Teamleider Criminele Geldstromen Zuid (Den Bosch – Rotterdam)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Zie vacaturetekst
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 8 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer OM-838
 • Plaatsingsdatum 24 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Grootschalig misbruik van het milieu? Illegale offshore-constructies? Criminele erfenissen? De zaken die we doen bij het Functioneel Parket staan dagelijks in de krant. De aanpak van de vermenging van boven- en onderwereld is de core business van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het Functioneel Parket (FP) is het landelijk opererende OM-onderdeel waar meer dan 425 professionals zich dagelijks inzetten voor de bestrijding van omvangrijke vormen van milieucriminaliteit en allerlei soorten fraude. Ook is het FP gespecialiseerd in het afpakken van crimineel vermogen.

Onze professionals zijn werkzaam op locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Zwolle en Leeuwarden. Voor het team criminele geldstromen Zuid in Den Bosch-Rotterdam zijn we op zoek naar een teamleider.

Wat ga je doen?
Als teamleider ga je leiding geven aan het team criminele geldstromen Zuid (Den Bosch-Rotterdam). Dit team bestaat uit diverse medewerkers (officieren van justitie, parketsecretarissen, forensisch accountants, vermogenstraceerders, internationaal adviseurs en civiel juridisch adviseurs).

In de functie van teamleider ga je ook nauw samenwerken met je collega teamleider Noord (Zwolle en Amsterdam). Van de nieuwe teamleider wordt dan ook nadrukkelijk verwacht dat deze kan netwerken en zijn medewerkers goed kan positioneren in opsporing en vervolging, zodat onze specialisten van start tot finish een goede bijdrage kunnen leveren. Dat betekent nauwe contacten onderhouden met politie, FIOD en andere OM onderdelen.

Het FP werkt het tijd- en plaats onafhankelijk, tegelijkertijd wordt van de teamleider verwacht dat hij/zij in verbinding is met de teamleden in Den Bosch en Rotterdam. We zoeken dus een flexibele collega. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de onderzoeken criminele geldstromen die binnen het team worden gedaan alsmede voor de mensen die in het team zitten. Je zorgt er voor dat mensen uit je team de doelstellingen van het OM kunnen verwezenlijken, bijvoorbeeld door opsporingscapaciteit bij de opsporingsdiensten te organiseren of door de verbinding aan te gaan met andere OM onderdelen of met één van onze ketenpartners.

Als lid van het MT wordt daarnaast van je verwacht dat je een organisatie brede blik kunt ontwikkelen en meedenkt over de strategie van het parket. Andersom ben je ook verantwoordelijk voor de vertaling van parketbeleid op de werkterreinen van het FP en voor de uitvoering hiervan binnen het team.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het FP is het expertiseparket op het gebied van de aanpak van fraude, milieucriminaliteit en het afpakken van criminele geldstromen. Het FP draait zelf grote, complexe strafrechtelijke onderzoeken en levert kennis en ondersteuning op dat gebied aan het hele OM.

Het FP streeft ernaar de in de opsporing en vervolging beperkt beschikbare capaciteit op een zodanige efficiënte wijze in te zetten dat zoveel mogelijk maatschappelijk effect wordt bereikt. Dat maatschappelijke effect kan bereikt worden door een zaak op zitting te brengen, maar ook door een schikking te treffen of door een interventie van een ketenpartner (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) te faciliteren. Het FP is een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en die streeft naar een optimale samenwerking met al zijn ketenpartners.

Momenteel vindt binnen het FP een verandertraject plaats rondom de inrichting van de organisatie. Twee operationele teams werken onder de vlag ‘Criminele Geldstromen’ (CG). CG is een nieuwe benaming en de inhoudelijke opgave voor de CG-teams is het traceren van crimineel vermogen, het verstoren van criminele geldstromen en –verdienmodellen, afpakken, beslag en het aanpakken van ingewikkelde(internationale) financiële witwas constructies.

Het goed positioneren en faciliteren van de experts is van essentieel belang om hen in staat te stellen een leidende rol te pakken in hun vakgebied. De CG teams kunnen door gezamenlijke inzet van operationele en specialistische expertise het verschil maken voor de OM-operatie. Onze mensen kunnen ingezet worden als adviseur maar ook zelfstandig de zaken aansturen. Daarnaast verzorgen de specialisten ook dat de kennis ten aanzien van witwasbestrijding en afpakken van crimineel vermogen binnen opsporing en vervolging up to date blijft.

Onze specialisten zijn aangesloten bij operaties van het Landelijk Parket, het Ressortsparket, de arrondissementsparketten, in het fraude- en milieudomein van het FP en bij de opsporing. Te zijner tijd ondersteunen deze teams ook het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Een goede aansluiting op de OM-brede operatie en op actuele ontwikkelingen, het gerichter kunnen inzetten van de capaciteit en expertise moet leiden tot een betere aanpak van ondermijnende misdrijven, meer verstoringen van criminele geldstromen en hogere afpakresultaten.

De teamleider stuurt het team CG Zuid aan, met locaties in Den Bosch en Rotterdam en is lid van het MT-CG, waarin o.a. ook teamleider CG Noord en de teamleider LBA (Beslag) deelnemen. De parketleiding stuurt de teamleiders rechtstreeks aan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Als FP geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Bij diversiteit kun je denken aan geslacht, culturele achtergrond, seksuele geaardheid en aan verschil in opleiding en carrière. Daarnaast streven we naar een inclusieve organisatiecultuur. Iedereen telt mee. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het FP thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Meinhardt (Teamleider)

06 - 52880819

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Greuter (HR Adviseur)

06 - 31139181

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Secretaris Fraude (EOM)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief Juridisch Medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon