Teamleider Interne Beheersing en Data & Security

Belastingdienst

 • Stand­plaats Apeldoorn/Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1194363
 • Plaatsingsdatum 1 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Interne Beheersing en Data & Security zijn twee werkgebieden die volop in beweging zijn. Zo ook bij het bureau Directieondersteuning (BDO) van het dienstonderdeel Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie (SSO F&MI). Vanuit Apeldoorn en Utrecht geeft het BDO direct en indirect hoogwaardige, bestuurlijke ondersteuning aan het management van het dienstonderdeel. Daar maak jij onderdeel van uit, gericht op Interne Beheersing en Data & Security.

Dit doe je bij de Belastingdienst

De Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie (SSO F&MI) is een dienstverlenend organisatieonderdeel en ondersteunt het management van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen bij een doelmatige en doeltreffende besturing van de organisatie. Daartoe zorgt SSO F&MI voor een betrouwbaar en ordelijk administratief beheer op het gebied van financiën, personeel en autorisaties en voor adequate managementinformatie voor alle onderdelen van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. De SSO F&MI bestaat op hoofdlijnen uit vier kernactiviteiten, te weten “Administraties & Verantwoording”, “Management Informatie”, “Beheersing en Kwaliteit” en “Logisch Toegangsbeheer/Functioneel Beheer”. Iedere kernactiviteit is ondergebracht in een afdeling en iedere afdeling wordt geleid door een afdelingshoofd.

Daarnaast is het bureau directieondersteuning (BDO) onderdeel van de SSO F&MI. Het BDO heeft een initiërende, adviserende en ondersteunende rol en geeft hoogwaardige bestuurlijke ondersteuning aan de directie van SSO F&MI op het gebied van bedrijfsvoering, accountmanagement, communicatie, huisvesting, risicomanagement, project- en implementatiemanagement, personeel, data & security, interne beheersing, informatiebeveiliging, gegevensbeheer, gegevensbescherming, innovatie, procesinrichting en document- en archiefbeheer. Het afdelingshoofd BDO maakt onderdeel uit van het Managementteam SSO F&MI en rapporteert rechtstreeks aan de directeur. Het BDO wordt uitgebreid met een teamleider die de clusters Interne Beheersing (IB) en Data en Securtiy (D&S) zal gaan aansturen.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je bent verantwoordelijk voor de verdere vormgeving en inrichting van de clusters IB en D&S binnen het BDO en bewaakt uniformiteit en kwaliteit van de producten en diensten.
 • Je geeft rechtstreeks leiding aan de medewerkers die deze bedrijfsvoeringstaken uitvoeren (span of control circa 11 medewerkers).
 • Je bent een inspirerende, coachende en innovatieve leidinggevende die in staat is professionals te faciliteren hun werkzaamheden te kunnen vervullen.
 • Je houdt toezicht op de voortgang en evaluatie van beleid en bedrijfsvoering en je signaleert risico’s en adviseert zo nodig over bijsturing.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en het beheer van de producten in jouw clusters.
 • Je neemt deel aan diverse vormen van overleg binnen en buiten de SSO F&MI en vervangt het afdelingshoofd bij diens afwezigheid en bent personeelsverantwoordelijk manager voor het team.
 • Je creëert draagvlak voor zowel de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Interne Beheersing en Data & Security zijn voor de Belastingdienst erg belangrijk en staan hoog op de agenda. Als teamleider ga je met een goed opgeleid en enthousiast team aan de slag om het managementteam hierbij te faciliteren.” Manfred, afdelingshoofd.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je beschikt aantoonbaar over grondige kennis en ervaring van het vakgebied Interne Beheersing en Data & Security, bij voorkeur binnen de rijksoverheid.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in het sturen en begeleiden van complexe (verander)processen en bent in staat veranderkracht in te zetten, mensen en middelen te mobiliseren en duurzame ontwikkeling en verandering te realiseren.
 • Je beschikt over sterke politiek-bestuurlijke vaardigheden en netwerkvaardigheden. Dankzij je uitstekende communicatieve vaardigheden weet je je boodschap helder en duidelijk over te brengen. Je maakt makkelijk verbinding met alle afnemende partijen en bent sterk in het onderhouden van relaties
 • Je beschikt over uitstekende management- en adviesvaardigheden en hebt aantoonbare ervaring in het managen.
 • Je bent vaardig in het uitdragen en verdedigen van standpunten op de resultaatgebieden van de SSO F&MI binnen de Belastingdienst en bij externe stakeholders
 • Je bent voor de medewerkers van je team een faciliterende leidinggevende die gewend is om te gaan met autonoom werkende professionals.

Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • aansturen groep
 • ontwikkelen medewerkers
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Deze vacature staat voorlopig open tot en met 31 maart. We zullen wekelijks kijken of er geschikte kandidaten hebben gereageerd. Gesprekken zullen kort daarop worden gepland. Als de geschikte kandidaat tussendoor is gevonden zullen we de vacature eerder sluiten. Deze procedure bestaat uit twee gesprekken en mogelijk een assessment. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie (SSO F&MI) ondersteunt de organisatie in het bereiken van organisatiedoelstellingen, voert en beheert de financiële-, personele-, fiscale- en middelenadministratie en levert de organisatie producten en diensten van hoge kwaliteit. Zo faciliteert SSO F&MI de organisatieonderdelen in het sturen op en verantwoording afleggen over de primaire en ondersteunende processen met een juiste, volledige en tijdige informatievoorziening. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Manfred Vorwerk, afdelingshoofd

06 - 21 71 57 55

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robert van der Sluijs, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 01 53 79

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Architect Managementinformatie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht/Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Architect Managementinformatie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn/Utrecht/hybride
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Business Intelligence

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon