Teamleider Central Liaison Office

Belastingdienst

 • Stand­plaats Almelo
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1187940
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij proactief en klantgericht, verwacht je dat ook van je directe collega’s? 
Wil jij werkzaam zijn bij de Central Liaison Office (CLO) en wel meer specifiek binnen de verwerkings- en toezichtprocessen van CLO en sturing geven aan medewerkers, dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Het Central Liaison Office (CLO) is de bevoegde autoriteit voor de gegevensuitwisseling tussen de Nederlandse Belastingdienst en buitenlandse bevoegde autoriteiten, alsmede voor de bijstand bij de invordering, omzetbelasting en directe belastingen. Het CLO doet dit zowel op verzoek als automatisch. Het CLO is landelijk verantwoordelijk voor het intracommunautaire toezicht dat ziet op het verwerken en optimaliseren van de opgaven intracommunautaire prestaties (ICP).  
Kern van de functie is het aansturen van medewerkers van het team Intracommunautair Toezicht.

De lidstaten van de Europese Unie hebben de verplichting zorg te dragen voor de zuiverheid van Intracommunautaire gegevens teneinde het toezicht en handhaving goed te kunnen uitvoeren. 
Bij de uitvoering van deze werkzaamheden zijn momenteel circa 50 medewerkers betrokken.  De werkzaamheden vloeien voort uit de verplichtingen Wederzijdse Bijstand Omzetbelasting en de Intracommunautaire processen. Je hebt je aandacht voor de Internationale verplichtingen en er vindt met regelmaat afstemming plaats met de kantoren MKB en Grote Onderneming. 

Je zult hiervan ongeveer 20 tot 25 medewerkers aansturen. Samen met je collega leidinggevende draag je zorg voor de uitvoering van de werkprocessen en de flexibele inzet van medewerkers. Samen vind je uitdaging in de modernisering van het OB-landschap in het bijzonder de vernieuwing van het Proces Intracommunautaire transacties.

Je draagt bij aan het correct en tijdig behandelen van signalen van incorrecte listverplichtingen, signalen vanuit lidstaten, verplichting tot maandopgaven etc, (zoals beschreven in de EU-richtlijn) alsmede het verwerken van de bezwaren tegen verzuimboetes welke in deze processen worden opgelegd. Ook het opleggen van naheffingen behoort tot dit proces.  De afspraken binnen de EU hebben direct invloed op de planningen. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de daaraan gekoppelde deadlines. 

Je zorgt dat de teamleden een bijdrage leveren aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, flexibel inzetbaar zijn en je hebt hierbij nadrukkelijk aandacht voor de medewerkers. Gevraagd wordt een coachende stijl van leidinggeven.  Je wordt betrokken bij de opleiding en begeleiding van nieuwe medewerkers die instromen.
Je werkt nauw samen met de productmanager en  proces-coördinator die het Proces Intracommunautaire Transacties vertegenwoordigen binnen de keten OB en contacten onderhouden met de verschillende ketenpartners. 
Je bent gericht op het behalen van resultaten en wilt meewerken aan verbetering van de kwaliteit, snelheid en efficiëntie. Je hebt een actieve rol in de  verschillende regionale en landelijke overleggen, in samenwerking met collega teamleiders en procesregisseurs (CLO) ga je risico’s signaleren en vertaal je de ontwikkelingen t.b.v. verbetering van het bedrijfsproces ICP naar haalbare doelen.

Samen met je 2 collega-teamleiders ben je verantwoordelijk voor de processen belegd bij CLO en het continu verbeteren ervan.  Bij CLO werkt men daar waar gevraagd over de teams heen, dit vraagt om een goede collegiale afstemming.

Spreekt je dit alles aan, dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega.

Een bijzondere baan omdat...

 • Je met je brede kennis van zaken en je vermogen om de juiste leiderschapsstijl in te zetten mooie resultaten kunt bereiken.
 • Je jouw kennis van de laatste de ontwikkelingen binnen je vakgebied en jouw tactisch en bestuurlijk inzicht ten volle kunt benutten.
 • Je aan de slag gaat in een omgeving waar we, binnen een open en veilig werkklimaat, veel waarde hechten aan samenwerking en afstemming met collega-teamleiders.
 • Je medewerkers zowel op individueel niveau als in teamverband helpt te ontwikkelen.
 • De processen en werkzaamheden in jouw werkomgeving regelmatig veranderen. Dit biedt volop uitdaging en dynamiek.
 • Je verantwoordelijk bent voor verbinding, vertrouwen, samenwerking en ontwikkeling.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Zorgen voor een gezonde en eerlijke behandeling van burgers en ondernemingen binnen en buiten de EU begint bij uniform toezicht, daar wil ik voor zorgen” 
Koos, manager Central Liaison Office.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Koos Lucassen, teamleider CLO

06 - 15 86 21 43

Willem Pieter van der Meer, regiodirecteur MKB

06 18 60 36 96

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda Groen, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 37 99 66

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procesregisseur

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht/Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procesregisseur

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht/Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal pensioenspecialist MKB

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon