Teamleider Voedselveiligheid (Inspectie)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 48632
 • Plaatsingsdatum 10 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Aan de ene kant ben je bezig met de dagelijkse aansturing van je team en heb je veel contact met de inspecteurs. Je geeft leiding aan professionals en bent sparringpartner. Zij zijn de ogen en oren van de NVWA. Daarnaast ben je samen met het managementteam van de afdeling Industrie en een aantal gelieerde afdelingen bezig om het proces van toezicht verder te optimaliseren en te verbeteren. Zorgdragen voor een gezonde wisselwerking tussen signalen van de werkvloer naar beleidsmakers en andersom is cruciaal voor goed toezicht. De afdeling Industrie is een dynamische afdeling die midden in de maatschappij staat. Er spelen regelmatig politiekgevoelige onderwerpen. Je hebt regelmatig contact met andere toezichthoudende instanties om samen een complexe handhavingssituatie het hoofd te bieden, aldus Kees Jan Velzeboer, teamleider Voedselveiligheid.”
 
Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat zij kopen veilig is. Iedereen die voedsel produceert, verhandelt of verkoopt draagt de verantwoordelijkheid om alleen veilig voedsel of veilige grondstoffen daarvoor op de markt te brengen.

 

Wat ga je doen?
Als teamleider stuur je een team van 15-20 medewerkers aan. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jaarplan. Met het maatschappelijk resultaat voor ogen (namelijk: voedselveiligheid voor iedereen in Nederland!) zorg je voor een heldere opdracht en een realistische planning voor de inspecteurs. Je verdeelt taken, stuurt op de voortgang en je zorgt ervoor dat het werk kwalitatief goed wordt uitgevoerd. Je bent sparringpartner voor de inspecteurs en hebt oog voor hun persoonlijke ontwikkeling. Je neemt, vaak in afstemming met anderen, besluiten over het verloop van meer complexe handhavingstrajecten en speelt een belangrijke rol bij de operationele aansturing van incidenten op het gebied van voedselveiligheid.
Binnen de afdeling Industrie zoeken we een teamleider Voedselveiligheid die samen 
met ons graag maatschappelijke impact wil hebben en die wil bouwen aan groei van de afdeling, borging van processen en het ontwikkelen van mensen.
De afdeling Industrie heeft op dit moment 4 teams. Dat worden er 5, zodat de teams niet groter zijn dan 20 fte en jij als teamleider voldoende aandacht kunt geven aan de medewerkers in je team. Het vijfde team zal worden samengesteld uit medewerkers die nu in de huidige teams zitten. Jij levert een belangrijke bijdrage om dit proces zorgvuldig te laten verlopen. 
Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Je hebt veelvuldig intern contact met andere afdelingen, zoals Expertise, Juridische zaken en Strategie. Je stemt af hoe projecten lopen, wat de ervaringen in de praktijk zijn met de werkinstructies, welke knelpunten de inspecteurs in de praktijk tegenkomen en denkt mee in het verbeteren van de kwaliteit van inspecties.
Complexe vraagstukken laten zich lastig door één enkele organisatie oplossen en vragen om samenwerking, zodat met de handhavingsaanpak de impact en het effect dat we voor ogen hebben bereiken. Je denkt actief mee en werkt, als dat tot de gewenste aanpak leidt, nauw samen met externe organisaties zoals de politie, het OM andere inspectiediensten en de gemeente.
Je bent lid van het managementteam (MT) van de afdeling Industrie. Samen met het afdelingshoofd en 5 collega-teamleiders stuur je op de operationele vertaling van de NVWA-brede organisatiedoelen naar onze afdeling en onze teams en ben je verantwoordelijk voor het afdelingsresultaat. Je levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en uniformering van de gehele afdeling. Je hebt een of meerdere portefeuilles, waarmee je afdelingsbrede ontwikkelingen initieert en implementeert, zoals opleidingen, arbozaken of planning en control. De toezichtsgebieden op het vlak van Voedselveiligheid binnen de afdeling zijn industriële productie en bijzondere-eet-en drinkwaren.

Als Teamleider voel je de noodzaak om met jouw werk actief maatschappelijk bij te dragen aan de voedselveiligheid in Nederland. Jouw leidinggevende stijl kenmerkt zich door resultaatgericht werken met daarbij oog voor de menselijke maat.
Daarnaast ben jij in staat om :


•    Het beste uit mensen te halen. Je handelt vanuit de NVWA visie op leidinggeven: richting, rust en aandacht. Jij legt de regie bij medewerkers neer, blijft actief met hen in gesprek over hun eigen bijdrage en stimuleert ontwikkeling in hun dagelijkse werk om de organisatiedoelen van de NVWA te halen.
•    Je stijl van leidinggeven aan te passen aan de situatie en de medewerker, afhankelijk van wat er nodig is.
•    Snel vertrouwen aan anderen te geven en van anderen te winnen, je kunt je inleven in situaties van anderen en toont hiervoor begrip.
•    Te benoemen wat je ziet en confrontaties aan te gaan, indien nodig.
•    Ook onder druk - rustig te blijven en weloverwogen besluiten te nemen.
•    Het overzicht te houden op het werk en de verschillende werkprocessen.
•    Kritisch te zijn in je oordeelsvorming. Je weet complexe zaken en risico’s te adresseren, verdiepende vragen te stellen en indien nodig advies in te winnen.


Je beschikt over:
•    WO werk- en denkniveau.
•    Een afgeronde HBO opleiding.
•    Minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende van een middelgroot team.
•    Ervaring in de samenwerking met andere (overheids)organisaties, is een pré.


Competenties:
•    Organisatiesensitiviteit
•    Aansturen groep
•    Aansturen medewerkers
•    Reflecteren

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.


Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof, kun je uren verkopen voor geld of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van Maart.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, dan wordt het vaste contract allereerst voorafgegaan door een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt in beginsel na een jaar omzetting in een vast contract voor onbepaalde tijd.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, maar heb jij al een vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan behoud je dit vast dienstverband.
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA, o.a. bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Industrie bestaat uit 6 teams, waarvan 2 teams zich bezighouden met het toezicht op Diervoeder, Dierlijke Bijproducten en Dierproeven. De andere 4 teams houden toezicht op de levensmiddelen verwerkende industrie en bijzondere eet- en drinkwaren. Elk team bestaat uit 15 tot 20 inspecteurs. De inspecteurs gaan meestal vanuit huis naar het bedrijf waar zij de inspectie uitvoeren. De teamleider spreekt de inspecteurs uit zijn/haar team regelmatig via teams, telefonisch of fysiek. In ieder geval vindt er maandelijks een fysiek teamoverleg plaats, waar naast een inhoudelijke agenda, er tijd is om elkaar te ontmoeten en te spreken.
Trots, samenwerking, betrokkenheid, flexibiliteit en de bereidheid om elkaar te helpen kenmerken zowel het team waar je leiding aan geeft, als het afdelingsmanagementteam waar je deel vanuit maakt. Dit, en de kansen die je krijgt om je te ontwikkelen als je daarvoor open staat, maakt dat veel collega’s hier lange tijd blijven werken.
De afdeling Industrie houdt toezicht op allerlei bedrijven in de voedingsmiddelensector zoals: levensmiddelen, diervoeders en dierlijke bijproducten worden geproduceerd en/of verwerkt. Denk hierbij aan vlees-, vis- en broodfabrieken en ook aan diervoeder producerende bedrijven en dierlijke bijproducten verwerkende bedrijven. Het team Voedselveiligheid richt zich specifiek op industriële bedrijven binnen de levensmiddelensector.
De afdeling Industrie heeft op dit moment 4 teams. Dat worden er 5, zodat de teams niet groter zijn dan 20 fte en jij als teamleider voldoende aandacht kunt geven aan de medewerkers in je team. Het vijfde team zal worden samengesteld uit medewerkers die nu in de huidige teams zitten. Jij levert een belangrijke bijdrage om dit proces zorgvuldig te laten verlopen.
Ben jij naar aanleiding van deze vacature enthousiast geworden en wil je nog wat meer van de functie weten, voordat je een besluit neemt om te solliciteren? Neem dan contact op met Martine Hoogesteger op telefoonnummer 088-2231206.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Martine Hoogesteger

0618307497

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Caspar Vyskocil

0615497582

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Inspectieteam Diergeneesmiddelen (Noord)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Medewerker Toezicht Alcohol & Tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Toezichthoudend Dierenarts

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = woonplaats
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon