Teamleider toezicht Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 30 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2022-0709
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw ontwikkelingsgerichte stijl van leidinggeven zorg jij ervoor dat jouw team op professionele wijze en met plezier haar werk kan doen. Als teamleider toezicht Autoriteit woningcorporaties stuur je op samenwerking en stimuleer je een reflectieve en onderzoekende werkwijze waarbij we primair uitgaan van vertrouwen. Je werkt deels vanuit huis en deels vanuit het kantoor in Utrecht.

Wat ga je doen als teamleider toezicht?
Sinds de invoering van de nieuwe woningwet, per 1 januari van dit jaar, is er er meer ruimte gekomen voor risicogericht toezicht en maatwerk. Wijzigingen Woningwet in vogelvlucht | Publicatie | Woningmarktbeleid
Er zijn 2 teams Toezicht binnen de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Jij en jouw collega-teamleider sturen ieder een team van professionals aan. De teams bestaan uit 16 inspecteurs, die met elkaar toezicht houden op alle woningcorporaties in Nederland. Je bent nauw betrokken bij het werk van de inspecteurs , je denkt mee en je gaat zo nodig actief mee met de inspecteurs. De samenwerking tussen jou en jouw collega-teamleider is hecht. Jij bent, samen met je collega-teamleider, initiator van ideeën, coach en begeleider van de toezichthouders. Hiermee lever jij jouw bijdrage aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in wonen.

We controleren de corporaties jaarlijks en bij de nieuwe wijze van toezicht houden, staat vertrouwen en maatwerk centraal. Bestuurders en de Raden van Commissarissen van woningcorporaties worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheden te nemen. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht binnen woningcorporaties. Daarnaast hebben we in toenemende mate oog voor het volkshuisvestelijk belang.

Omdat er meer ruimte is voor risicogestuurd toezicht, vraagt dit van inspecteurs een aanpassing van hun werkwijze. Door de focus te leggen op risico’s wordt het maken van keuzes steeds belangrijker. Door keuzes te maken kunnen er prioriteiten gesteld worden op de mate van diepgang waarmee er onderzoek wordt verricht bij een woningcorporaties. Het gezamenlijk wegen van de feiten, het werken vanuit hypotheses en het gezamenlijk kiezen van de meest effectieve interventie is een belangrijke ontwikkeling in de werkwijze die door de teamleider wordt gefaciliteerd. Daarnaast zorg je voor een goede begeleiding en coaching van de inspecteurs die deel uitmaken van de project- en werkgroepen die veranderingen vormgeven en implementeren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Wij sturen programmatisch en multidisciplinair op het realiseren van dit maatschappelijke doel. Hierbij ligt onze focus op het toezicht op governance. We hebben als Aw zelf alle primaire bedrijfsfuncties in huis. Denk aan informatie verzamelen, informatie analyseren, vergunningverlening en toezicht houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. We houden effectief toezicht, plegen slimme interventies en verlenen vergunningen. Daarnaast geven we signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht met daaronder vallend 2 teams Toezicht.

Afdeling Toezicht en twee teams Toezicht
Toezicht houden op alle woningcorporaties, waarbij de focus op de governance ligt: dat is wat deze afdeling doet. Onze afdeling is verdeeld in 2 teams met beide als hoofdtaak het houden van toezicht. Wij doen dit mede op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Autoriteit woningcorporaties-Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria en signalen, vastgelegd in een dashboard, wordt in het inspectieproces onderscheid gemaakt naar een basisonderzoek of een verdiepend onderzoek. Dit onderscheid helpt om de capaciteit per inspectie effectiever in te zetten. Het verdiepende onderzoek met meer capaciteit zetten we in bij de woningcorporaties met de hoogste risico’s.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

José Meppelink, teamleider toezicht

06-31104666

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jorrit Bakker, adviseur werving & selectie

06-20562571

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Autoriteit woningcorporaties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend inspecteur luchtvaart

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator continuing airworthiness

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon