Teammanager Agro & Innovatie bij de afdeling Juridische Zaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 augustus Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210618_13
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland is de grootste landbouwexporteur van Europa. De landbouwsector levert een enorme bijdrage aan onze economie maar kent op dit moment grote maatschappelijke uitdagingen. Je werkt dagelijks aan het toekomstbestendig houden van onze landbouwsector en ziet het resultaat van je keuzes regelmatig terug in de media. Jij bent dé enthousiaste, bevlogen en betrokken teammanager die leiding geeft aan het team 'JZ Agro & Innovatie'. Dit team van ongeveer dertig personen adviseert en behandelt bezwaren. De Minister van LNV geeft de belangrijkste opdrachten aan je team. Deze gaan over het dierenwelzijn, de bestrijding van het mestoverschot, de uitvoering van (Europese) innovatiesubsidies voor landbouwers en over databanken die nodig zijn voor de identificatie en voor de registratie van dieren. Als teammanager stel je daarbij de medewerker centraal en faciliteer je die zodat die maximaal kan presteren en zich als juridisch specialist kan ontwikkelen. Je werkt vanuit de drieluik: richting, ruimte en rekenschap.

Als teammanager ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het team en zorg je er in dit kader met name voor dat de gestelde normen voor afhandelen van bezwaren en adviesaanvragen worden gerealiseerd, zowel kwalitatief als kwantitatief. Je wordt daarbij ondersteund door een handvol senior juristen die de dagelijkse inhoudelijke leiding geven aan de teamgenoten. Je zorgt ervoor dat de menselijke maat wordt toegepast bij beslissingen en zorgt er daarbij ook voor dat de verantwoordelijke beleidsdirecties opdrachtgevers tijdig worden betrokken bij belangrijke dossiers. Je faciliteert een optimale talentontwikkeling van je teamleden om de gestelde doelen en ambities te realiseren.

Als teammanager vertegenwoordig je met professionele trots de uitvoering van het beleid naar de landbouwers, naar de samenleving en naar de media.

Op basis van de strategische agenda van RVO heb je een visie hoe de juridische functie bij de uitvoering zich moet ontwikkelen. Je bent gemotiveerd om vanuit de Afdeling Juridische Zaken een bijdrage te leveren aan de ambities die RVO zich in het kader van het opgavegericht, klantgericht en datagedreven werken heeft gesteld. Vanuit het gedachtengoed van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag lever jij met jouw team een actieve bijdrage aan een maatwerkgerichte aanpak in de publieke dienstverlening van RVO.

Daarnaast lever je als teammanager een belangrijke bijdrage aan afdelingsbrede (beleids)onderwerpen en activiteiten waarvoor je de rolverantwoordelijkheid draagt. In dat kader ben je o.a. verantwoordelijk voor de faculteit Juridische Zaken en werk je op een inspirerende manier samen met de overige leden van het managementteam van de Afdeling. Dat managementteam bestaat uit 6 teammanagers en een afdelingsmanager.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbare ervaring met leidinggeven aan professionals, o.a. coachend en faciliterend leiding geven.
 • Je beschikt over strategisch en politiek bestuurlijk inzicht en betrokkenheid.
 • Je hebt kennis van en speelt in op, de politieke en bestuurlijke context van eigenaar en opdrachtgevers.
 • Je bent goed bekend met het juridisch bedrijf en processen.
 • Je functioneert succesvol in complexe overlegsituaties.
 • Je bezit kennis en ervaring op het gebied van veranderingstrajecten.
 • Je hebt kennis van en vaardigheid in projectmanagement.
 • Je hebt ervaring met/bij een uitvoeringsorganisatie.
 • Je beschikt over actuele en uitstekende inhoudelijke kennis van bestuursrecht.
 • Uiteraard heb je een afgeronde juridische opleiding op academisch niveau.
 • Relevante werkervaring met inbegrip van bovenstaande aspecten.

Competenties:

 • Coachend leidinggeven: gericht op het stellen van de juiste vraag in plaats van het geven van het juiste antwoord. Je legt de verantwoordelijkheid waar het hoort en neemt deze niet over. Je spiegelt en geeft feedback (complimenten en corrigeren) op het gedrag/interactie van de medewerkers en het team. Je geeft leiding vanuit de verbinding tussen ratio en intuïtie, hart en hoofd. Je stijl is congruent, krachtig, open en flexibel. Je neemt besluiten op basis van feiten (hoofd/ratio) en feeling (hart/intuïtie). Je verbaal en non verbaal gedrag zijn in overeenstemming met elkaar.
 • Samenwerken: je stuurt op samenwerking waarbij het gemeenschappelijke organisatiebelang boven het (individuele) deelbelang gaat. je sluit aan op de kwaliteit van je medewerkers. je kijkt altijd over de grenzen van je eigen team heen. betekent ook dat je medewerkers laat gaan als die elders nodig of beter inzetbaar zijn.
 • Resultaatgericht: je koppelt taken en organisatiedoelen aan talenten van medewerkers. Je stuurt vanuit vertrouwen op samenwerken, output en gedrag waarbij geldt 'afspreken = spreken over hoe het loopt en aanspreken als het niet goed loopt'. Je toont interesse in je medewerkers en in de voortgang in hun werkt. je herkent de kwaliteiten van medewerkers en stelt deze in dienst van het resultaat.
 • Communicatie: je communiceert open en transparant vanuit een dialoog tussen jou en je medewerker. je faciliteert uitwisseling van kennis en ervaringen en stuurt hierop. je praat met medewerkers en collega's in plaats van over hen. je faciliteert ontmoetingen en uitwisselingen, zowel zakelijk op inhoud als ook met het oog op onderlinge verhoudingen.
 • Visie: je werkt vanuit de RVO-visie, je zet op basis daarvan de koers uit binnen je eigen team, inspireert je medewerkers en stuurt op realisatie van die koers.
 • Vernieuwing: je daagt uit en stimuleert vernieuwing. je creëert een werkomgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om te experimenteren en fouten te maken, teneinde hiervan te leren.
 • Betrokken zakelijk: je bent betrokken bij de omgeving: de klant, de opdrachtgever en het onderwerp. je gaat zakelijk met verschillende belangen om, je bent servicegericht, netwerkend en verbindend.
 • Bewust bezig: je bent integer, kostenbewust, je weet waarom en voor wie je wat doet en stelt het organisatiebelang boven het deelbelang.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen RVO is de afdeling Juridische Zaken verantwoordelijk voor 3 kerntaken: (brede) advisering, het behandelen van bezwaren en het voeren van gerechtsprocedures op alle voorkomende terreinen van RVO.

Bij de afdeling werken circa 170 medewerkers. De afdeling kent 6 teams: 4 bezwarenteams (Agro & Innovatie, Corporate Advisering, Energie en Leefomgeving, Fiscaal en Klimaat, Investment, Internationaal en Marktordening), het beroepenteam en een kennisteam 'Corporate advisering, kwaliteitszorg en juridische control' waarin ondermeer de centrale ondersteunende activiteiten zijn ondergebracht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Klaas Jan Oos, wnd. afdelingsmanager

06-52520354

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior auditor (met een brede belangstelling)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond of Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Jurist Natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Roermond, Den Haag of Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag, Roermond of Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon