Teammanager control

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.359 - €7.834
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 49389
 • Plaatsingsdatum 8 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van Teammanager control.
Naar wie zijn wij op zoek?
In 2025 staat RVO intern en extern bekend als een geweldige plek om te werken, waarbij werken aan de maatschappelijke transities als drijfveer centraal staat. Met andere woorden: werken bij RVO betekent werken met betekenis voor de samenleving, goede arbeidsvoorwaarden, werken met moderne IT-systemen, een inclusieve organisatie, autonomie en ruimte in het dagelijks werk en samenwerken als één RVO. Wil jij sturing geven aan het realiseren van deze doelstellingen? 

Integraal leiderschap is het fundament onder RVO. Als leidinggevende geef je in het hier en nu sturing aan het realiseren van zichtbare impact op de maatschappelijke transities waar RVO mede voor aan de lat staat. Dat doe je in samenwerking met je collega’s en met een open houding naar de buitenwereld. Tegelijkertijd kijk je vooruit naar de langere termijn en over je eigen onderdeel heen. Dit doe je op een manier die kenmerkend is voor RVO: ondernemend, eigentijds en waardevol. Je stimuleert je medewerkers om zich te verbinden, zich te ontwikkelen en door te groeien. Daarbij omarm je nieuwe werkwijzen die nieuwe en andere kennis en vaardigheden vragen: denk daarbij aan opgavegericht, hybride, digitaal, data gedreven en transparant werken. Van belang daarbij is dat je zorgt voor een omgeving waarin medewerkers veilig, inclusief, vitaal en gewaardeerd werken aan hun talenten en het verschil kunnen maken. Het leiderschap is steeds dynamisch in balans, tussen aandacht voor de mens en betrokkenheid bij de inhoud. Je snapt de inhoud, spart erover en ondersteunt de mensen uit je team om hun beste werk te leveren.
Als manager van het team Control geef je leiding aan een team van 25 controllers in de schalen 11 t/m 14. Je bent verantwoordelijk voor de prestaties en de ontwikkeling van het team Control. Je helpt het team zich zodanig te ontwikkelen dat de concerncontroller, die onderdeel uitmaakt van het team op hen kan steunen en hiervoor door hen wordt gevoed. 
Je maakt onderdeel uit van het managementteam van de afdeling Financiën en Control. Als MT lid stuur je op verbinding en synergie en help je de afdeling Financiën & Control (F&C) nu en in de toekomst de afdeling te zijn die RVO verdient. Je helpt bij het uitdragen en in praktijk brengen van de RVO strategie en het F&C bouwwerk; financial control en informatievoorziening zijn belegd bij andere teams en Control steunt daar op. De uitdaging voor het team Control is daarmee de ontwikkeling naar businesscontrol verder door te zetten en de concerncontrolrol stevig in te vullen.
Wat is jouw uitdaging?
De controllers hebben een uitdagende positie: enerzijds zijn zij de adviseur van de directeuren en lijnmanagers van RVO, anderzijds signaleren zij ontwikkelingen en risico’s en ondersteunen zij de concerncontroller bij de advisering aan de CFO, Algemeen Directeur en het Directieteam. Dit vergt veel van de controllers, vakmatig maar vooral in vaardigheden en gedrag. 

Jij begeleidt en stuurt controllers in de ontwikkeling, individueel en collectief, naar een volwaardige invulling van de moderne controller. Publieke waarde, Control van IT gedreven uitvoering en actieve ondersteuning in risicomanagement (bedreigingen, kansen en solide beheersmaatregelen) zijn belangrijke ontwikkelingen waar jij voor aan de lat staat.
 

Als RVO manager geef je op integrale wijze leiding aan samenwerking, de opgaven, het team en digitalisering.

•    In lijn met het RVO leiderschapsprofiel Integraal Leiderschap ligt de nadruk op samenwerking, zowel binnen het eigen team als breder binnen RVO en daarbuiten. Je stimuleert een goede werkrelatie en respectvolle, inclusieve en duidelijke besluitvorming.
•    Je draagt bij aan maatschappelijke transities met excellente publieke dienstverlening en houdt oog voor de zichtbare maatschappelijke impact die RVO nastreeft. Je kijkt over je eigen onderdeel heen naar het groter geheel door opgaven te vertalen naar je eigen rol, het samenspel met klanten, opdrachtgevers, de samenleving en het team. 
•    Door actief te streven naar diversiteit in perspectieven, denkwijzen en culturele achtergronden toon je inclusief leiderschap. Je geeft talentgericht leiding, brengt talent tot bloei en stimuleert de ontwikkeling van je team en de organisatie. 
•    Je brengt niet alleen kennis en ervaring uit het verleden mee, maar beschikt ook over leer- en aanpassingsvermogen zodat je niet alleen nu maar ook in de toekomst samen met jouw team een verschil kan maken.
•     Je anticipeert proactief op technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op medewerkers en organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Dit vereist leiderschap in een veranderende digitale wereld.
•    Jij neemt je actieve, samenwerkingsgerichte en enthousiaste werkhouding mee naar RVO. Jij vervult een actieve voortrekkersrol, onderzoekt continu nieuwe mogelijkheden en weet anderen te enthousiasmeren. Jij bent overtuigend, resultaatgericht en continu bezig met de verbetering van producten en het team. Jij durft te innoveren en vernieuwend te denken. Als geen ander weet jij ook anderen mee te nemen in jouw ideeën, jij zorgt voor verbinding binnen het team maar ook F&C breed. Jouw expertise en inspirerende samenwerking laten onze afdeling groeien!

-    Je bent een professional: een solide deskundige in het controlvak, die de moderne ontwikkelingen volgt en kent. Je bent óók een professioneel manager: je kan strategisch/tactische doelen voor je medewerkers vertalen, je geeft richting en vertrouwen, en ondersteunt hen daar waar nodig. Je neemt daarvoor het volgende mee:
-    Een relevante opleiding, bijvoorbeeld Controllers- of Accountancy opleiding (CPC of RA), Bestuurskunde, Bedrijfskunde of een opleiding in een andere financieel-economische richting op wo-niveau;
-    Meerdere jaren werkervaring in een vergelijkbare managementfunctie waarbij je leiding hebt gegeven aan controllers;
-    Visie op de F&C functie en strategisch denkvermogen op wo werk- en denkniveau.
 

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.359 Max. €7.834 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Utrecht of Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 2 dagen per week.

Het betreft een:
• arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd)

Sollicitaties worden pas behandeld na sluiting van de vacature.     
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling F&C (190 fte) is georganiseerd in vier domeinen. De organisatie is ingericht op optimale integratie van de werkzaamheden binnen en tussen de werkdomeinen om effectieve en efficiënte processen en dienstverlening in te richten 
-    Het domein Beleidsadministratie is verantwoordelijk voor de administratie, betaling, inning en verantwoording van alle verplichtingen, uitgaven, heffingen en vorderingen die RVO namens opdrachtgevers uitvoert (omvang ca. € 13 miljard) en advisering hierover. Dit domein heeft twee teams.
-    Het domein Control omvat één team en is verantwoordelijk voor businesscontrol en de concernproducten van F&C. Control ziet toe op de doelmatigheid van de uitvoering en signaleert en  adviseert hierover aan de lijnmanagers van RVO.
-    Het domein BI&Data omvat ook één team, en is gericht op de informatievoorziening vanuit F&C en de samenwerking met de RVO afdeling Data.
-    Het domein Financieel Diensten Centrum (FDC) bestaat uit drie teams. Het FDC zorgt voor een tijdige en kwalitatief hoogwaardige baten/lasten administratie voor RVO.nl (omvang ca. € 1 miljard). Het FDC is verantwoordelijk voor de afsluitingsprocessen en de jaarrekening en daarnaast voor ERP control, tijdschrijven en HR-beheer, project- en omzetbeheer en Kwaliteitsborging. Tevens is financial control in dit domein opgenomen.
F&C investeert stevig in de ontwikkeling van medewerkers. Sleutelbegrippen zijn professionaliteit, werken van buiten naar binnen, samenwerken en flexibiliteit.
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren RVO

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Debiteurenbeheerder

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel Procesadviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager digitalisering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon