Teamleider Strategie en Advies

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 16 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 50438
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

“Maatschappelijk impact maken met het strafrecht, dat is de missie van het team waaraan ik leidinggeef. Als teamleider Strategie en Advies ben ik continu bezig om sturing te geven aan ons werk op het vlak van fraudepreventie, beleidsbeïnvloeding en strategisch advies. Ons werk doet ertoe, is dynamisch en strategisch op zowel inhoud als politiek-bestuurlijk niveau. Hierover spar ik met regelmaat met de gedreven, enthousiaste professionals uit het team en ben ik actief bezig met talentontwikkeling om hun te laten groeien en te helpen in het complexe werkveld”, teamleider Loes Berendsen.

In verband met interne doorgroei zoeken wij een teamleider Strategie en Advies binnen de Inlichtingen en Opsporingsdienst. Deze teamleider werkt bij de bijzondere opsporingsdienst van de NVWA. Als teamleider Strategie en Advies draag je bij aan een optimale inzet van de divisie Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) en haar strafrechtelijke onderzoeken binnen het werkveld van de NVWA.

Ben jij een verbindende en richtinggevende leidinggevende, en vind je het leuk om leiding te geven aan een creatieve groep professionals in een open en sociale sfeer? Houd je van snel schakelen tussen heel verschillende onderwerpen en wisselende dynamiek? Spreekt het werken binnen een opsporingsdienst, gericht op fraude en ondermijning binnen het werkveld van de NVWA, je aan? Dan komen we graag met jou in gesprek.

Wat ga je doen?


Als teamleider begeleid je jouw medewerkers in een omgeving waarin een grote mate van flexibiliteit van de medewerker wordt gevraagd en ben je tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor de jaarplanning van het team. Het team bestaat uit 13 professionals: 5 coördinerend specialistisch inspecteurs (CSI's), 5 strategisch analisten/adviseurs, een senior medewerker programmering, secretaris opsporing en de kwaliteitsmedewerker van de IOD. Zij zijn verantwoordelijk voor een heel divers palet aan werkzaamheden. Ze zijn bezig met het programmeren en afstemmen van prioriteiten en resultaten op de verschillende domeinen van de NVWA. Denk bijvoorbeeld aan natuur en milieu, productveiligheid en voedselveiligheid. Ook voeren de professionals strategisch fraudeonderzoek uit en adviseren zij over het ontdekken, bestrijden of voorkomen van fraude. 

Het team ondersteunt het MT IOD bij strategische dossiers en verzorgt de bestuurlijke signalering en ministeriële rapportages op basis van strafrechtelijk onderzoek. Ook kwaliteitsmanagement is onderdeel van het takenpakket. Jij en je team vervullen een belangrijke schakelpositie tussen de divisie IOD en de andere onderdelen van de NVWA, de beleidsdepartementen, het Openbaar Ministerie (ook Europees) en andere externe (opsporings)partners. Je geeft veel in- en extern advies over de resultaten van de projecten die in jouw team opgesteld worden. 

Je verdeelt werkzaamheden binnen jouw team, waarbij je oog hebt voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van acties en besluiten in combinatie met werkplezier voor de medewerkers. Daarnaast bewaak je de focus, prioriteiten en samenhang in het werkpakket van het team in afstemming met andere onderdelen binnen de IOD. Je geeft richting, bent in dialoog met de medewerkers en ondersteunt hen. Met jouw kwaliteiten weet je het team te motiveren en te stimuleren, waarbij je gedreven wordt om het beste uit mensen te halen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Je geeft de professionals makkelijk ruimte binnen heldere kaders en biedt voldoende structuur. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD). De IOD is een van de vier bijzondere opsporingsdiensten (BOD) in Nederland en voert strafrechtelijke onderzoeken uit op alle domeinen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij de IOD werken ongeveer 170 collega’s, verdeeld over twee afdelingen en elf teams in totaal.

Je komt te werken binnen de afdeling Inlichtingen en Strategie. Deze afdeling bestaat uit ruim 50 collega’s in vier teams: het team Intelligence Inwinning, Intelligence Analyse, het team Criminele Inlichtingen en het team Strategie en Advies. 
De afdeling als geheel gebruikt verschillende methodieken om op alle domeinen van de NVWA inlichtingen te verzamelen en te veredelen. Deze informatie is de basis voor analyses, informatieproducten en op te starten opsporingsonderzoeken. Daarnaast worden in de teams Intelligence en Criminele Inlichtingen opsporingshandelingen uitgevoerd in de startfase van opsporingsonderzoeken. De afdeling draagt bij aan het vergroten en verbreden van het inzicht in doelgroepen en frauderisico’s, om zo inlichtings- en opsporingsactiviteiten te kunnen prioriteren en gericht in te zetten. Ook draagt de afdeling zorg voor de strategische en tactische afstemming binnen de NVWA en daarbuiten, waaronder de opdracht gevende ministeries, het (Europese) Openbaar Ministerie en opsporingspartners. 

 

Team Strategie en Advies
Binnen de afdeling Inlichtingen en Strategie. ga je aan de slag als teamleider van het team Strategie en Advies. Dit team heeft als opdracht de maatschappelijke impact van de strafrechtelijke opsporing te verhogen. Dit doen ze onder andere door actief het fraudebewustzijn van bedrijven en overheden te vergroten om hen zodoende in staat te stellen fraude te bemoeilijken, bijvoorbeeld door publicatie van fraude analyses en het verzorgen van bestuurlijke terugkoppeling uit de strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast draagt het team zorg voor het programmeren en afstemmen van prioriteiten en resultaten op de verschillende domeinen van de NVWA met interne en externe partners. 
Het team vervult daarmee een belangrijke rol om de inzichten en resultaten van de gehele IOD extern verder te brengen en anderzijds om de IOD te voeden met prioriteiten die aansluiten bij toezicht- en beleidsontwikkelingen, om zodoende een samenhangend handhavingsinstrumentarium na te streven. 
Het is een enthousiast, hecht en sociaal team van dertien collega’s dat graag creatief en strategisch kijkt om fraude zo effectief mogelijk te kunnen ontdekken, bestrijden of voorkomen. Het is een ambitieus team waar veel ideeën en initiatieven uit voortkomen. Het team werkt multidisciplinair met achtergronden in onder meer criminologie, tropisch landgebruik, gedragswetenschappen en biomedische wetenschappen. Als teamleider ben je, samen met de CSI’s en het afdelingshoofd, een belangrijke drijvende kracht in de verdere ontwikkeling van de divisie IOD. Je maakt deel uit van het MT Inlichtingen en Strategie. Samen bouwen jullie aan het versterken van de samenhang binnen de afdeling en de verbinding met de afdeling Opsporing, om gezamenlijk fraude zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden en het werk leuker te maken. Jij neemt je medewerkers mee in de ontwikkelingen en daagt hen uit hierin actief mee te werken. 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Forensisch IT Rechercheur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Inspectieteam Dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Inspectieteam Fytosanitair Zuid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon