Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Teamleider Functioneel Beheer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal, HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 15 januari
 • Vacaturenummer 3023
 • Plaatsingsdatum 4 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Zo’n 47.000 mensen ondergaan een vrijheidsstraf in Nederland. De hoeveelheid gegevens die hierbij komt kijken vraagt om gedegen informatiesystemen. Systemen waarmee onze 15.000 medewerkers prettig kunnen werken. Als teamleider Functioneel Beheer ben je er mede verantwoordelijk voor dat de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is én blijft.

Jouw team is verantwoordelijk voor 85 applicaties die de dagelijkse processen van 50 penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken en detentiecentra ondersteunen. Denk aan een planningssysteem voor de bussen die gedetineerden van de gevangenis naar de rechtbank vervoeren. Aan het roostersysteem van alle medewerkers. Of aan een elektronisch patiëntendossier van alle justitiabelen.

Team Functioneel Beheer bestaat uit zo’n twintig functioneel beheerders. Samen staan jullie voor de uitdaging om de komende jaren een kwaliteitsslag te maken. We gaan letterlijk vaker naar de eindgebruiker toe, werken voortaan met kortcyclische processen en gaan bovendien een integrale samenwerking aan met collega-teams. Met collega-teamleiders draag je bij aan het beleid, de ontwikkeling en vernieuwing van de afdeling. Voor de manager Functioneel Beheer en Dienstenmanagement ben je een sparringpartner. Dat ben je ook voor de dienstenmanagers, strategische adviseurs, informatiemanagers én leveranciers. Agile werken wordt de nieuwe norm en we leggen de focus op verandering en verbetering, in plaats van puur en alleen op het beheren van informatiesystemen. Van applicatiegericht denken naar op procesgebied werken dus.

Als teamleider vervul je een sleutelrol in deze ontwikkelopgave. Je coacht niet alleen de medewerkers, maar werkt ook mee aan het jaarplan, denkt mee over de ontwikkelingen waarvoor we als Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) staan en wat die voor de afdeling betekenen. Jij gaat er mede voor zorgen dat nieuwe DevOps-teams slagen en jouw team waarde toevoegt voor de eindgebruikers die met onze systemen werken. Zelf ga je daarom ook met functioneel beheerders op pad naar DJI-locaties in het land om met eigen ogen te zien onder welke omstandigheden systeemgebruikers hun werk doen.

Functie-eisen

Jij durft voorop te lopen en bent niet bang voor verandering. Sterker nog: je ziet verandering als vooruitgang en een welkome uitdaging. Als teamleider voel je goed aan welke stijl van leiderschap geschikt is. Waar je bij de ene persoon meer aanstuurt of begeleidt, ben je voor de ander meer een coach. Door vertrouwen te geven en uit te gaan van ieders eigen kracht, versterk jij je team. Je bent een meester in verbanden leggen, voelt goed aan welke politieke gevolgen bepaalde keuzes binnen DJI kunnen hebben en staat stevig in je schoenen. Je werkt secuur, accuraat, zelfstandig en kunt goed communiceren. Ook ben je sterk in analyseren en kun je goed plannen en organiseren.
• Je hebt wo-niveau.
• Je hebt relevante werkervaring als leidinggevende in de informatievoorziening.
• Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied functioneel beheer en het IV-domein.
• Je kunt ontwikkelingen en problemen binnen en buiten het eigen werkgebied signaleren en analyseren.
• Je kunt adviezen opstellen en producten en diensten procesmatig tot stand brengen.
• Je kunt een veranderende organisatie, met voortdurend veranderende kaders ingegeven door politiek, wet- en regelgeving, procedureel en procesmatig coördineren.
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

• Een assessment en het maken van opdrachten kunnen onderdeel zijn van de selectieprocedure.
• Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de mevrouw C.D. Prins, manager Functioneel Beheer en Dienstenmanagement, via 06 12 97 06 01. Of met de heer J.H.M. Doreleijers, HR-adviseur Directie Informatievoorziening, via 06 50 00 90 42.
• Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met het shared service center DJI, team Werving, Selectie en Inzetbaarheid, via 088 07 54 321 of sscdji.werving.selectie@dji.minjus.nl.
• Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief. 

De werving staat open tot 15 januari. DI streeft er naar om, na ontvangst van jouw sollicitatie bij gebleken geschiktheid z.s.m. het gesprek met jou aan te gaan. Let op: Wij sluiten de werving eerder als we voor 15 januari de vacature vervuld hebben. Wees er op tijd bij en reageer snel!

 


 

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.
Functioneel Beheer en Dienstenmanagement
Het team Functioneel Beheer en Dienstenmanagement is een afdeling in ontwikkeling. We gaan over op werken in DevOps-teams en stellen de eindgebruiker nog meer centraal dan voorheen. Binnen de afdeling zijn drie teams Functioneel Beheer die bestaan uit zeventien tot twintig personen. Eén van die teams ga jij leiden.
Onze functioneel beheerders zoeken het contact met de gebruikers dan ook actief op om de samenwerking en de systemen te verbeteren. Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat betekent dat wij dagelijks contact hebben met de (kern)gebruikers, expertgroepen, de regieorganisatie, ketenpartners en leveranciers als het gaat om de inzet van ICT-producten en –diensten. We bepalen de benodigde functionaliteit van applicaties en houden die in stand. Ook zijn we verantwoordelijk voor releases: we stellen oplossingen samen en plannen en testen deze zodat ze efficiënt en betrouwbaar kunnen worden doorgevoerd.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C.D. Prins, Hoofd afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement

06-12970601

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Leveranciermanager informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Servicemanager Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon