsenbordreinigers, etage-assistenten, autowassers en archiefmedewerkers, maar ook aan medewerkers bij Staatsbosbeheer. Binnenwerk werkt daarin samen met Rijksbrede partners FMHaaglanden, Staatsbosbeheer, P-Direkt, Justid en RSO. En neemt de opdrachtgever als gemandateerd werkgever werk uit handen door de werving, aanstelling, begeleiding en aanvraag van voorzieningen en vergoedingen te organiseren.

Binnenwerk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fatiha Sayem ( Clustermanager)

(06) 21 84 90 56

Claudia Gokoel (Teamleider)

(06) 50 73 81 23

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Binnenwerk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Binnenwerk Cluster P-Dossier en Archief

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(senior) Beleidsmedewerker. Accountfunctie Ruimte

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon