Teamleider loket Vragen en Verzoeken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 61/22-127
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dagelijks nemen burgers, ondernemers en instanties contact op met vragen en verzoeken op het terrein van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor ons is geen vraag of verzoek te gek. Als teamleider stuur jij vanuit Utrecht het loket Vragen en Verzoeken aan. Een mooie functie, want jij draagt bij aan het werkplezier van jouw directe collega’s én aan een optimale dienstverlening richting burgers en bedrijven.

Je geeft zowel functionele als personele sturing aan het loket Vragen en Verzoeken, dat uit 12 fte bestaat. Jouw team maakt deel uit van onze nieuwe afdeling Meldingen Informatiecentrum (MIC), die op 1 mei van start is gegaan. We richten ons op drie speerpunten:

 • een optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven door een juiste en tijdige verwerking van hun meldingen en verzoeken;
 • de versterking van de samenwerking met externe partners;
 • het signaleren van opvallende trends, fenomenen en ontwikkelingen.

Als teamleider vertaal je deze ontwikkelopgave naar je eigen team om op die wijze bij te dragen aan gezond, eerlijk en veilig werk voor iedereen. Daarnaast maak jij je sterk voor de teamvorming van je nieuwe team en de inrichting van de samenwerking met jouw coördinator.

Je gaat aan de slag in een dynamische omgeving waar je zorgt voor de richting, kaders en stabiliteit. Zo ben je verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de medewerkers, waarbij jullie samen de vastgelegde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen realiseren. Op een coachende, inspirerende wijze geef je leiding. Ook stimuleer je de talenten van jouw medewerkers en heb je oog voor diversiteit en inclusie. Verder geef je feedback op de inhoudelijke afhandeling van alle vragen en verzoeken die binnenkomen en de wijze waarop het contact met de klant verloopt. Kortom, je bent een motiverend en besluitvaardige teamleider die durft op te treden, de verbinding zoekt en zorgt voor een gezonde en veilige sfeer in het team.

Als teamleider neem je deel aan het MT van de afdeling MIC en zorg je voor een goede afstemming en samenwerking met het loket Meldingen en de andere teams. Je werkt nauw samen om de afdelingsdoelstellingen te behalen en legt verantwoording af aan je afdelingshoofd.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werken en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten we toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW en geven we die door aan onze bewindspersonen en beleidsambtenaren.

Meldingen Informatiecentrum
Het Meldingen Informatiecentrum (MIC) is het centrale punt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie waarmee iedereen contact kan opnemen. Het MIC bestaat uit vier teams, waarvan het loket Vragen en Verzoeken er een is. Dit loket ontvangt kennisgevingen, aanvragen en verzoeken uit de hele samenleving als het gaat om regels en toezicht- en handhavingsactiviteiten. De vragen komen via diverse kanalen binnen: telefonisch, digitaal, schriftelijk en via sociale media (webcare).

Het loket Meldingen ontvangt en verwerkt ongevalsmeldingen en meldingen over onveilig, ongezond en oneerlijk werk die gedaan worden door burgers, bedrijven en instanties. De meldingen over onveilig en ongezond werk beoordelen en handelen zij zelf af. De meldingen over oneerlijk werk worden doorgezet naar de medewerkers van het team Meldingen Eerlijk Werk. Dit team beoordeelt of deze meldingen moeten worden opgevolgd en zet deze uit richting het betreffende team. Het team Beheer en Informatie richt zich op het signaleren, monitoren, sturen, verantwoorden, beheer en innovatie binnen het MIC. Daarmee ondersteunen zij de totale keten van het primaire toezichtproces meldingen en verzoeken.

Het MIC bevindt zich op dit moment in verandering. Er is al veel uitgedacht en tegelijkertijd bevinden we ons in een transitiefase.

Loket Vragen en Verzoeken
Jouw team loket Vragen en Verzoeken is opgesplitst in twee clusters. Hierbij ziet het cluster Kennisgevingen, Aanvragen en Verzoeken toe op de verwerking en afhandeling van de meldingen die binnenkomen. Van de ontheffing voor ‘kunstkinderen’ tot Woo-informatieverzoeken en kennisgevingen over risicovolle werkzaamheden: elke melding is anders en geen dag is daardoor hetzelfde.

Het cluster Vragen behandelt alle vragen die bij het loket binnenkomen. Die gaan over het inspectiebrede domein en richten zich bijvoorbeeld op onze wet- en regelgeving of over wat de stand van zaken is van een lopend onderzoek van een inspecteur. Soms wil de vraagsteller een specifieke medewerker van de Arbeidsinspectie spreken. Als de vraag niet eerstelijns beantwoord kan worden, zetten we de vraag dan ook door naar een collega.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Woordvoerder Nederlandse Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Chief Science Officer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent bewindspersoon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon