Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Teammanager Financiën, ICT, contractmanagement en kwaliteit

SZW|RSO|Bedrijfsbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer a0t0800000B7EGtAAN
 • Plaatsingsdatum 19 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Afdeling bedrijfsvoering: opbouw en dienstverlening
De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) is een landelijk opererende facilitaire dienstverlener van en voor de Rijksoverheid.
De RSO kent 2 afdelingen, waarbij binnen de afdeling bedrijfsvoering alle advies en kaderstelling, inclusief de ondersteunende en regisserende werkzaamheden, is belegd van de rijksbrede SCOPAKFIJTH domeinen. De afdeling kent 3 clusters, te weten Directie-ondersteuning (DO), Financiën, Informatievoorziening, Contractmanagement en Kwaliteit (FICK) en het cluster Human Resources Management (HR). Het cluster HR kent een eigen clustermanager. De andere 2 clusters worden rechtstreeks aangestuurd door de manager bedrijfsvoering. Om redenen van het terug brengen van de span of control, is de RSO nu op zoek naar een teammanager voor het cluster FICK.

Het cluster FICK is verantwoordelijk voor de kaderstelling, keteninrichting en advies op de bedrijfsvoeringsprocessen Security, Kwaliteit, Financiën, Inkoop en Technologie. Functionarissen binnen het cluster ontwikkelen instrumenten op deze gebieden, treden op als procesbeheerders en zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de verschillende processen. Om dit te realiseren bestaat het cluster uit:

 • financial control;
 • financiële administratie;
 • informatiemanagement;
 • ontwikkeling en beheer Schoonmaak Ondersteuningsplatform;
 • contractmanagement;
 • kwaliteitsmanagement organisatie.

Bij de RSO worden de werkzaamheden procesmatig aangepakt. De manager bedrijfsvoering heeft naast de managementtaak, ook een verantwoordelijkheid als keteneigenaar voor diverse ketens, waaronder de financiële - en inkoopketen. Een groot deel van deze keten wordt uitgevoerd binnen het cluster FICK. De RSO heeft te maken (gehad) met een aantal ADR bevindingen, die er toe hebben geleid dat recent het handboek AO/IB volledig is geactualiseerd.

Als teammanager word jij belast met zowel de procesmatige als de inhoudelijke coördinatie van de FICK processen en ketens - met een primaire focus op de financiële en inkoopketen - inclusief de implementatie van de onderliggende werkprocessen, o.a. op basis van het handboek AO/IB. Daarbij draag je de lijnverantwoordelijkheid voor diegenen die deel uitmaken van het cluster. Voor een deel van de keten geldt dat er een professionaliseringsslag moet worden gemaakt, waarbij het proces nog verder in detail dient te worden uitgewerkt. Ook moet nog worden vastgesteld hoe deze processen gaan landen in de verschillende geautomatiseerde systemen. Als teammanager FICK stem je de prioriteiten binnen de systeemontwikkeling af en voer je het relatiebeheer met de externe beheerpartijen.

Vanuit dit inhoudelijk eigenaarschap over de keten, zul je je ook moeten verhouden met de operationele eenheid van de afdeling operatie, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van offertes en facturen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met het team van business control, waar vergelijkbare vraagstukken spelen, die in gezamenlijkheid moeten worden opgepakt.

Verantwoordelijkheden
Als teammanager/keteneigenaar FICK ben je in staat om zowel relationeel als op inhoud verbinding te maken met alle betrokkenen in de ketens.
Je kent het brede financiële proces in detail en overziet de consequenties van aanpassingen in de processen voor medewerkers en systemen. Je motiveert medewerkers om zowel individueel en als keten de doelen van het jaarplan van de RSO te realiseren, daarbij gericht op de doelmatigheid, rechtmatigheid en transparantie van alle financiële processen. Daarnaast ben je de strategisch adviseur van het DT voor de FICK - werkterreinen.
Je hebt de taak om veranderingen in de omgeving van de RSO te vertalen in werkbare processen binnen de RSO (inclusief de aanpassing in de informatievoorziening en de geautomatiseerde systemen) en de verandering die dat eventueel vraagt van medewerkers te begeleiden en te ondersteunen.
Daarvoor is het noodzakelijk dat je goed in verbinding bent en samenwerkt met de afdeling Operatie en andere disciplines binnen de afdeling Bedrijfsvoering.
Verder ben je als keteneigenaar ook verantwoordelijk voor de tactische afstemming met, regievoering op en inzet van tweedelijns dienstverlening door (financiële) ketenpartners binnen en buiten de Rijksoverheid.

Dus: Ben jij een leidinggevende die soepel kan schakelen van procesontwerp naar implementatie? Analytisch sterk en tegelijkertijd met oog voor de operationele uitvoering? En ben jij in staat om zowel collega's als de organisatie hierin te motiveren en begeleiden? Reageer dan op deze vacature, wij komen graag met jou in contact!

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde/financiën.
 • Je hebt leidinggevende ervaring in het financiële en/of inkoop domein en je hebt ervaring met het operationeel implementeren van financiële processen.
 • Je bent bekend met zowel de financiële wetgeving, richtlijnen en uitvoering bij de rijksoverheid, bij voorkeur in zowel een baten/lasten als een kas/verplichtingen stelsel en daarnaast bekend met de kaderstelling op het inkoopdomein.
 • Je hebt ervaring binnen een operationele werkomgeving, zoals een uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt ervaring met het inrichten en doorontwikkelen/professionaliseren van organisaties en medewerkers en kunt goed omgaan met dynamiek die daarbij hoort.
 • Je bent in staat om de impact van administratieve processen en procedures te vertalen naar organisatie-ontwikkelingen, alsmede naar het in gang zetten van de daarbij behorende systeemontwikkeling.
 • Je beschikt over een goed netwerk, waaronder ook met financiële uitvoeringsorganisaties, zodat je als opdrachtgever/regievoerder samen met de ketenpartners invulling kunt geven aan de gewenste verandering.
 • Je bent een verbindende persoonlijkheid die gericht is op samenwerken en op het met elkaar succesvol behalen van resultaten.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.374,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van de CAO Rijk, exclusief 16,37% IKB budget.

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Tijdelijk dienstverband, met uitzicht op vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd), afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie. Voor medewerkers vanuit het Rijk is een aanstelling op detacheringsbasis mogelijk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

SZW|RSO|Bedrijfsbureau

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) verzorgt professionele en duurzame schoonmaakdiensten op rijksgebouwen in Nederland.

Het ontstaan van de RSO komt voort uit het besluit om de schoonmaakdiensten van de rijksgebouwen in eigen beheer uit te voeren. Het Rijk wil als werkgever het goede voorbeeld geven door medewerkers in lagere loonschalen zelf ook in dienst te nemen. Naast schoonmaakmedewerkers gaat het bijvoorbeeld om banen in de beveiliging en bij de post- en koeriersdienst.

Bij goed werkgeverschap horen gezonde arbeidsomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden, baanzekerheid en ontwikkelingskansen. Met dit besluit is het duidelijk dat de schoonmaakmedewerkers, net zoals als andere rijksmedewerkers, een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de Rijksoverheid en erbij horen.

Onze visie:
"De RSO is de vakkundige schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Met onze bevlogen medewerkers centraal, zetten wij ons samen met andere dienstverleners dagelijks in voor een schone, gezonde en prettige werkplek voor collega's binnen het Rijk. Via heldere communicatie, collegiale samenwerking en transparante dienstverlening bereiken wij dit resultaat. Het vakmanschap van onze medewerkers vormt de basis en goed werkgeverschap is een voorwaarde".

We zijn Betrouwbaar, Vakbekwaam, we blijven Leren, en we zijn Gelijkwaardig. Oftewel: Wij zijn BeVLoGen over goed schoonmaakwerk!

Momenteel vindt er een evaluatie plaats van de Organisatiestructuur van de RSO. De verwachting is dat uit deze evaluatie aanbevelingen komen, die ook de inrichting van de organisatie en de financiële keten raken. Bij de uitwerking van die aanbevelingen zul je als teammanager nadrukkelijk betrokken worden.

SZW|RSO|Bedrijfsbureau

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dymfie Garsten, Manager Bedrijfsvoering

06-54231648

Martin Meijer, Directeur RSO

06-51590517

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Werving en Selectie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

SZW|RSO|Bedrijfsbureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Dienstverleningsmanager West

SZW|RSO|Operatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Flexibel inzetbare schoonmaakmedewerker regio Twente/Achterhoek

SZW|RSO|Operatie
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Meewerkend voorman /-vrouw schoonmaak Raad voor de Rechtspraak, Rechtbank Almelo

SZW|RSO|Operatie
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 10
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon