Teamleider Handhavingsbeleid Douane

Directoraat-generaal Douane

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1201345
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Handhavingsbeleid adviseert de douane over de koers van de organisatie, stelt de beleidskaders op waarbinnen de handhaving van de Douane plaatsvindt, is verantwoordelijk voor de juridische functie voor de douane en voor het internationale beleid van de douane.
Onze beleidsteams hebben daarbij een coördinerende rol en zorgen in samenwerking met de aansturingsketen en de regio’s voor eenheid van beleid. Jij stuurt als teamleider, het team Toezicht, Heffing en Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en Procesregie aan.

Dit doe je bij de Douane

Jouw team is verantwoordelijk voor het adviseren op de fiscale handhaving van de douane en schrijft mee aan en adviseert op fiscale wetgeving en handhaving. Het gaat dan om alle aspecten die zien op toezicht op bedrijven en het heffen van belastingen en daarmee het vaststellen van de douaneschuld. Hier horen ook de traditionele eigen middelen bij. Daarbij worden kaders gegeven voor tariefindelingen, waarde en oorsprong en vrijstellingsmaatregelen of fiscale privileges. Een ander dossier dat jouw team behandelt is het stelsel van toezicht op bedrijven waarbij e-commerce een onderdeel is. Ook maken de professionals in jouw team het Handhavingsplan Douane en stemmen dit af met de opdrachtgevende departementen. 

Jij en je medewerkers hebben hiervoor contact met de opdrachtgever voor deze taak: het directoraat-generaal Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën. Ook geef je leiding aan medewerkers die deelnemen aan Brusselse en andere internationale overleggen. 

In deze rol is jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit cruciaal. En natuurlijk bewaak je de veilige en goede werksfeer binnen het team en de afdeling, waarbij je oog hebt voor de doorontwikkeling van medewerkers.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je onderdeel bent van een directie die koersbepalend en richtinggevend is voor de douane 
 • Die hiervoor contacten onderhoudt met negen beleidsdepartementen waarvoor de Douane toezichtstaken verricht, met de koepels van het bedrijfsleven, met andere inspectiediensten en met de Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor een groot deel van de wetgeving..
 • Je samen met collega’s bijdraagt aan ontwikkelingen op gebieden als kennisoverdracht en kwaliteitsborging, advies op strategische (internationale) dossiers, en externe onderzoeken voor handhavingsbeleid en -uitvoering.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het werk van de afdeling handhavingsbeleid wordt zowel op politiek als bestuurlijk vlak steeds relevanter. Met de clusters in dit team worden kaders en richting gegeven aan een aantal belangrijke douaneprocessen en aan het Handhavingsplan van de Douane. Een mooie uitdaging om leiding te geven aan de professionals en hen mee te nemen in uitdagingen en de veranderende omgeving.” Peter, manager handhavingsbeleid bij de Douane.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur op (fiscaal-) juridisch gebied.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven aan en het door ontwikkelen van professionals.
 • Je hebt ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en met departementale processen en de processen in Brussel.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring op strategisch en/of tactisch niveau met de (processen van de) Douane of een vergelijkbare handhavingsorganisatie.

Jouw competenties

 • aansturen groep
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • omgevingsbewustzijn
 • ontwikkelen medewerkers
 • organisatiesensitiviteit
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als de vereiste VOG niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een luchthaven gaan werken, moeten (waar van toepassing) ook een veiligheidsonderzoek ondergaan. Een 'verklaring van geen bezwaar' is dan ook een vereiste.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • In week 8 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst, Douane of Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arno Kooij, directeur Handhavingsbeleid en Internationaal

06 – 50 23 49 24

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nikita Moerer, adviseur Werving & Selectie

06 - 57 45 25 53

Solliciteren?

Directoraat-generaal Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Handhavingsbeleid VGEM Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Solution architect specialistische IT middelen

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Registeraccountant Douane Rotterdam Haven

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon