Teamleider Onderlinge Overlegprocedures bij directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën.

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BABD-332-22
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

 • In jouw functie van teamleider Mutual Agreement Procedures (MAP) sta je aan het roer van dit nieuwe team en je geeft in coachende stijl leiding aan de professionals die er werkzaam zijn.
 • Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de werkprocessen die voortvloeien uit de Wet fiscale arbitrage, het EU-arbitrage verdrag of bilaterale verdragen en samen met de MAP coördinatoren geef je richting aan de behandeling van de verschillende werkstromen. Zorgvuldige communicatie en implementatie zijn daarbij essentieel.
 • De MAP werkzaamheden vinden onafhankelijk van de heffing- en inningstaken van de Belastingdienst plaats.
 • Je stuurt op realisatie van de teamdoelstellingen en weet medewerkers daarbij aangesloten, gefocust en gemotiveerd te houden. Daarbij heb je oog voor de kwaliteiten van je medewerkers en stimuleer je hen zich verder te ontwikkelen.
 • Als teamleider ben je zowel aanspreekpunt voor de medewerkers alsook gesprekspartner voor bestuurlijke en politieke zaken, onder meer met de unitdirecteur, DGBD/FJZ en DGFZ/IA, en interne stakeholders. Je weet hierin te schakelen tussen vaktechniek, procesinrichting, persoonlijk belangen en beleidsmatige & bestuurlijk gevoelige zaken en draagt zorgt voor verbinding tussen de verschillende onderdelen.
 • Je bent op de hoogte van en kunt duiding geven aan de (internationale) ontwikkelingen die relevant zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het taakgebied van onderlinge overlegprocedures.
 • Je bent betrokken bij OESO en EU ontwikkelingen in relatie tot MAP’s. Tevens ben je verantwoordelijk voor het periodiek aanleveren van MAP kengetallen aan de OESO.
 • Als teamleider ben je voorzitter van het MAP-college waar de strategische vragen inzake de behandeling van onderlinge overlegprocedures worden besproken. Je bent, samen met de MAP coördinatoren, de verbindende schakel met de bevoegde autoriteit voor onderlinge overlegprocedures.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Grote Ondernemingen (GO)
De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2600 medewerkers.

Unit Internationaal
In de landelijke unit Internationaal binnen de directie GO vindt de fiscale behandeling van complexe fiscale vraagstukken van grote internationale ondernemingen plaats. Het betreft zowel de behandeling van eigen dossiers van de unit International als dossiers van andere onderdelen van de Belastingdienst. Het werkterrein van de unit Internationaal beslaat een publicitair en politiek sensitieve omgeving. De teamleider werkt intensief samen en rapporteert aan de Unitdirecteur Internationaal directie GO.

De unit Internationaal/ team Mutual Agreement Procedures (MAP-team)

 • Per 1 januari 2022 zijn de werkzaamheden inzake onderlinge overlegprocedures van het Directoraat Generaal Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën overgedragen aan de Belastingdienst waarvoor binnen de directie Grote Ondernemingen/ unit Internationaal een nieuw team voor Mutual Agreement Procedures (‘MAP-team’) is opgericht. In het MAP-team werken 20-25 professionals.
 • Dit team is verantwoordelijk voor het oplossen van geschillen tussen verdragsstaten die leiden tot dubbele belastingheffing of onjuiste verdragstoepassing voor belastingplichtigen. Het werkgebied omvat de behandeling van verzoeken voor onderlinge overlegprocedures op grond van de Wet fiscale arbitrage, een bilateraal belastingverdrag of het EU-arbitrageverdrag en is zeer complex van aard.
 • Naast de toegenomen aandacht van internationale gremia zoals de OESO en de EU lijkt ook de aandacht van belastingplichtigen voor de mogelijkheden van MAP en arbitrage te zijn toegenomen. Het aantal overlegprocedures is de laatste jaren dan ook sterk gestegen. De totale portefeuille onderhanden overlegprocedures vertegenwoordigt momenteel een belang van enkele miljarden en het financiële belang van het werkpakket zal naar verwachting verder toenemen.
 • Binnen de onderlinge overleg procedures wordt onderscheid gemaakt tussen transferpricing zaken en interpretatiezaken. De transferpricing zaken kenmerken zich door hun complexiteit en grote financiële belangen. Interpretatiezaken zijn zeer divers en lopen uiteen van complexe zaken met grote financiële belangen voor rechtspersonen tot de individuele burger die geraakt wordt door dubbele belastingheffing als gevolg van het verschillend toepassen van het verdrag door verdragsstaten. Dit vraagt om zorgvuldigheid in de (fiscale) behandeling met aandacht voor de menselijke maat.

Het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Begin 2020 is besloten dat de onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten uit de Belastingdienst. Dit draagt bij aan het versterken van de sturing van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane zodat de nodige verbeteringen sneller en effectiever kunnen worden volbracht. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 33.000 medewerkers. Als Douane en Toeslagen zijn ontvlochten zal dit ongeveer 26.000 zijn.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pieterbas Plasman, Unit directeur Internationaal (per 1 juli 2022)

06 - 52 48 64 41

Niels Smetsers, plv. algemeen directeur GO

06 - 52 48 55 17

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Schagen, MD-consultant Bureau ABD

06 - 38 82 51 71

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch vakgroepcoördinator Omzetbelasting

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ketenmanager Inkomensheffing bij Belastingdienst/directie Particulieren

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon