Teamleider intellectuele eigendomsrechten

Belastingdienst

 • Stand­plaats Groningen
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 8 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1147222
 • Plaatsingsdatum 16 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Van het formuleren van een visie op de georganiseerde criminaliteit in namaakproducten tot het voeren van overleg met merkhouders in het nationale en internationale bedrijfsleven. Het spectrum van dit bijzondere vakgebied is breed en dat maakt werken in dit leukste team van de Douane uniek.” Benno Drenth, teamleider intellectuele eigendomsrechten bij de Douane.

Douane Nederland is een handhavende en klantgerichte organisatie waarvan de activiteiten direct van invloed zijn op onze samenleving. We stellen onder meer de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast, en heffen en innen die. Ook zorgen we ervoor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. De Douane heeft acht regiokantoren die belast zijn met de uitvoeringstaken. Het regiokantoor in Groningen heeft enkele specifieke taken die het regionale niveau overstijgen, maar waarvan het zwaartepunt op de uitvoering ligt. Zoals de landelijke werkzaamheden van het team Intellectuele Eigendomsrechten (IER).

Team IER is binnen Douane Nederland het centrum op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en bestaat uit vijftien medewerkers op diverse functieniveaus. We hebben niet alleen goede verbindingen met de afdelingen Handhavingsbeleid, Douane Centrale Processen en het Douane Landelijk Tactisch Centrum, maar ook met merkhouders of hun vertegenwoordigers. Voor alle Nederlandse douaneregio’s behandelen we aanvragen van merkhouders of hun gemachtigden voor het verkrijgen van beschikkingen op grond van de Europese verordening IER, die hen in staat stelt op te treden bij inbreuk. Ook verwerken we alle relazen van bevinding voor zulke (mogelijke) inbreuken en informeren we onder andere Brussel over de resultaten. Vanuit ons specialisme leveren we een bijdrage in verschillende netwerken, gericht op het succesvol bestrijden van namaak en onderhouden we intensieve internationale contacten.

In jouw functie als teamleider maak je deel uit van een managementteam. Daarin werk je actief mee aan de doelstellingen en de ontwikkeling van het regiokantoor als geheel. Als integraal manager toon je je een leider die de juiste richting aangeeft, in control is en zorgt dat de doelstellingen gehaald worden. Je straalt vertrouwen uit over de koers én de richting die de organisatie heeft bepaald en draagt die keuzes over aan je medewerkers. Als coach steun je je mensen en daag je hen uit in hun ontwikkeling. Met andere woorden: je kunt het verhaal vertellen, op energieke wijze, en zet mensen in beweging. Daarbij breng je werk en ontwikkelingen in de organisatie met elkaar in verband. Je weet waarvoor je het doet en hoe je dat het beste vertaalt naar je eigen werk en dat van de medewerkers.

Als teamleider laat je het juiste voorbeeldgedrag zien en toon je je bewust van je rol als cultuurdrager. Je bent hierop aanspreekbaar, maar spreekt zo nodig ook anderen aan op hun gedrag.

Met de (plaatsvervangend) directeur maak je afspraken over de te behalen doelstellingen. En met je collega-teamleiders en je medewerkers over de realisatie ervan. Je zorgt ervoor dat je medewerkers weten wat je van ze verwacht en dat ze zich verantwoordelijk voelen voor de afspraken. Maar ook dat ze zijn toegerust om hun werk te kunnen verrichten. Op basis van je goede kennis van de processen volg je de resultaten en grijp je in als dat nodig is. Zo draag je bij aan de versteviging en uitbouw van het taakgebied intellectueel eigendomsrecht binnen en buiten de Douane. En breng je je team naar een hoger niveau.

Word jij de nieuwe collega van Benno? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Benno Drenth via 06 - 52 88 84 47.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur in bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt bij voorkeur verdiepende managementopleidingen en -trainingen gevolgd.
 • Je hebt ruime ervaring als leidinggevende van medewerkers op diverse niveaus.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in de aansturing van meerdere processen of projecten.
 • Je hebt ervaring met organisatieveranderingen, bij voorkeur via lean.

Jouw competenties?

 • omgevingsbewustzijn
 • organisatiesensitiviteit
 • netwerken
 • ontwikkelen medewerkers
 • aansturen medewerkers

Herken jij jezelf ook hierin?

Jij staat in verbinding met de medewerkers. Dat betekent dat ze kunnen zeggen en vragen wat ze willen. Maar ook dat je je mensen kent; dat je weet hoe ze in hun vel zitten en wat ze nodig hebben. En dat je die medewerkers steunt die het moeilijk hebben. Je stimuleert ze in de onderlinge samenwerking en in hun individuele ontwikkeling. Ook waardeer je hun prestaties en vier je successen met hen. Probleemloos creëer je een werksfeer waarin medewerkers verantwoordelijkheid kunnen én willen nemen. Je gaat besluitvaardig te werk, weegt daarbij verschillende alternatieven tegen elkaar af en past waar nodig je stijl van leidinggeven aan. Communiceren met verschillende partijen gaat je van nature goed af.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
In week 21 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Tot en met 31 december 2020 behoorde de Douane tot de Belastingdienst. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Benno Drenth, Teamleider team IER

06-52888447

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maartje Arntz, Adviseur Werving & Selectie

06-25640279

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Werkverdeelpunt en Roosterbureau Douane Arnhem

Belastingdienst
 • Stand­plaats De Lutte
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider fysiek toezicht Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur dienstverlening Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon