Teamleider bureau directeursondersteuning

Dienst Toeslagen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 3 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 1206922
 • Plaatsingsdatum 11 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn. Bijvoorbeeld om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen of ruimte om te wonen. Dienst Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Als Teamleider ben jij hierbij onmisbaar.

Dit doe je bij Dienst Toeslagen

Binnen Dienst Toeslagen is een bureau directeursondersteuning (BDO) ingericht bestaande uit een team van experts op verschillende terreinen. Het BDO levert directe ondersteuning aan de directeur en het managementteam. BDO werkt daarbij nauw samen met het team Bedrijfsvoering. Wegens het vertrek van de huidige teamleider BDO is de directie Toeslagen op zoek naar een teamleider die de ontwikkeling van het BDO verder gestalte geeft.

BDO en Bedrijfsvoering kennen onder andere de volgende hoofdtaken:

 • Bestuurlijke ondersteuning (waaronder een beleidsadviseur voor politiek-bestuurlijke zaken en een secretaris)
 • MT ondersteuning (secretaris)
 • Uitvoeringstoetsen en bijdrage aan uitvoeringsbeleid
 • Planning, finance en control
 • Businessanalyse
 • Risicomanagement
 • Vraagarticulatie
 • Bedrijfsjuridisch advies, waaronder AVG en Woo
 • Organisatieontwikkeling

Dienst Toeslagen, en daarmee BDO en Bedrijfsvoering, is nog volop in ontwikkeling. Eén van de taken van het BDO is om een kwalitatief sterke relatie te leggen tussen de uitvoering van toeslagen en de beleidsontwikkeling daarover. De veranderingen als gevolg van de problematiek met de kinderopvang, en de daarop gewenste vernieuwingen maken het nodig dat de uitvoering een stevige inhoudelijke input brengt richting de opdracht gevende departementen. Deze bijdrage vanuit de uitvoering is van essentieel belang voor het maken van duurzaam beleid en een mensgerichte uitvoering naar de burgers. De rol van BDO daarin is om actief, samen met de organisatie, oplossingen aan te dragen voor dilemma’s waar burgers in de uitvoering tegenaan lopen. Deze dilemma’s/vraagstukken komen zowel uit de uitvoering/medewerkers zelf, als via het politieke kanaal of via burgersignalen of klachten.

In jouw rol van teamleider van het BDO ben je werkzaam op strategisch en tactisch niveau binnen de dienst Toeslagen. Met jouw team adviseer je de directeur en het managementteam van Toeslagen gevraagd en ongevraagd over diverse onderwerpen. Je stuurt op en bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van de afgesproken doelstellingen, je signaleert verbeterpunten en neemt die op in je advisering. Zo houd je de belangen van de directie en de doelstellingen van directie Toeslagen in ogenschouw en draag je bij aan de realisatie ervan.

Als teamleider ben je bovendien inhoudelijk sparringpartner voor de professionals in je team. Je hebt oog voor hun belangen en ontwikkeling en je begeleidt en coacht hen om het beste uit henzelf te halen. Ze kunnen bij jou terecht. Door transparant en betrokken leiderschap bevorder je de onderlinge verbondenheid en creëer je een professionele en prettige werkomgeving.

Het BDO werkt heel direct samen met het team Bedrijfsvoering. Je hebt dan ook een intensief samenwerkingsverband met de teamleider Bedrijfsvoering. Totaal heb je samen te maken met een span of control van ongeveer 50 medewerkers, welke zijn opgesplitst en jullie onderling – bij tijdelijke afwezigheid – elkaars taken overnemen.

Een bijzondere baan omdat …   

 • Je in korte tijd een breed netwerk opbouwt.
 • Je de kans krijgt om te switchen tussen verschillende leiderschapsstijlen en zorgt voor verbinding in jouw team. 
 • Geen werkdag voor jou hetzelfde is; je werkt in een organisatie waar veranderingen aan de orde van de dag zijn.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Als teamleider BDO stuur ik professionals in uiteenlopende kennisgebieden aan, zoals finance and control, strategisch advies, vraagarticulatie Shared Service Centres, Autoriteit Persoonsgegevens (AVG) en Wet open overheid (Woo). Hen motiveren, begeleiden, de gelegenheid geven om zich verder te ontwikkelen in het team bureau directeurs ondersteuning (BDO) en het team als geheel te ontwikkelen; dat is waar het om draait”. Staat straks achter deze quote jouw naam als teamleider BDO van Dienst Toeslagen?

 • Je hebt academisch niveau in een bestuurlijke richting
 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met complexe vraagstukken en veranderingen in een politiek bestuurlijke omgeving
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Je hebt ervaring met het aansturen van meerdere processen in een vergelijkbare functie
 • Je hebt kennis van en aantoonbaar ervaring met het begeleiden en coachen van professionals in een team in veranderende omstandigheden
 • Je hebt oog voor de persoonlijke ontwikkeling van de professionals en weet te inspireren, stimuleren en motiveren

 

Jouw Competenties 

 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Netwerken
 • Bestuurssensitiviteit
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.  

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden op 12 april 2023 de selectiegesprekken plaats.
 • De instroomdatum is 1 juni 2023.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv. 

Medewerkers van Dienst Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

Dienst Toeslagen zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie! 

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Dienst Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? 

Bij dienst Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet. 

Dienst Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie! 

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Dienst Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? 

Bij dienst Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet. 

Solliciteren?

Dienst Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Intensief Toezicht

Dienst Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Uitval Uitworp Apeldoorn

Dienst Toeslagen
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelfunctionaris Toeslagen Team Toezicht Apeldoorn

Dienst Toeslagen
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon