• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 30 mei 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-629, Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Leiding geven aan een team in ontwikkeling, een team met verschillende functies en taken. Het teamgevoel verder ontwikkelen net als het benutten en uitbouwen van de aanwezige kennis en kunde zodat het team optimaal kan presteren en samenwerken. Geef jij sturing aan dit ontwikkelproces?

Jij creëert een stimulerend en veilig werkklimaat, je faciliteert de professionele ontwikkeling van jouw medewerkers en voert personeelsgesprekken over resultaat- en ontwikkelafspraken, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Jij bent in staat om een groep collega’s, die dit team van adviseurs, specialisten en experts vormen, verder tot een team te smeden. En op de langere termijn weet jij dit teamgevoel verder te ontwikkelen en vast te houden. Door een coachende houding kan jij de ambities en passies van de medewerkers uitstekend verbinden met organisatiebehoeften. Het geven van feedback aan het team en aan individuele teamleden is een van jouw sterke kanten.

Op de vakinhoud weet jij de collega’s met elkaar samen te laten werken zodat de ervaring die aanwezig is binnen het team Opsporingsdeskundigheid optimaal benut wordt. Je vertaalt politieke, maatschappelijke en vakgerichte ontwikkelingen naar een visie, prioriteiten, strategieën, processen en doelen, voor je team en voor de hele Opsporingsdienst. Om deze doelen te bereiken werk je samen af met andere afdelingen binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. Naar buiten toe onderhoud je contacten met (keten)partners, en neem je deel aan (inter-)departementale of externe project- en werkgroepen. Hierbij weet jij de belangen van het team Opsporingsdeskundigheid te behartigen ook als het aankomt op afbakening van werkzaamheden.

Als jij een plek zoekt waar zowel jouw leidinggevende vaardigheden, vermogen om het overzicht te bewaren op wat er speelt in de organisatie en jouw rechtvaardigheidsgevoel volledig tot hun recht komen, is dit een kans! Samen met je team lever je een bijdrage aan het opsporen, aanpakken en bestraffen van misbruik en het garanderen van eerlijk en veilig werk voor iedereen. En niet te vergeten: een bijdrage aan het werkplezier van jouw medewerkers.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie is toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zodra er bij ons werk een vermoeden ontstaat van strafrechtelijke feiten, komt de Opsporingsdienst in actie. We werken aan de opsporing van georganiseerde, ondermijnende en vaak complexe criminaliteit, zoals illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, uitkerings- en subsidiefraude. Ook werken we op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Opsporingsdienst bestaat uit vijf afdelingen: Recherche Werk & Inkomen, Recherche Zorgfraude, Recherche Arbeidsuitbuiting, Opsporingsinformatie en Opsporingsondersteuning. Er werken ongeveer 300 mensen.

Meer over jouw team
Misbruik van maatschappelijke voorzieningen kost de samenleving geld en doet afbreuk aan vertrouwen. De opsporing ervan vraagt energie en vasthoudendheid. En kennis, kennis die in hoge mate te vinden is bij de professionals van het team Opsporingsdeskundigheid. Inhoudelijk van arbeidsuitbuiting tot zorgfraude, professioneel zoals opsporingsmethoden en digitale of financiële expertise. Met deze kennis ondersteunt het team Opsporingsdeskundigheid de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Rechercheur Zorgfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rechercheur digitaal specialist

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ervaren rechercheur werk en inkomen

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon