Teammanager Duurzaam Toezicht & Handhaving

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 15 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NEA_20240325_13
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ben jij een leider met een passie voor klimaat en duurzaamheid? Heb je ervaring in toezicht of opsporing, of ben je klaar om deze uitdaging aan te gaan? Dan zou de rol van teammanager bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) wel eens perfect voor jou kunnen zijn! Als een snel groeiende organisatie met gedreven professionals bieden we een stimulerende werkomgeving waar jouw inzet impact heeft. Kom meer te weten over de boeiende wereld van biobrandstoffen en duurzame energie, en ontdek waarom werken bij de NEa zo bijzonder is. Reageer nu en bel, app of mail voor meer informatie!

Motivatie: Zie jij het aansturen en motiveren van een toegewijd team als een mooie uitdaging? Ben jij klaar om de leiding te nemen en tegelijkertijd een teamspeler te zijn? Bij de NEa zoeken we een enthousiaste teammanager die leiding geeft aan een team van professionals. Zelfs als je nog niet veel ervaring hebt in leidinggeven maar wel over de nodige leidinggevende vaardigheden beschikt (bijvoorbeeld als projectmanager) en je wilt ontwikkelen in deze rol, dan moedigen we je aan om te solliciteren. We zijn op zoek naar mensen met ervaring of affiniteit met toezicht of opsporing en een oprechte betrokkenheid bij klimaat en duurzaamheid. Met jouw inzet draag je bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

De afdeling Hernieuwbare Energie en Toezicht en Handhaving

Afdeling Hernieuwbare Energie: Word lid van ons hechte team binnen de afdeling Hernieuwbare Energie (HE), waar ambitieuze collega's nauw samenwerken in een inspirerende werkomgeving. Bij de NEa geloven we dat diversiteit in achtergronden en perspectieven bijdraagt aan effectiever en leuker werken aan de klimaatopgave. HE richt zich op de transitie naar hernieuwbare energie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame alternatieven om CO2 emissies te beperken. Brandstofleveranciers hebben de verplichting om een stijgend aandeel duurzame biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit en (in de nabije toekomst) waterstof in te zetten zodat het vervoer in Nederland en andere sectoren steeds duurzamer wordt. De afdeling HE speelt een cruciale rol in het vertalen van beleid naar concrete maatregelen, toetsen praktijksituaties aan wet- en regelgeving, geven voorlichting aan de doelgroepen en rapporteren over de resultaten, adviseren en informeren belanghebbenden over kansen en risico's in het beleid.

Toezicht en Handhaving: Als teammanager binnen Toezicht en Handhaving geef je leiding aan een team van ongeveer 12 professionals, met verschillende achtergronden zoals inspecteurs, juristen en strategen. Dit team gaat in de toekomst nog verder groeien. Je hebt een visie op naleving en werkt nauw samen met het hoofd van de afdeling en de coördinerende medewerkers. Jouw rol is essentieel in het vormgeven van het toezicht en de verdere professionalisering van het team. Je bent daarbij niet alleen inhoudelijk betrokken, maar ook een belangrijk aanspreekpunt voor de collega’s in je team als het gaat om onderwerpen als werkdruk en sociale cohesie. HE is een hele fijne club mensen. De uitdaging is dit bij een sterke groei zo te houden en tegelijk aandacht te hebben voor ‘gezonde zakelijkheid’ en feedback. Binnen de NEa werk je nauw samen met de inspecteurs, maar ook met de adviseurs uit je afdeling, afdeling communicatie en de helpdesk. Je hebt intensief contact met de onder toezichtgestelden maar ook met overheidsorganisaties en brancheverenigingen, verificatie- en certificeringsinstanties. Ook heb je een belangrijke signalerende functie door signalen uit de toezichtspraktijk te vertalen naar concrete input voor nieuw beleid.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Hernieuwbare Energie beheert de uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer in Nederland en houdt daar toezicht op. Leveranciers van brandstoffen zijn verplicht om jaarlijks een toenemend percentage van die brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten bestaan en CO2-emissiereductie in de brandstofketen te realiseren. De afdeling heeft een primaire doelgroep van circa 500 bedrijven.
Het domein is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de wettelijke systematiek. Concreet betekent dit onder meer dat het domein beleid vertaalt in concrete maatregelen en voorlichtingsmiddelen, rapporteert over de naleving door de doelgroepen en het Register Energie voor Vervoer beheert. Ook controleert het domein ter plaatse of bedrijven de wettelijke bepalingen naleven, en zo nodig worden sancties opgelegd. Ten slotte geeft het domein advies over gewenste verbeteringen in Europees en nationaal beleid.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa is de onafhankelijke nationale autoriteit die zorgt voor de uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer. Zo werken wij hard aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Hierbij zijn we streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. En we geven – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZK. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Vivian Koura, Afdelingshoofd Hernieuwbare Energie

06-29802289

Dilma Brito, Strateeg Toezicht & Handhaving

06-22562781

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sepideh Teimorian, adviseur werving en selectie

06-25492376

Solliciteren?

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Voorlichting en Communicatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Bedrijfsvoering

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur klimaatbeleid ETS-2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon